Orosmoln kring Hongkongs ekonomiska tillväxt. (Bild: Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Oro för Hongkongs ekonomi trots tillväxt på 7,8 procent

I går meddelades att Hongkongs ekonomi växte med 7,8 procent under årets första kvartal. Det är en högre tillväxt än under något kvartal de senaste elva åren.

Enligt lokala myndigheter beror tillväxten främst på ett uppsving i exportsektorn, vilket i sin tur beror på en global ekonomisk återhämtning efter COVID-19, framför allt på det kinesiska fastlandet och i USA.

Detta fick Hongkongs export att öka med hela 30,6 procent under årets första kvartal, och importen med 23,3 procent.

Men ytterligare en anledning till den höga tillväxten, är att Hongkongs ekonomi krympte med 9,1 procent under motsvarande period förra året. En av myndigheternas talespersoner påminde i samband med offentliggörandet av de senaste BNP-siffrorna om att ekonomin fortfarande är kvar på lägre nivåer än innan pandemins utbrott.

På grund av den politiska oro och proteströrelse som föregick pandemin, så har Hongkong upplevt sex kvartal i följd med negativt tillväxt, vilket är den lägsta perioden någonsin sedan staden började föra ekonomisk statistik.

Myndigheterna beräknar att stadens ekonomi kommer växa med mellan 3,5 och 5,5 procent för helåret 2021. Det är visserligen respektabelt, men kommer efter ett rekordras på 6,1 procent i fjol och ett tapp på 1,2 procent under 2019.

Hongkongs ekonomiska tillväxt sedan 2010. Grafik via al-Jazeera.

Hongkongs ekonomi är alltså de höga tillväxtsiffrorna till trots i dåligt skick. Dessutom varnade myndigheterna för att återhämtningen är mycket ojämn.

Stadens gränser har i princip varit stängda sedan februari i fjol, för att hindra spridningen av COVID-19. Det har drabbat turismen, och bidragit till att privatkonsumtionen under årets första kvartal endast ökade med 1,6 procent.

Trots att myndigheterna delat ut kuponger värda drygt 5 000 kronor till stadens medborgare, så får man alltså inte igång hushållens konsumtion. Den konsumtion som noteras kommer istället från statliga investeringar.

Myndigheterna framhåller nu vaccinering som nyckeln till att få tillbaka ekonomin på rätt spår igen, särskilt då att åter öppna gränsen mot Kina igen ses som absolut nödvändigt för detta.

Dock, noterar South China Morning Post, har endast 12,6 av stadens invånare tagit vaccin och blott 7,2 procent fått de två doser som anses nödvändiga.

Hongkongs ekonomiska tillstånd och förutsättningar är alltså helt annorlunda än dito på Taiwan. I helgen skrev Kinamedia om hur den taiwanesiska ekonomin noterade en tillväxt på 8,2 procent under årets första kvartal, trots att BNP här även växte med betryggande 3 procent i fjol.

Hanteringen av COVID-19 samt en diversifierad exportsektor innebär att den taiwanesiska ekonomin under de kommande fem åren förväntas växa med mellan 3 och 5 procent på årsbasis. Detta alltså utan turism eller akut behov av att öppna gränsen mot Kina.

Kina noterade å sin sida en tillväxt på hela 18,3 procent för årets första kvartal, vilket en storögd omvärld tog som bevis för att landets ekonomi återhämtat sig efter pandemin.

Men som framgick i Kinamedia nyhetsbrev redan för ett par veckor sedan, så kan denna siffra tolkas på flera olika vis. Exempelvis var tillväxten från kvartalet innan blott 0,6 procent, vilket är den näst lägsta noteringen på ett årtionde.

Följande två artiklar från de senaste dagarna beskriver närmare den kinesiska ekonomins besvärliga tillstånd efter pandemin:

China’s Economic Recovery From Covid-19 Shows Signs of Slowing” (Wall Street Journal)
China’s economic growth may have ‘peaked’, will ‘wane’ for rest of 2021 after April sentiment slowdown” (South China Morning Post)