Kina medger svåra problem med världens största damm

Världens största damm, kallad ”De tre ravinernas damm” (长江三峡大坝), är byggd på floden Yangtze (长江), i centrala Kinas Hubei-provins (湖北) ungefär 100 mil öster om Shanghai.

Bygget startade 1992, och den första elektriciteten alstrades härifrån 2003. Dammen har sedan stegvis färdigställts, och senare i år kommer de sista turbinerna att installeras på sin plats.

Det kan vara svårt att greppa projektets storlek. Själva dammen är över två kilometer lång och nästan 200 meter hög. Vid konstruktionen användes stål nog för 63 Eiffeltorn, och 30 gånger så mycket betong. Vattenreservoaren som dammen kan hålla upp sträcker sig nästan lika långt som Storbritanniens landyta.

Bygget har kostat motsvarande 250 miljarder kronor, och 1,4 miljoner människor har med tvång eller andra medel flyttats till nya bostäder.

Även om utländsk media och organisationer ofta varnat för jordskred, föroreningar och stora mängder slam, så har kinesiska rapporter i samband med dammen varit uteslutande positiva.

Detta tills nu, då ett meddelande under torsdagen från myndigheterna, godkänt av premiärminister Wen Jiabao, erkänner att dammen skapat ”flera geologiska, humanitära och ekologiska problem”.

Det är sparsamt med detaljer i meddelandet, men det sägs att flera problem som man inte förutsett nu har uppstått. För första gången medger myndigheterna även att dammen haft en negativ påverkan för transport och anskaffning av rent vatten nedströms.

”Samtidigt som [dammen] gör stor nytta, så måste akuta problem lösas gällande omlokalisering av invånare, ekologiskt skydd och förhindrade av geologisk katastrof”, hette det på myndigheternas webbsida (läs hela meddelandet på kinesiska här).

Den snabba ekonomiska utvecklingen ska också ha satt tryck på dammen att producera så mycket elektricitet som möjligt.

Varningar angående dammen har varit många, enligt The Guardian. Redan för fyra år sedan citerade statlig media experter som menar att ”gamla och nya geologiska och miljörelaterade hot kan leda till en katastrof om inte förberedande åtgärder tas”.

I fjol menade också en rad ingenjörer att ytterligare hundratusentals invånare i närheten av dammen bör flyttas.

Denna vecka lovade myndigheterna att investera i varningssystem, stärka flodvallarna, spendera mer för miljöskydd och öka kompensationen för de som tvingats överge sina hem.

Dammen har också sagts bidra till den omfattande torka som nu drabbat centrala Kina. Vattennivåerna i jättestaden Wuhan (武汉) var i maj de lägsta någonsin sedan dammen byggts, och nästan 1 400 torra reservoarer har lämnat 300 000 invånare i provinsen Hubei problem med dricksvatten.

Större fartyg har heller inte kunnat använda floden för transport.

För att råda bot på detta släppte Three Gorges nyligen ifrån sig 400 miljoner kubikmeter vatten som tidigare använts för att alstra energi, skriver Hydroworld.

Relaterat: SvD