Extremt svår torka i Kina

Ständigt kommer det rapporter om hur torkan längst med Kinas största flod Yangtze nu bara blir värre. Över fem procent av Kinas totala odlingsbara yta har drabbats, och över fyra miljoner människor ska nu ha problem med att hitta dricksvatten.

Tusentals sjöar och bifloder har torkat ut helt, och längst med själva Yangtze är vattenstånden på många ställen de lägsta som setts på 70 år.

Situationen har lett till höjda priser på mat, och enligt myndigheternas uppgifter har priserna i Shanghai på ris stigit med 20 procent, och grönsaker 16 procent den senaste månaden.

Drabbade provinser innefattar främst Anhui (安徽), Hubei (湖北), Hunan (湖南), Zhejiang (浙江), Jiangxi (江西) och Jiangsu (江苏).

Bristen på regnfall är en av orsakerna; regnfallet som kom under mars månad vid Yangtzes mitt och lägre delar var mindre än halva den mängd som föll under mars förra året. Shanghai har inte haft så lite regnfall under årets första fem månader sedan 1873.

En annan orsak är enligt många världens största damm – De tre ravinernas damm – som håller upp stora mängder vatten uppströms för hydroelektriska syften.

Jag skrev redan för ett par veckor sedan om problemen med denna damm, som nu ska släppa ifrån sig fem miljoner kubikmeter vatten (två miljoner olympiska simbassänger) för att underlätta torkan.

McClatchy Newspapers Kinakorrespondent skrev tidigare i veckan en lång artikel om vilken roll De tre ravinernas damm spelar i torkan.

Där framkommer det att oktober förra året var första gången någonsin som denna enorma damm nådde full kapacitet, vilket enligt intervjuade ”skedde på bekostnad av vattenförsörjningen nedströms”.

Alla de hårdast drabbade områdena ligger nämligen nedanför dammen.

Till och med en vice partisekreterare i området säger till McClatchy att ”dammen möjligen kan ha något med torkan att göra”. Från officiellt håll har man ännu inte erkänt detta, med har låtit dammen släppa ifrån sig stora mängder vatten med utebliven elproduktion som följd.

Det framgår även i artikeln att många jordbrukare helt övergivit risskörden och i stället planterat exempelvis bomull, som kräver mindre vatten. De som ändå satsar på ris räknar med en skörd mindre än hälften så stor än förra året.

Torkan har även lett till att fartyg av en viss storlek inte kan trafikera Yangtze, och att vissa djurarter i floden är allvarligt hotade.

Yangtze är världens tredje största flod, och ofta kallad ”den kinesiska civilisationens vagga”. Det är också den flod i hela världen där mest varor fraktas i dag.

Väderleksrapporter säger att det ska komma regn 2-5 juni i flera områden längs med floden, vilket otvivelaktigt behövs för att hålla de mångtusenåriga jordbrukssamhällena här vid liv.

Se ett bildspel över torkan från Reuters. Läs även min artikel ”Norra, torra Kina” om svårigheten med vatten i landets norra delar.

Relaterat: DN, SVD