Mer cancer än någonsin i Kina

China Dialogue förklarar i dag utförligt hur antalet cancerfall i Kina ökar med lavinartad hastighet, särskilt på landsbygden. Utvecklingen beror på en snabbt växande ekonomi, där smutsiga industrier flyttas till fattigare områden där lokala politiker och invånare inte har råd, kunskap eller makt nog att protestera.

Enligt artikeln har antalet cancerfall i Kina ökat med 80 procent de senaste 30 åren, och står för ungefär en femtedel av alla dödsfall i Kina. De vanligaste anledningarna sägs vara elektroniskt avfall, kemiska industrier samt blyförgiftning från smältverk.

Också en statlig rapport från 2007 tillkännagav att cancer var den vanligaste dödsorsaken av alla i Kina. Som skräckexempel nämndes då den hårt industrialiserade provinsen Jiangsu som stod för 12 procent av alla cancerfall i Kina, samt en mindre by i anslutning till jättestaden Tianjin i norr, hem åt många kemiska industrier, där utbredningen av cancer var 30 gånger högre än riksgenomsnittet.

I kinesisk media har på senare år begreppet ”cancerbyar” myntats, som syftar på samhällen där utbredningen av sjukdomen är många gånger större än normalt. Det finns nu över 400 sådana enligt China Dialogues artikel, främst på den rika och mer utvecklade östkusten, där industrier först byggdes då Kinas ekonomi började ta fart.

Artikeln nämner också en oroväckande trend; då provinserna på östkusten blir rikare och rör sig uppåt i landets ekonomiska näringskedja, flyttas de smutsigaste industrierna inåt i Kina, till områden som ”är omedvetna om farorna, eller för fattiga att tacka nej till förtjänsten”.

För mer information om dessa byar, se karta av en kinesisk journalist, samt forskningsrapport från University of Central Missouri.

– Kina verkar ha producerat fler områden med tät utbredd cancer på ett par årtionden, än vad resten av världen har gjort genom historien, säger Lee Liu, professor och författare till rapporten.

Enligt China Dialogue medger Kinas regering problemet, men pekar också på att landet gör mycket mer för miljön än andra nationer i väst gjorde tidigare under samma fas i sin industriella utveckling.

Samtidigt verkar många lokala politiker göra sitt bästa för att dölja dessa hälsofaror. The Guardian rapporterade i mars i år hur kinesiska myndigheter fortfarande försvarar arresteringen av 53 blyförgiftade byinvånare på väg till vårdkontroll. Bussen som de satt på stoppades av polis, och deras frihetsberövande på mellan två och sex månader skrevs till ”störande av trafik och allmän ordning”.

The Guardian tillägger att över 3 000 barn har påträffats blyförgiftade sedan problemet började uppmärksammas förra sommaren.

Tidningen har också frågat efter rapporter angående många fabrikers utsläpp samt kvalité på omkringliggande vattendrag, som enligt lag ska vara allmänna, men fått till svar att dessa mätningar endast är för ”invärtes bruk”.