Så vill Joe Biden hantera Kina

Det senaste året har präglats av försämrade relationer mellan världens två stormakter. Även om detta till stor del givetvis beror på utvecklingen i Kina under Xi Jinping, så är det…

Kina, EU och de selektiva sanktionerna

Trots situationen i Hongkong och politiska fångläger för miljontals muslimer i Xinjiang, så har EU gått likt katten kring het gröt då det gäller sanktioner mot Kina. Medan bland andra…

Så reformeras Kinas ekonomi under Xi Jinping

De senaste månadernas rapportering kring Kina har – med all rätt – till största delen handlat om geopolitisk utveckling. Hongkong, Xinjiang, Huawei, COVID-19, relationen med USA och hoten mot Taiwan,…

Jag skäms över att vara europé

“Kinas beslut att påtvinga Hongkong en ny nationell säkerhetslag står i direkt motsättning till dess internationella förpliktelser i enlighet med innehållet i det lagligt bindande Sino-British Joint Declaration, som registrerats…

Kina har nu fler än 900 miljoner internetanvändare

Under mars månad passerade antalet kinesiska internetanvändare 900 miljoner, enligt en rapporten rapport som i går publicerades av China Internet Network Information Center (CINIC). Det innebär att 64,5 procent av…