Stora protester då Kinas Covid-lockdowns når rekordnivåer

I förra veckans upplaga av Kinamedia nyhetsbrev förklarades hur kinesiska myndigheter tidigare denna månad presenterade 20 stycken åtgärder menade att lätta på landets nolltolerans mot Covid-19. Det noterades även hur detta ingalunda innebär att nolltoleransen överges, utan att lockdowns och karantän trots detta kommer att…

Taiwan ser till Ukrainas framgång för ny militär strategi

Det har ofta diskuterats vilka lärdomar Kina kan tänkas dra från den ryska invasionen av Ukraina, eller huruvida Peking rentav kommer använda detta tillfälle för att attackera Taiwan. Medan det inte går att hitta några tydliga tecken på en sådan…

Kina planerar “omskolning” av Taiwans befolkning

Kinas ambassadörer använder nu allt oftare även i utlandet det orwellska “nyspråk” som annars bara hörs på hemmaplan där ingen kan säga emot. Kinas ambassadör i Paris, Lu Shaye, insisterade för några dagar sedan i direktsändning i fransk TV att det taiwanesiska folket helt enkelt har fel uppfattning, när de inte vill bli annekterade av…

Kina motsätter sig svenskt medlemsskap i NATO

Under gårdagen blev Rysslands president Vladimir Putin första utländska statschef på närmare två år att träffa sin kinesiska motpart Xi Jinping, då den senare inte lämnat Kina eller träffat tillresta…