Order från staten: Stäng 2 000 fabriker

NY Times och The Guardian har under kvällen rapporterat om hur 2 000 fabriker i Kina kommer tvingas stänga inom två månader. Beslutet kommer från landets myndighet för industri och informationsteknologi, och sägs vara en åtgärd för att höja Kinas energieffektivitet.

Enligt NY Times lovade Kinas premiärminister Wen Jiabao tidigare i år att ”slå till med järnhand” för att förbättra effektiviteten vid landets industrier, och ordern vänder sig främst mot äldre anläggningar inom relativt smutsiga och osäkra industrier som cement, papper och stål.

I femårsplanen 2005 satte Kina som mål att öka landets energieffektivitet med 20 procent. 2005-2009 förbättrades effektiviteten med 14,4 procent, men backade under årets första kvartal med 3,6 procent. I och med denna drastiska åtgärd är det nu möjligt att nå målet innan nästa femårsplan tar vid 2011.
Många kinesiska cementfabriker, som denna vid Yangtzefloden, är av modell äldre och smutsar ner mycket i relation till vad de producerar. Bild från julianhewitt.com.

The Guardian hänvisar till statistik från Världsbanken som gör gällande att kinesiska industrier använder ”20-100 procent mer energy per producerad enhet” än amerikanska och japanska. Kinas regering vill förbättra användningen både av miljömässiga, men i det långa loppet också av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl.

– Det råder ingen tvekan om att åtgärden är viktig, särskilt som den har allvarliga och direkta konsekvenser. Industrier som inte hörsammar kommer få allvarliga straff och indragna lån eller licenser, säger Alex Wang från New York-baserade miljögruppen National Resources Defense Council.

De berörda fabrikerna valdes ut genom överläggningar mellan myndigheter och lokala politiker, där äldre och ineffektiva fabriker pekades ut. De har nu fram till 30 september att stänga ner.

Kinesisk media har ännu inte nämnt (måndag kväll svensk tid) hur mycket energieffktiviteten kommer öka, eller hur många arbetstillfällen som kommer gå förlorade efter stängningarna.