Kinas utmaningar del 1: Miljön

Kommer de närmsta veckorna här på InBeijing att skildra några av de stora utmaningar som Kinas nya ledare står inför.

Detta genom att skriva om det aktuella läget med hänvisning till en ny rapport eller händelse, och länka ihop dessa med tidigare inlägg här på InBeijing.

Först ut är ett av de problem som det talas allra minst om, nämligen miljön.

Kina kallas ofta och med rätta för ”världens mest förorenade land”. En stor del av världens smutsiga tillverkning sker här, majoriteten av energin kommer från koleldning och de lokala politikerna befordras fortfarande på grundval av ekonomisk tillväxt, oavsett konsekvenser för miljön.

Det var därför knappast någon överraskning att Kina nu i veckan befäste sin plats som det land vilket släpper ut mest koldioxid i världen. Man står ensam för över en fjärdedel av världens samlade koldioxidutsläpp, och tillsammans med USA för cirka hälften.

Men problemen är fler än koldioxid, och beskrivs träffsäkert i dag av Christina Larsson i magasinet Foreign Policy.

Hon påpekar att de fattigaste drabbas värst; en tiondel av Kinas jordbruksmark är förgiftad av tungmetaller, och att drygt 240 miljoner kineser saknar tillgång till dricksvatten.

Just vattenbristen blir allt mer akut, då Kina är hem åt en femtedel av världens befolkning, men bara har sju procent av jordens sötvatten inom dess gränser.

De senaste 50 åren ska minst 243 av landets sjöar ha torkat ut, och vattenreserverna under den viktiga jordbruksmarken i norra Kina håller på att försvinna helt. Den pågående urbaniseringen gör att problemet hela tiden växer.

Skitigt vattendrag någonstans i Kina

Koleldning tillgodoser som sagt majoriteten av Kinas energiutvinning, nu hela 80 procent enligt Larsson. Förbrukningen av kol har trefaldigas 2000-2010, och sägs vara orsaken till 85 procent av de sura regn som faller över landet.

Detta, tillsammans med att Kina nu är världens största marknad för personbilar, gör också att luften i många kinesiska städer vissa dagar är rent av farlig att andas.

De senaste årens naturkatastrofer – översvämningar, torka och snöstorm – tillskrivs också den hänsynslösa föroreningen och exploateringen av miljö och naturresurser.

Enligt Världsbanken är Kinas miljöförstöring också dyr. Larsson citerar en rapport från Världsbanken som menar att det den varje år kostar 5,8 procent av landets totala BNP.

InBeijing har tidigare skrivit flera artiklar om Kinas miljöförstöring. Via länkarna nedan, några av dem skrivna av mig för mer än två år sedan, kan du på svenska lära dig mer om de stora utmaningarna som detta utgör för Kinas nya ledare:

Möte med Wang Jiuliang (2 mars 2012)
Pekings myndigheter ljuger om stadens livsfarliga luft (31 oktober 2011)
Missbildade barn och cancer vanligare i Kina (12 oktober 2011)
Ökenspridning i Kina: Video och fakta (14 augusti 2011)
Värsta översvämningarna i Kina på 50 år (17 juni 2011)
Ny rapport om Kinas miljöförstöring (4 juni 2011)
Extremt svår torka i Kina (1 juni 2011)
Kina arresterar 74 efter blyförgiftning (31 maj 2011)
Kina medger svåra problem med världens största damm (20 maj 2011)
”En tiondel av Kinas risskörd förgiftad av kadmium” (2 april 2011)
Kärnkraft i Kina – risker och åtgärder (17 mars 2011)
Norra, torra Kina (27 januari 2011)
Apple ”hemlighåller” förgiftning av kinesiska arbetare (20 januari 2011)
Order från staten: Stäng 2 000 fabriker (9 augusti 2010)
Mer cancer än någonsin (7 augusti 2010)
Dyster miljörapport från Kina (27 juli 2010)
Över 700 döda i Kina efter översvämning (21 juli 2010)