TSMC spelar en avgörande roll för Taiwans ekonomi. Här en bild på en av företagets fabriker i Taichung. (Bild: Briáxis F. Mendes (孟必思), CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Taiwans ekonomi växer med 8,2 procent

I dag meddelade taiwanesiska myndigheter att landets ekonomi under årets första kvartal växte med 8,16 procent.

Det var inte bara den högsta tillväxten som Taiwan noterat på över ett årtionde, utan också bättre än analytikernas förhandsprognoser.

Tillväxten beror främst på stora framgångar för landets exportindustri. Under mars månad nådde Taiwans export, pandemin till trots, en ny högstanivå på 35,9 miljarder dollar. Sammantaget växte exporten med 24,4 procent under årets första kvartal.

Detta, rapporterar Bloomberg, beror i sin tur på en ökad global efterfrågan av halvledare och andra elektroniska komponenter där taiwanesiska företag är världsledande.

The Economist skrev passande nog i denna veckas nummer en lång text om Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som nu står för 84 procent av världens tillverkning av den kategori chip som är allra minst och därmed svårast att producera.

Det går inte att underskatta TSMC:s betydelse för Taiwans ekonomi, eller för den delen för hela världens högteknologiska utveckling.

TSMC är nu världens elfte största företag, som på ett drygt årtionde konkurrerat ut såväl Intel som Samsung i tillverkning av marknadsledande halvledare och mikrochip. Under fjolåret noterade TSCM intäkter på 48 miljarder dollar, och en vinst på imponerande 20 miljarder dollar.

Den växande efterfrågan på företagets produkter fick TSMC att tidigare denna månad offentliggöra nyinvesteringar på 100 miljarder dollar under de kommande tre åren.

Företaget investerar dessutom främst på hemmaplan. The Economist uppger att omkring 90 procent av de 56 800 anställda som arbetar på TSMC är baserade i Taiwan. Vidare återfinns 97 procent av företagets fasta tillgångar, värda 57 miljarder dollar, i Taiwan.

En anledning till detta är geopolitik. Handelskrig och sanktioner gör det osäkert att förlita sig fabriker i Kina eller USA för tillverkning.

Ytterligare en anledning är att TSMC inte vill att konkurrenter ska lägga vantarna på deras teknologi. Företaget är känt för rigorös säkerhet och notorisk kontroll över elektroniska apparater, vid de tillfällen besökare släpps in i deras lokaler.

Halvledare och mikrochip är nödvändiga i allt från 5G till artificiell intelligens. TSMC:s produkter är så viktiga för världens teknologiska utveckling att The Economist i en separat artikel menar att den globala elektronikindustrins produktion skulle avstanna om företagets tillverkning stoppades, i händelse av exempelvis en kinesisk attack mot Taiwan.

TSMC ligger ”kanske ett årtionde” före sin konkurrenter i tekniskt kunnande, och det skulle krävas ”flera år arbete” innan aktörer från USA och Kina kan komma ikapp, tillägger The Economist.

Taiwan är alltså genom TSMC ledande i kvalitet vad gäller tillverkning av sofistikerade mikrochip. Man är även världsledande vad gäller kvantitet; sammantaget står taiwanesiska företag för två tredjedelar av den globala kapaciteten för tillverkning av halvledare, i en tid då det råder stor brist på mikrochip globalt.

Liksom TSMC:s nyinvesteringar förväntas cementera företagets marknadsledande ställning och inbringa ännu större vinster, så spås även den taiwanesiska ekonomin en ljus framtid på medellång sikt.

Enligt Bloomberg ger statistik om export, industriproduktion och penningreserver vid handen att landets ekonomi befinner sig i en högkonjuktur och nu är starkare än på över tre årtionden.

Intervjuade analytiker kopplar samman detta med att Taiwan nu ”i princip har monopol” på den viktiga tillverkningen av halvledare.

Om trenden håller i sig så kommer den taiwanesiska ekonomin växa med mellan 6 och 7 procent i år, vilket vore den högsta noteringen sedan 2010, då tillväxten stod på 10,3 procent efter den asiatiska finanskrisen året innan.

Och häri ligger det mest intressanta med Taiwans tillväxtsiffror. Till skillnad från många andra delar av världen, så beror tillväxten under årets första kvartal inte främst på att ekonomin minskade på grund av en lockdown motsvarande period förra året.

Taiwan hade nämligen ingen lockdown. Tack vare framgångsrik hantering av COVID-19, så har samhället här i stort sett fungerat som tidigare ända sedan pandemins utbrott. I fjol växte Taiwans ekonomi med 3 procent, vilket var än högre tillväxt än Kina för första gången sedan 1989.

När det nyligen rapporterades att Kina ekonomi växte med 18,3 procent under årets första kvartal, så berodde det alltså främst på en minskad ekonomisk aktivitet under samma period i fjol. Under årets resterande nio månader förväntas Kinas tillväxt bli betydligt lägre.

Förutom att Taiwans tillväxt i fjol var högre än Kina, så kommer den alltså inte vara särskilt mycket lägre heller för helåret 2021, trots att marginalerna givetvis är mindre eftersom Taiwans BNP per capita redan är tre gånger högre än Kinas.

Dessutom förväntas Taiwans BNP växa med ”minst tre procent under varje år de närmaste fem åren”, säger en analytiker till Bloomberg.

Därmed är den taiwanesiska ekonomin en nagel i ögat på regimen i Peking, som vill hävda att det krävs ett auktoritär politiskt system som det egna för att hantera COVID-19 och leverera ekonomisk tillväxt även i pandemier eller liknande kristillstånd.