Bild: Marko Ahtisaari, CC BY 2.0 via Creative Commons

Analys: Kina undergräver utvinningen av Bitcoin

Denna text publicerades först 13 juni på engelska i The Wire China under rubriken “China Digs a Hole for Bitcoin Miners“, och är översatt till svenska i överenskommelse med The Wire China.

De åtgärder som Kina på senare tid vidtagit mot Bitcoin är anmärkningsvärda, då de delvis beror på oro för klimatet.

Förespråkare av Bitcoin har länge förutspått att kryptovalutans framväxt ska förändra världen till det bättre. Tolv år efter dess uppkomst, menar kritiker att processen för att framställa bitcoin nu snarare medför det motsatta – nämligen att utsätta världen för fara genom sin miljöpåverkan.

Frågan har ställts på sin spets i Kina, som står för nästan två tredjedelar av världens utvinning av bitcoin, enligt data över fjolåret från Cambridge Centre for Alternative Finance. Under de senaste veckorna har Kina framträtt som den första större nationen att agera emot utvinningen av kryptovalutor, vilket delvis beror på oro om hur den mycket energiintensiva processen går stick i stäv med Kinas ambitiösa klimatmål.

Efter att Kinas vice premiärminister Liu He i ett tal i maj i lovade att ”slå ned mot utvinning av bitcoin”, så införde den nordliga regionen Inre Mongoliet – där omkring 8 procent av den globala utvinningen av bitcoin äger rum – en rad politiska åtgärder mot utvinningen med hänvisning till klimatfrågan. Sichuan, ett annat centrum för utvinning, har uppmanat de som utvinner bitcoin att lämna provinsen efter september, enligt en rapport som nyligen publicerades i TechNode.

Kinas agerande mot utvinning av bitcoin är det senaste tecknet på regleringsmyndigheternas misstänksamhet gentemot kryptovalutor som de inte har kontroll över. Kina försökte först utradera handeln med kryptovaluta 2019, och förra månaden förbjöds finansinstitut att tillhandahålla tjänster som kan kopplas samman med transaktioner av kryptovalutor. Under tiden har Kinas centralbank rullat ut sin egen statliga digitala valuta.

Även myndigheter på andra håll oroas över kryptovalutornas framfart. Ett globalt regleringsorgan av banksektorn släppte förra veckan en rapportmed krav på strängare regler, och USA:s finansdepartementet har nyligen vidtagit åtgärder mot krypto.

Data via Cambridge Centre for Alternative Finance

Men medan Kinas tidigare ageranden mot Bitcoin och liknande produkter främst motiverades av oro över ekonomiska risker och brottslighet online, så är de åtgärder som Kina vidtagit gentemot Bitcoin på senare tid anmärkningsvärda, eftersom de delvis motiveras av klimatskäl. I maj såg Iran likaledes till att förbjuda utvinning under sommarmånaderna efter upprepade strömavbrott.

”Utvinning konsumerar stora mängder energi,” säger Wayne Zhao, operativ chef vid TokenInsight, ett företag baserat i Peking som forskar om krypto. ”Och om du använder all den elektriciteten till att utvinna bitcoin, så genererar du ingenting användbart.”

Kinas uppenbara beslutsamhet att bekämpa utvinningen av bitcoin har redan skapat ytterligare instabilitet i kryptovalutornas osäkra värld. Landets senaste åtgärder ledde till att det globala priset på bitcoin föll fritt till ner emot 31 000 dollar, från en tidigare topp på över 60 000 dollar.

Utvinning av bitcoin, centralt i kryptovalutornas ekosystem, är baserat på ett system som kallas ”arbetsbevis”. Utvinnare kör upprepade beräkningar för att lösa ett matematiskt pussel med hjälp av särskilda verktyg som kallas ”applikations-specifika integrerade kretsar” (ASIC). Processen resulterar i att ytterligare bitcoin tillförs systemet: de som utvinner belönas i sin tur med en andel av valutan.

Beräkningarna kräver så mycket elektricitet att utvinningen av bitcoin till värdet av en dollar, är dubbelt så energiintensivt som att bryta motsvarande mängd guld eller koppar, enligt en redogörelse i Nature 2018.

Och när fler beräkningar utförs och konkurrensen ökar så krävs också mer energi för att utvinna en bitcoin. Innan de nyligen genomförda åtgärderna förväntades utvinningen av bitcoin år 2024 orsaka över 130 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen bara i Kina, enligt en annan studie publicerad i Nature. Det skulle vara mer än den mängd koldioxid länder som Filippinerna och Tjeckien släpper ut varje år.

