Kärnkraft i Kina – risker och åtgärder

17 mars, 2011

Som jag först skrev här i juli förra året, och även nämnt i tidigare artiklar i veckan, planerar Kina att kraftigt expandera sin kärnkraft.

Enligt World Nuclear Association ska kapaciteten vid Kinas kärnkraftverk nästan tiofaldigas från dagens 9 gigawatt electrical (GWe), till 80 GWe år 2020.

År 2030 ska kapaciteten vara uppe i 200 GWe, och år 2050 i 400 GWe. Som en jämförelse har hela världens samlade kärnkraftverk idag en kapacitet på 370 GWe.

Liksom Japan så drabbas Kina ofta av jordbävningar. Och då säkerhetsmedvetandet, informationsflödet och teknisk utveckling fortfarande lämnar en del övrigt att önska i Kina, finns hos vissa en oro att denna kärnkraftsexpansion kan få ödesdigra följder.

”Allmänhetens apati kring säkerhetsrisken förknippat med kärnkraft kan hjälpa utvecklingen av kärnkraft i landet på kort sikt, men också innebära en framtida katastrof”, skriver Caixin.

I motsats till många andra länder finns inget motstånd till kärnkraften i Kina, eftersom befolkningen i stort inte är medveten om dess risker.

Caixin skriver också att lokala myndigheter runtom i Kina ofta söker möjligheter att utveckla kärnkraften lokalt, då investeringar och planerad tillväxt gör den till en lukrativ industri.

I Kina tas de flesta beslut i utvecklings- och tillväxtfrågor fortfarande på lokal nivå.

Detta har fått kända namn även från Kinas eget miljödepartement att kräva åtgärder från centralregeringens för översikt och regleringar inom kärnkraftsindustrin, skriver Caixin, som dock håller fram den positiva aspekten att reaktorerna i Kina ofta är nyare och mer moderna än exempelvis i Japan.

Detta då Kinas kom i gång sent med sin kärnkraft, och invigde sin första reaktor 1991. Den reaktor som nu står i brand i Japan togs i drift 1971.

Då problemen i Japan först uppenbarade sig, meddelade Kinas regering att det inte skulle till någon ändring av landets planer för kärnkraft.

Nu har man dock bytt fot, och enligt bland annat The Guardian har Kinas statsråd sagt att det nu kommer genomföras säkerhetstester vid alla Kinas befintliga kärnkraftverk, och att godkännandet av nybyggen tillfälligt ska stoppas.

Säkerhet är första prioritet, stod att läsa på myndigheternas webbsida, där det också framgår att det tillfälliga förbudet av nybyggen även inkluderar de kraftverk som redan är i sin första byggnadsfas.

Kina har 28 kärnreaktorer under byggnation, vilket är ungefär 40 procent av de som nu byggs i hela världen.

Relaterade artiklar: E24, DN, Ny Teknik, SVD, GP

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.