Kina arresterar 74 efter blyförgiftning

Minst 74 har arresterats och hundratals fabriker stängts ner i ett nytt tillslag mot tungmetallsförgiftning i sydöstra Kina.

Under gårdagen sade lokala politiker i provinsen Zhejiang (浙江) att arresteringarna gjorts i samband med att en batterifabrik förgiftat 172 personer, varav 52 barn, med bly och kadmium.

Enligt de lokala myndigheterna webbsida har försörjningen av ström och vatten till 652 liknande fabriker nu upphört.

Vissa rapporter gör gällande att ”nästan alla” tillverkare av blybatterier i området fått avbryta sin produktion. Kina är världsledande inom tillverkning av batterier, vilken utgör cirka 80 procent av landets blykonsumtion.

Enligt Financial Times är just förgiftning av tungmetaller en av de allvarligaste konsekvenserna efter 30 års industriell utveckling i Kina.

Tidningen citerar statistik från statlig media som gör gällande att över 4 000 personer har påträffats blyförgiftade efter fler än 20 skandaler bara de två senaste åren.

Lokala myndigheter har ofta försökt tona ner händelserna, av rädsla för förlorade arbeten och skatteintäkter.

Klagomål har också framförts mot att en brist på transparens och fristående rättssystem gör det svårare att ta itu med problemet.

Kinas elektroniska produktion, återvinning och avfall slår hårt mot såväl miljö som människor.

Myndigheterna har tidigare ofta fått kritik för att endast bry sig om detta problem då det blir direkt akut, skriver Financial Times, som dock påpekar att det nu verkar vara annorlunda.

Kinas miljöministerium gav 18 maj order till lokala myndigheter att se över batteritillverkning efter att en rad incidenter med tungmetallsförgiftning uppdagats.

Dagarna innan, den 16 maj, arresterades en ansvarig för en batteritillverkare efter att över 300 personer, varav 99 barn, i närheten av en fabrik påträffats med höga blyhalter i blodet, rapporterade statlig media.

Åtta lokala politiker och tjänstemän undersöks för tjänstefel i samband med den incidenten, vilket tyder på att man nu även ger sig på de som är indirekt ansvariga genom korruption och likgiltighet.

Det finns ingen tidsplan för när de drabbade fabrikerna kan komma att få återuppta produktionen igen.

Målet ska vara att minska antalet tillverkare av blybatterier från 1 700 till 300.

Ökad användning av mobiltelefoner, bilar och elektriska mopeder har fått blybatteriernas efterfrågan att skjuta i höjden.

Tillverkningen av dessa batterier, samt utvinning av tungmetaller i stort, har varit dåligt reglerat i Kina. InBeijing Bulletin har tidigare skrivit om detta i följande poster:

Mer cancer än någonsin
”En tiondel av Kinas risskörd förgiftad av kadmium”
Apple ”hemlighåller” förgiftning av kinesiska arbetare
Kinesiska miljöreportrar belönas