(Bild: Advantus Media, Inc. and QuoteInspector.com, CC BY-ND 4.0)

Biljonras bland kinesiska teknikaktier efter nya statliga regleringar

27 juli, 2021

Medan det under årets gång rådit något av en börshysteri här i Sverige, så har det sett diametralt annorlunda ut i Hongkong. Stadens börsindex Hang Seng har tappat närmare 20 procent av det rekordvärde som noterades i februari i år.

Ännu värre har nedgången varit bland internet- och teknikföretag. Indexet Hang Seng Tech har i år förlorat 40 procent av sitt värde.

Särskilt dramatisk har utvecklingen varit de senaste dagarna, vilket främst beror på nya kampanjer och regleringar från kinesiska myndigheter mot landets teknikföretag, som utgör stommen i Hang Seng Tech och en icke försumbar del av hela Hongkongs börsindex.

Dels meddelade Peking till helgen att man avser vidta ”drastiska åtgärder” mot den industri av extrautbildning utanför skolan som uppstått till Kina, och till stor del bedrivs online.

Detta beror i sin tur på att man vill minska kostnaderna som förknippas med att föda upp barn, som skjutit i höjden på senare år och lett till stora demografiska bekymmer i Kina. Utbildningskostnader är ett stort orosmoln – så i hopp om att uppmuntra föräldrar att skaffa fler barn, ger sig myndigheterna nu på de företag som erbjuder dyr extrautbildning.

Dels har Kinas ministerium för industri och informationsteknologi just sjösatt en sex månader lång kampanj för att ta itu med de ”allvarliga problem” som man anser att landets internetföretag dras med.

Här har myndigheterna identifierat 22 stycken specifika problem som kampanjen ska rikta sig mot. Bland dessa märks otillräcklig kryptering, pop up-fönster för att vilseleda användare samt brist på alternativ att välja bort användaranpassning.

Kampanjen sägs bland annat syfta till att förbättra informationssäkerheten och användarnas rättigheter.

De två initiativen är bara de senaste i ett led av likartade åtgärder mot landets internet- och teknikföretag under årets gång. Kombinationen av de två har också varit nog för att skapa en stor osäkerhet kring dessa företag på aktiemarknaden.

Näthandelsjätten Alibabas aktie på Hongkong-börsen föll med 6,4 procent under måndagen och ytterligare 6,4 procent i dag.

Kinas andra stora teknikjätte Tencent, som bland annat ligger bakom landets ledande chattapp WeChat, noterade sin värsta dag någonsin på börsen i Hongkong i går, då företagets aktie sjönk med 9 procent.

Tencent har sedan i måndags förlorat över 100 miljarder dollar av sitt marknadsvärde, och meddelade i dag att man tillfälligt stoppar registreringen av nya användare på WeChat.

Än värre såg det ut för Meituan, matleveransföretaget med hundratals miljoner användare, vars aktie sjönk med över 17 procent i dag och har förlorat omkring en fjärdedel av sitt värde denna vecka.

Sammantaget har de tre företagen enligt CNN förlorat 237 miljarder dollar i värde sedan i måndags – alltså drygt 2 000 miljarder eller två biljoner kronor.

Den breda och dramatiska nedgången bland kinesiska internet- och teknikföretag har påverkat hela Hongkongs börsindex. Hang Seng föll med drygt 4 procent under måndagen och ungefär lika mycket under tisdagen.

Nedgången visar på de risker som investeringar i kinesiska aktier kan förknippas med under rådande politiska utveckling. Det är heller inte bara sparare på börsen i Hongkong som har förlorat på kinesiska myndigheternas pågående kampanj mot internet- och teknikföretag.

Alibaba är också listat på Nasdaq, och även där har aktien fallit dramatiskt denna vecka.

Totalt har Alibabas aktie i USA tappat närmare 22 procent i värde detta år, vilket beror på åtgärder som Kinamedia skrivit närmare om – exempelvis hur börsnoteringen av företagets betaltjänst plötsligt stoppades i november på order uppifrån, samt hur ägaren Jack Ma ”försvann” i 88 dagar efter ett ha kritiserat landets myndigheter i ett uppmärksammat tal i höstas.

I USA har även utvecklingen kring den kinesiska samåkningstjänsten Didi Chuxing skapat stor uppmärksamhet. Bara ett par dagar efter att företaget listades i USA i början av juli, så beordrade Kinas myndigheter landets App Stores att ta bort Didi Chuxings app.

Anledningen till detta sades vara dispyter kring säkerhet gällande data och information. Kinesiska myndigheter har på senare tid börjat hantera persondata allt mer försiktigt, och hade enligt uppgift varnat Didi Chuxing redan på förhand om vikten att undvika risken att information från företaget faller i utländska investerares händer.

Blockeringen av Didi Chuxing ledde till att företagets aktie sjönk dramatiskt, och redan nu har förlorat närmare hälften av värdet vid börsnoteringen tidigare denna månad.

Den upptrappade kampanjen mot Kinas internet- och teknikföretag kan i sin tur spåras till Pekings ambition att kontrollera landets privatsektor med hårdare nypor än tidigare.

Att just internet- och teknikföretag hamnat särskilt i skottgluggen beror på flera anledningar. Dels förfogar de över tjänster där stora mängder information hanteras, dels så är de verksamma inom områden där staten traditionellt haft en tillbakadragen roll och måste därför nu rättas in i ledet med särskilda åtgärder.

New York Times förklarar på ett utförligt vis den politiska situationen för landets teknikföretag i följande artiklar:

For China’s Business Elites, Staying Out of Politics Is No Longer an Option” (6 juli)
What China Expects From Businesses: Total Surrender” (19 juli)

RELATERAD LÄSNING PÅ KINAMEDIA:Grafer: 2021 ett katastrofår för kinesiska aktier”.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.