Dyster miljörapport från Kina

Den ekonomiska återhämtningen har inneburit att luftkvalitén i kinesiska städer försämrats jämfört med förra året, skriver China Daily i dag.

En rapport från landets miljöskyddsmyndighet visade att kvalitén på luften nådde eller översteg ”nivå 2” i landets 113 största städer 91 procent av dagarna under första halvåret 2010, vilket är en försämring mot fjolåret.

– Det är första gången sedan 2005 som luften blir sämre jämfört med föregående år, säger en talesman för myndigheten, och lägger till att kampen mot föroreningar måste tas på större allvar.

Rapporten från landets miljömyndighet, som kom i måndags, drar en klar parallell mellan ekonomins återhämtning och luftens försämrade kvalité. Många bygg- och industriprojekt har påbörjats sedan konjukturvändningen, samtidigt som bilförsäljningen skjutit i höjden.

Rapporten visade också att över en fjärdedel av ytvattnet i landets vattendrag är så förgiftat att det bara kan användas till jordbruk eller industri. Det är också en ökning, då samma siffra i fjol var just under en fjärdedel.

– Statistiken visar att mer än hälften av Kinas vatten i dag är så förorenat att det inte kan göras till dricksvatten, säger vd:n vid en kinesisk miljögrupp till China Daily.

Han tillägger att kvalitén på havsvattnet längst med hela landets östkust också förvärras, då nya industrier sätts upp som dumpar sina avfall i havet. Främst är det olja- och kemikalieindustrier som är bekymmersamma.

Måndagens ovanligt dystra rapport visar också att 189 av 443 städer i undersökningen drabbades av surt regn under årets första sex månader.

Kinesiska myndigheter får ofta kritik för att förvränga statistik om miljötillståndet i landet, inte minst luftkvalitén i större städer som Peking och Shanghai. Anklagelser menar att mätstationerna sätts upp i stadens utkanter, eller vid områden med lite industrier och trafik.

Den amerikanska ambassaden har satt upp sin egen mätstation vid sin plats i centrala Peking, och rapporterar varje timme resultatet av sina mätningar för luften och ozonlagret via Twitter.