Satir: Viruselefanten i rummet

Det är äntligen fredag, och dags för Kinamedia att publicera en ny politisk satir av tecknaren Niklas Ericsson, på Twitter även känd som @KluddNiklas.

Denna fjärde teckning tar avstamp i debatten om uppkomsten och spridningen av COVID-19, som de senaste veckorna fått nytt liv i och med att den så kallade ”labbteorin” framstår som alltmer trovärdig.

Som Kinamedia skrev närmare om förra veckan, så har Joe Biden gett den amerikanska underrättelsetjänsten i uppdrag att utreda pandemins ursprung och rapportera tillbaka direkt till honom inom 90 dagar.

En av de främsta anledningarna till detta är att resultaten från den utredning som Världshälsoorganisationen (WHO) utförde på plats i Wuhan, ansågs vara otillräckliga när de presenterades tidigare i år.

Detta beror i sin tur på att WHO:s experter inte fick tillgång till det laboratorium varifrån viruset enligt allt fler bedömare kan ha läckt ut. WHO fick inte heller tillgång till den data och information som man önskade från labbet.

Effektiviteten i den propaganda som kinesiska myndigheter bedriver har verkligen blivit tydlig i samband med jakten på virusets ursprung.

Som Ola Wong nyligen uppmärksammade i artikeln ”Labbläcka i Wuhan trolig orsak till pandemin” på Kvartal, så har till och med svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) författat en rapport som på många punker upprepar den kinesiska propagandan som kopplar samman laboratoriet i Wuhan med konspirationsteorier.

Således har labbteorin blivit en viruselefant i rummet, som blir allt svårare att undvika ju större kraven blir på en grundläggande utredning. Särskilt som elefanten i fråga är sminkad som Donald Trump!

Veckans teckning kan ses i fullstorlek via denna länk.

Övriga teckningar för Kinamedia av Niklas Eriksson kan ses under kategorin “satir“.