Till en början var Kinas billiga elektricitet nyckeln för att locka entusiaster inom bitcoin-utvinning, tillsammans med dess starka leveranskedja. Bitmain och MicroBT, världens två största tillverkare av ASIC-hårdvara för utvinning av bitcoin, är båda kinesiska företag. I takt med att kryptovalutornas popularitet ökat globalt, så har också större kinesiska företag gett sig in i matchen.

”Det är en ny våg av börsnoterade bolag som nu bygger ut sina verksamheter med utvinning trots att de inte hade något alls med det att göra förut,” säger Ethan Vera, operativ chef vid Luxor Technologies, en gruppering av utvinnare baserad i Nordamerika. Han nämner två företag – Urban Tea, en kinesisk te-tillverkare listad på Nasdaq och 500.com, ett kinesiskt lotteribolag listat på New York Stock Exchange – som nyligen utökat sina verksamheter till att omfatta utvinning av kryptovalutor.

Dessa och andra utvinnare av bitcoin har dragit fördel av prisvariationer mellan Kinas årstider för att hitta billig elektricitet. Under de regniga sommarmånaderna flyttar de vanligtvis till provinser i västra Kina, som Sichuan och Yunnan, för att nyttja el från statligt subventionerad vattenkraft. När vintern kommer packar de ihop sin utrustning och beger sig norrut till regioner som Xinjiang och Inre Mongoliet, där de förlitar sig på elektricitet från kolkraft.

Att vara värd för bitcoin-utvinning uppfattades kanske en gång i tiden som en ekonomisk välsignelse för dessa avlägsna provinser. Nu är det en belastning, tack vare de stränga målsättningar för energianvändning som de centrala myndigheterna ålägger varje provins, som en del av den kinesiska regeringens ansträngning för att nå koldioxidneutralitet till år 2060.

”Den omedelbara anledningen för detta [att provinsen slår ned på utvinning av bitcoin] är att Inre Mongoliet misslyckades med att nå sina målsättningar inom energisektorn, och väldigt provinser misslyckades med detta,” säger Yang Zhou, Kinarådgivare vid den Berlin-baserade tankesmedjan Agora Energiewende.

Kina har försökt stoppa utvinning av bitcoin tidigare, och en del analytiker tror att utvinnare kan försöka fortsätta sin verksamhet i hemlighet. Men Alex de Vries, en ekonom specialiserad på digitala valutor som driver bloggen DigiEconomist, säger att den enorma elförbrukning som aktiviteterna för utvinning innebär gör att myndigheterna enkelt kan stänga ned dem. ”Om något sådant pågår i ditt nät, är det svårt att inte lägga märke till det,” säger han.

De Vries förväntar sig att många kinesiska utvinnare kommer flytta till närliggande länder med billig el, som Kazakstan. Veckan efter Liu Hes uttalande så meddelade BIT Mining Limited, ett bolag listat vid New York Stock Exchange, att de ingått ett avtal om 9,3 miljoner dollar för uppförandet av ett center för utvinning i just Kazakstan.

Det är oroande, eftersom utvinning i ett land som Kazakstan är ännu mer beroende av elektricitet från kolkraft än i Kina. ”Att Kina förbjuder utvinning kommer inte på egen hand lösa miljöproblemen”, säger de Vries.

Ett sätt att lösa de miljöutmaningar som bitcoin-utvinning medför vore att föra över bitcoin till ett ett system baserat på ”insatsbevis”, som Ethereum, en annan populär kryptovaluta, gör just nu. ’Insatsbevis’ kräver ingen elektricitet-intensiv process för utvinning; istället tillförs systemet nya valutaenheter baserat på användares redan befintliga innehav av kryptovalutan.

Många tvivlar dock på att det community som finns kring Bitcoin kommer acceptera en sådan förändring. Något som är en besvikelse för Tim Swanson, chef för marknad och information vid Clearmatics, ett blockkedje-företag baserat i London.

”Utvinning är roligt i liten skala, i en studentkorridor,” säger han. ”Men det är mindre roligt när energimängden du använder motsvarar mindre länders förbrukning”.

Ovanstående analys är skriven av Katrina Northrop för The Wire China. Den är översatt av Petra Lindblom och redigerad av Jojje Olsson.

Sedan The Wire China först publicerade ovanstående artikel så har värdet på bitcoin fallit ytterligare. Nu i veckan dök priset under 30 000 dollar per bitcoin, vilket är lägre än någon gång tidigare detta år.

Fallet kopplas samman med en uppsättning nya restriktioner från kinesiska myndigheter, inklusive rapporter att över 90 procent av landets kapacitet för utvinning av bitcoin ska stängas ner.