H&M:s försäljning i Kina har minskat något sedan företaget utsattes för en bojkott - men det finns också tecken på att denna dipp bara var tillfällig. (Bild: SoQ錫濛譙, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

Så mycket kostade bojkotten i Kina för H&M

2 juli, 2021

Kinamedia skrev utförligt – bland annat här och här – om den bojkott som rasade mot H&M i slutet av mars, med anledning att företaget uttryckt oro för att den bomull man köper från regionen Xinjiang framställs genom tvångsarbete. Nu har prislappen för denna bojkott uppdagats.

I en artikel med rubriken ”H&M Pays Price of Upsetting Beijing as China Sales Drop”, noterar Wall Street Journal hur företagets försäljning i Kina under de tre månader som slutade 31 maj minskade med 28 procent eller 74 miljoner dollar.

Bojkotten i Kina beräknas alltså ha kostat H&M närmare 650 miljoner kronor i utebliven försäljning.

Summan 74 miljoner kan förvisso framstå som överkomlig, då det svenska klädföretagets globala försäljning under samma period uppgick till 5,4 miljarder dollar. I kvartalet som föregick bojkotten, så stod den kinesiska marknaden endast för sex procent av H&M:s försäljning.

Icke desto mindre är utvecklingen besvärande på en marknad med stor potential, som har uppvisat tillväxt även i pandemitider. Under kvartalet innan bojkotten var Kina den enda större marknaden är företagets försäljning ökade.

Nu är Kina istället den enda stora marknaden där intäkterna backar jämfört med samma period förra året. Enligt de senaste siffrorna har landet efter bojkotten gått från att vara H&M:s tredje största marknad, till den sjätte största.

Företagets vd Helena Helmersson vill inte kommentera Kina på annat vis än att säga att situationen där fortfarande är ”komplicerad”. Det finns tog tecken på att bojkotten – vilket är praxis i Kina – tyst håller på att upphöra.

Helmersson uppger att cirka tio av företagets butiker i Kina fortfarande är stängda, jämfört med 20 stycken för tre månader sedan. Wall Street Journal framhåller att även andra företag som hamnade i korselden kring bomullsproduktionen i Xinjiang nu upplever en återhämtning på det kinesiska marknaden:

There are signs the cotton controversy is waning in China. Nike Inc., which was attacked on Chinese social media, said last week that sales in its Greater China region rose 17%, to $1.9 billion in its latest quarter. Another target of the Chinese backlash, Adidas AG , said that after a drop in traffic in physical and online stores in China in March, the company saw a steady recovery throughout April and still expects strong revenue growth in China this year.

Tidningen talar med kunder i Shanghai, som ser det faktum att H&M:s butiker fortfarande är öppna som ett slags tillstånd från myndigheterna att handla där.

Kontentan är att bojkotter i Kina sällan blir långvariga och inte heller särskilt kännbara, förutsatt att vederbörande företag inte får en majoritet av sin inkomst från den kinesiska marknaden.

För att vara cynisk skulle man kunna säga att det är så pass många företag som numera råkar ut för liknande öden i Kina, att pågående bojkotter snabbt glöms av då fokus flyttas till nästa aktör.

Go toTop