Värsta översvämningarna i Kina på 50 år

Först drabbades flera områden kring Yangtze-floden av den värsta torkan på 70 år. Nu härjar där i stället de värsta översvämningarna på över 50 år, under vilka minst 105 personer har mist livet, och över en halv miljon evakuerats.

De stora skadorna beror på att lera som torkat upp lätt lossnar och orsakar jordskred. Dessutom är det dokumenterat att regn i Kina i dag faller intensivare och under kortare perioder än tidigare, vilket kan bero på klimatförändringar och miljöförstöring.

Minst 40 floder i de berörda områdena har nu vattennivåer över varningsnivån, och myndigheter rapporterar ständigt om nya dammar och vallar som riskerar brista, skriver The Guardian.

Detta skapar abnorma förhållanden, och områden som tidigare var helt torrlagda visas nu på tv med vägar och byggnader helt under vatten.

Värst drabbad är provinsen Zhejiang (浙江), där vattenståndet vid vissa delar har stigit till det högsta på 50 år.

Ett område har haft 405 millimeter nederbörd bara under juni månad, vilket kan jämföras med en genomsnittlig årsnederbörd på drygt 500 millimeter i Stockholm.

Också i grannprovinsen Jiangxi (江西) har över 120 000 invånare evakuerats med hjälp av militär. Övriga drabbade provinser innefattar Hubei (湖北), Hunan (湖南), Sichuan (四川), Guizhou (贵州).

De tre ravinernas damm – världens största – har tidigare fått kritik för att bidra till torkan i dessa områden.

Dammen skulle därmed också kunna vara en orsak till de jordskred som orsakat dödsfall, enorma materiella skador och förstört stora arealer jordbruksland.

Samtidigt som Yangtze svämmar över i östra Kina, rapporteras också torka vid flodens västra delar, närmare tillflödet från bergen i Tibet.

Enligt väderleksrapporter kommer regnet dra vidare västerut, till de redan drabbade områden i provinsen Sichuan, innan det kan mattas av under söndagen.