Evergrande Groups problem riskerar få följder för hela den kinesiska ekonomin. (Bild: faksimil Twitter)

Evergrande och turbulensen på Kinas finansmarknader

Så sent som under gårdagen bedyrade Evergrande, världens mest belånade fastighetskonglomerat, att man inte alls stod inför någon konkurs eller omstrukturering.

I dag lät det dock annorlunda. Då varnade företaget för uteblivna betalningar på sina obligationer, och meddelade att finansiella rådgivare just nu ser över olika alternativ. Något som Reuters menar är ”den tydligaste indikationen hittills” på att företaget förbereder sig för en omstrukturering.

Evergrande, Kinas näst största fastighetsutvecklare, har skulder på över 300 miljarder dollar eller drygt två biljoner kronor, och har under sommaren kämpat med näbbar och klor för att få fram likvida medel att betala utlånare och leverantörer.

Dagens dystra toner från huvudkontoret fick Evergrandes aktie – som redan förlorat över 80 procent i värde sedan oktober i fjol – att återigen dyka på börsen i Hongkong.

Evergrandes aktie har sjunkit med över 80 procent i värde sedan förra hösten.

Evergrande har de senaste två åren vuxit i takt med Kinas fastighetsmarknad. Företaget har ridit på vågen av kinesisk urbanisering, och byggt tusentals fastighetsprojekt i hundratals städer.

Detta har dock skett med lånade pengar. Dels från statliga banker och lokala myndigheters ofta relativt ljusskygga mekanismer för finansiering. Dels genom privata investerare samt husköpare, som i regel betalat på förhand och inte sällan innan byggnationen av deras framtida hem ens påbörjats.

Med tiden har Evergrande utökat sin verksamhet till att omfatta allt från elbilar till svinuppfödning och fotbollslag i den kinesiska högstaligan.

Även om de finansiella kalkylerna inte alltid framstått som helt logiska, så har alla inblandade kallt räknat med att företaget var utom räckhåll för allt vad omstruktureringar och konkurs heter.

Till att börja med så har det alltid tagits för givet att Evergrande är ”too big to fail”, och att centralregeringen i Peking villigt skulle komma till undsättning vid finansiella problem, givet företagets förgreningar in i så många olika områden av den kinesiska ekonomin.

Vidare så har ägaren Xu Jiayin – eller Hui Kai Yan på kantonesiska – politiska kontakter på en nivå som i sig framstått som en garanti för välstånd och säkerhet. Xu är bland annat medlem i ett politiskt organ vid namn det kinesiska folkets rådgivande politiska konferens, som varje år sammanträder tillsammans med landets parlament i hjärtat av Peking.

Men en för Evergrande olycklig kombination av framför allt två faktorer gör att företagets pyramidspelsaktiga affärsmodell inte längre fungerar. Dels håller Kinas fastighetsmarknad på att mattas av, med priser som under sommaren i flera områden helt slutat att växa.

Dels så har den politiska toppen med Xi Jinping själv i spetsen uppmanat en begränsing av så kallad oansvarig utlåning till fastighetssektorn, som ett steg i ledet att motverka spekulationer på landets fastighetsmarknad.

När Evergrande Group nu börjar vackla, är det inte bara företaget själv som drabbas. Otaliga småsparare är oroliga för sina pengar, samtidigt som uppemot en och halv miljon kineser redan betalat för fastigheter som nu sannolikt inte kommer färdigställas.

Evergrandes rena och skära storlek gör att problemen potentiellt kan skapa ett utbrett missnöje inom den kinesiska medelklassen. Något som i veckan yttrat sig i för Kina mycket ovanliga scener, där allmänheten tagit sig till såväl företagets kontor som gatorna för att protestera:

Vid sidan av socialt missnöje så kommer Evergrandes problem att få känningar inom flera industrier, från möbler och inredning till hemelektronik och byggmaterial.

Kinas fastighetsmarknad är inte bara världens största. Den utgör också en oproportionerligt stor del av den kinesiska ekonomin.

Givet faktorer som Evergrandes problem och den minskade utlåningen till fastighetsbolag, varnar allt fler analytiker att Kina nu står inför sitt ”Volcker Moment”, det vill säga en drastiskt minskad ekonomisk tillväxt på kort sikt till följd av politiska beslut som syftar att dämpa inflationen genom minska utlåning.

Analytiker från bland annat Nomura Holdings varnar för att minskad utlåning till fastighetssektorn även kommer innebära minskad aktivitet inom tillverkningssektorn och avtagande hushållskonsumtion.

Konsultfirman Capital Economics varande i samband med Evergrandes utveckling för hur problem inom banksektorn på grund av kollaps av landets större fastighetsutvecklare är den enskilt största risken för en så kallad hård landning för den kinesiska ekonomin, med kraftigt minskad tillväxt.

Det är oklart i vilken utsträckning centrala myndigheter kommer kräva att Evergrande levererar bostäder enligt redan genomförd försäljning, eller på egen hand gå in och täcka upp för företagets aktier och obligationer, i syfte att motverka omfattande missnöje bland allmänheten.

I de statliga kampanjerna mot landets internet- och teknikföretag har ju Xi Jinping knappast visat särskilt stor omsorg för bolagens investerare. Dessutom råder ju inga som helst tvivel på myndigheternas våldsmonopol, eller dess effektivitet i att kväsa eventuella missnöjesyttringar.

Men inte ens våldsmonopolet kan hindra eventuella känningar på Kinas finansmarknader till följd av konkurs eller omstrukturering av Evergrande Group.

Som bland andra New York Times framhåller, så är sannolikt att panik bland husköpare till följd av Evergrandes misslyckandes kan drabba huspriserna, vilket i sin tur påverkar hushållens tillgångar och humöret för såväl konsumtion som privata investeringar negativt.

Det riskerar i förlängningen även drabba andra kinesiska företag på så vis att misstro för landets finansiella system skulle göra det svårare att locka investeringar från utländska aktörer.

Detta särskilt eftersom många utländska investerare enligt tidningen redan har eller sannolikt kommer att drabbas av Evergrandes debacle:

Foreign investors are owed $7.4 billion in bond payments from Evergrande next year alone. At various points this year they have panicked, sending trading of the bonds in the secondary market to new depths. Over the past week, Evergrande bond notes were going for 50 cents on the dollar. Trading in its debt was so frenzied at one point that regulators briefly put a stop to trading.

Många utländska investerare oroas för att deras pengar i företaget helt enkelt kommer försvinna om Evergrande går i konkurs.

Kinesiska myndigheter har på senare tid – med rätt eller orätt – blivit allt mindre intresserade av att utfärda räddningspaket eller kompensera såväl utländska som inhemska innehavare av kinesiska obligationer som förlorat sitt värde.

Detta trots att Evergrande till mångt och mycket är en produkt av Kinas icke transparenta och våghalsiga politiska modell för ekonomisk utveckling.

Evergrande är också ett av få företag vars blotta storlek har potential att skapa oro på såväl kinesiska som utländska marknader.

Även Sverige kommer påverkas av situationen, på grund av att Evergrande numera äger resterna av biltillverkaren Saab, som fortfarande anställer 650 arbetare vid fabriken i Trollhättan.

Som Kinamedia skrev närmare om förra månaden, så innebär Evergrandes problem att närmare hälften av dessa nyligen har varslats om uppsägning, samt att konglomeratets avdelning för elbilar rasat i värde och sannolikt snart kommer säljas av för en spottstyver.