Missbildade barn och cancer vanligare i Kina

Den senaste veckan har två oroande hälsorapporter kommit från Kina, vilket har att göra med landets allt allvarligare miljöförstöring.

En rapport från kinesiska hälsoministeriet visade att sjukdomar vid födseln blivit 70 procent vanligare på 15 år.

Det är nu 149,9 per 10 000 barn som föds med någon fysisk åkomma, jämfört med 87,7 år 1996.

Sammanlagt hade 1,2 miljoner av 20 miljoner nyfödda kineser under 2010 antingen fysiska skador eller inlärningssvårigheter.

En tjänsteman vid hälsoministeriet sade att ökningen beror på ”förändringar i miljön” och en allt större ovilja till läkarundersökningar innan födseln.

Samtidigt skriver statliga China Daily i dag att Pekingbor löper allt större risk att ådra sig cancer.

Under fjolåret fick 105 personer varje dag diagnosen cancer vid huvudstadens sjukhus.

Även här ses en oroande ökning; 2000-2009 steg lungcancerfallen med 56 procent, och bröstcancer med 127 procent.

En av rapportens författare sade att föroreningar och ändrad livsstil är de främsta anledningarna till den dramatiska ökningen.

Dessutom tros mörkertalet vara enormt, och därför ska stadens sjukhus erbjuda gratis undersökningar åt 2 000 bussförare, taxichaufförer och järnvägsarbetare i Peking.

Dessa utgör riskgrupper då de vistas i farliga miljöer under arbetsdagar så långa som 12 timmar, får lite motion och ofta är rökare.