Ny rapport om Kinas miljöförstöring

4 juni, 2011

Kinesiska myndigheter släppte i går sin årliga rapport om tillståndet för landets miljö. Även om man försöker belysa de områden som marginellt förbättrats, så är det omöjligt att bortse från allvaret i den omfattande förgiftningen av land, luft och vatten som pågått de senaste årtiondena.

Rapporten är författad av Kinas miljödepartement, som uppgraderades från byrå till ministerium 2007, och nu har större makt än tidigare att stoppa och stänga ned aktiviteter som hotar miljön.

I fjol gav ministeriet avslag till 59 projekt sammanlagt värda drygt 100 miljarder kronor, och ställde även in byggnationen av en sträcka snabbtåg som gick genom ett känsligt område.

Miljödepartementet rapporterar också att man nått många av de mål man satt upp för fem år sedan angående kvalité av och luft och vatten.

Men även tjänstemännen bakom rapporten kallar Kinas miljösituation för ”mycket allvarlig”, och påpekar särskilt då läget på landsbygden, som förvärrats då flera stora fabriker flyttats från städerna för att förbättra luftkvalitén där.

Stor oro uttrycks också över förgiftning från tungmetaller och bly, som lett till oräkneliga cancerfall.

Kina kallas ofta för ”världens mest förorenade land”, och tar hand om inte bara sina egna utan även en stor del av omvärldens avfall för återvinning och produktion.

Ett enkelt vis att överblicka Kinas miljöläge i olika områden är denna artikel av Jonathan Watts, The Guardians miljökorrespondent för Asien.

Han har gjort ett ”scorecard” där han citerar och kommenterar myndigheternas nya rapport, och sedan ger betyg från A (världsklass) till F (grovt och farligt misslyckande).

Områdena som bedöms är: Rent vatten, kustvatten, luftkvalité, tungmetaller, jordbrukets förorening, uppsatta miljömål, ekologisk mångfald, ekonomisk bestraffning/värdesättning av miljöförstöring/miljö, koldioxidutsläpp/klimatförändring, torka och dammar, utveckling av isolerade områden samt sammanlagd poäng.

Det delas genomgående ut ganska låga poäng, med ett slutbetyg av D+ för miljödepartementets ansträngningar, men E för det egentliga resultatet.

Särskilt illa är ekologisk mångfald (F) och rent vatten (F).

Två femtedelar av flodvattnet kan leda till sjukdom, och en sjättedel är så förgiftat att det inte går att använda till någonting alls. Fyra av tio sjöar är gröna och kvävs under algförgiftning.

Det medges en viss förbättring av luftkvalitén jämfört med fem år sedan, men betyget blir ändå D+ på grund av lågt satta mål.

Det påpekas också att Kinas jordbruksland håller på att förvandlas till en giftig toalett, på grund av allt gödsel, avloppsavfall och kemiska industrier.

I tre kategorier bedöms miljödepartementet ha gett så lite information att betygssättning är omöjlig.

Go toTop