Om Kinamedia

Nyhetsbloggen InBeijing grundades 2010 och var åtminstone från och med 2016 Sveriges största nyhetskälla om Kina. De kommande åren mer än fyrdubblades de dagliga besöken på sidan ytterligare, vilket ger vid handen ett kraftigt ökat intresse av Kina bland svenska läsare.

Därmed var tiden i början av 2021 mogen för en nylansering, inklusive namnbyte till Kinamedia. Detta namnbyte är tänkt som ett steg i ledet att lämna ”blogg-känslan” därhän. Ambitionen är nu istället att skapa en renodlad svensk nyhetstjänst om Kina med omnejd, bestående främst av följande tre delar:

1) Nyhetssida – Kinamedias hemsida kommer alltid vara den viktigaste och tillika den del av projektet som jag i egenskap av redaktör lägger mest tid på. Liksom tidigare var fallet med InBeijing, så är samtliga artiklar på Kinamedias hemsida gratis och öppna för alla att läsa.

En skillnad från InBeijing är att utomstående nu uppmuntras att skriva på sidan under kategorin ”Debatt & analys”. Är du politiker, forskare, organisation eller för den delen privatperson med en åsikt, ett förslag eller en rapport som du vill ska nå Sveriges mest Kina-intresserade läsare? Läs då mer här om hur du kan gå tillväga för att publicera din text på Kinamedia.

2010-2021 publicerades drygt 2 000 texter på InBeijing, som i samband med nylanseringen överfördes till Kinamedia. Ambitionen är att under det kommande årtiondet skriva minst lika många texter till.

2) Nyhetsbrev – Sveriges största nyhetsbrev om Kina hette tidigare InBeijing nyhetsbrev. Nu heter det Kinamedia nyhetsbrev och publiceras via Substack varje måndag. Nyhetsbrevet innehåller ett tiotal artiklar med koppling till Kina med omnejd, som sammanfattas på svenska och sätts i sin rätta kontext.

Nyhetsbrevet garanterar att du inte missar de viktigaste delarna av utvecklingen kring världen största land. Till skillnad från nyhetssidan så skickas Kinamedia nyhetsbrev dock endast ut till prenumeranter. Betalande läsare får hela nyhetsbrevet direkt till inkorgen varje måndag, medan övriga prenumeranter får ta del av ungefär ett nyhetsbrev i månaden i sin helhet.

3) Sociala medier – Varje nyhetsbrev och text på Kinamedia tar givetvis en hel del tid i anspråk. Det är omöjligt att följa alla nyheter kring Kina med hjälp av bara dessa metoder. Med hjälp av sociala medier, så är det dock möjligt att betydligt utöka bevakningen av Kina och regionen för intresserade svenska läsare.

Varje vecka länkar jag därför till flera dussin artiklar på Kinamedias Twitterkonto och Facebooksida, inklusive kortare förklaring av innehållet på svenska. Följ dessa två kanaler för reguljära uppdateringar om nyheter och trender relaterade till Kina i ditt nyhetsflöde .

Vikten av att följa Kina och förstå i vilken omfattning utvecklingen där påverkar oss, behövs i dessa dagar knappast förklaras mer ingående.

Svensk rapportering om Kina har visserligen blivit bättre på senare år – men den ligger fortfarande i lä jämfört med dito i många andra länder, eller för den delen i jämförelse med svensk bevakning av exempelvis USA.

Syftet med lanseringen av Kinamedia är att fylla en del av detta tomrum. Liksom InBeijing, så är Kinamedia ekonomiskt och politiskt obunden. Sidan drivs främst genom betalda prenumerationer på nyhetsbrevet, samt givetvis viljan att upplysa svenska läsare om Kina och Östasien i en tid då detta behövs mer än någonsin.

Innehållet i många av Kinamedias över 2 000 texter finns inte att läsa någon annanstans på svenska, och har ofta plockas upp av andra svenska medier. Detta uppmuntras – allt material på Kinamedia får återpubliceras med tydlig källhänvisning.

Allt gott,
Jojje Olsson
Redaktör för Kinamedia

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.