Trots COVID-19: Taiwan utestängs från WHO:s årsmöte och blockeras i dess kommentarsfält

Kina har använt sitt inflytande i Världshälsoorganisationen (WHO) för att återigen stänga ute Taiwan från årsmötet World Health Assembly (WHA). Detta sker trots rådande pandemi. Eller kanske på grund av rådande pandemi, eftersom Taiwan har lyckats hantera coronakrisen på ett mycket framgångsrikt vis. I artikeln “Taiwan Stopped Covid-19’s Spread, but Can’t Talk About It at…

Myten om Kinas minskade koldioxidutsläpp

Efter att Donald Trump dragit ut USA från Parisavtalet hålls Kina ofta fram som en global ledare i kampen mot klimatförändringar. Den kinesiska retoriken har i sin tur lett till…