Kolkraften fortsätter byggas ut i Kina. (Bild: Huangdan2060, CC0, via Wikimedia Commons)

Kina kan bygga upp till 500 nya kolkraftverk innan år 2030

Medan många i Sverige ser på klimatförändringarna som en fråga om flygresor och sugrör av plast, uppmärksammade Greenpeace i en text under gårdagen den enskilt viktigaste frågan för huruvida mänskligheten kan stoppa den globala uppvärmningen. Nämligen hur många hundra nya kolkraftverk Kina kommer att bygga under det kommande årtiondet.

China Electricity Council (CEC), en inflytelserik organisation som representerar Kinas kraftindustri, har bett landets myndigheter om tillstånd att bygga mellan 300 och 500 kolkraftverk till år 2030.

Mer specifikt så rekommenderar CEC en övre gräns på 1 300 gigawatt vad gäller den kinesiska kolkraftens kapacitet år 2030. Det är en kapacitet som är 290 gigawatt högre än i dag, och således utgör en ökning med närmare än fjärdedel under de kommande tolv åren.

Eller som Greenpeace formulerar det – två nya kolkraftverk varje månad fram till 2030, en utveckling som helt på egen hand äventyrar de globala klimatmålen:

The cap would enable China to build 2 large coal power stations a month for the next 12 years, and grow the country’s capacity by an amount nearly twice the size of Europe’s total coal capacity.

If this happens it could single-handedly end any chance of keeping global warming below 1.5C, and also conflicts with the 2C target, with even a conservative analysis of the goal requiring that China cut its coal capacity by roughly 200GW by 2030.

Greenpeace jämför sedan den planerade utvecklingen i Kina med olika scenarion för global uppvärmning. För att temperaturökningen ska kunna hållas under två grader är såväl International Energy Agency som China National Renewable Energy Center överens om att kapaciteten vid Kinas värmekraftverk måste minska med 200 gigawatt mellan år 2020 och 2030.

Enligt Greenpeace egna uträkningar måste kapaciteten i Kinas kolkraftverk vidare sjunka med cirka 350 gigawatt mellan år 2020 och år 2030, till en nivå på 680 gigawatt, för att det ska vara möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Men enligt det förslag som CEC nu lägger fram ska kapaciteten alltså istället öka med nästan lika mycket, för att år 2030 vara nästan dubbelt så hög som vad Greenpeace beräknar möjligt om målsättningen på 1,5 grader ska kunna hållas.

Greenpeace rapport tilläger att kolkraftverk med en kapacitet på 130 gigawatt i skrivande stund är under byggnation i Kina. Som en jämförelse har alla kolkraftverk i Tyskland en sammanlagd kapacitet på 50 gigawatt, och de i Polen 30 gigawatt.

Greenpeace understryker samtidigt en annan farlig aspekt med att bygga så pass många nya kolkraftverk som Kina planerar: det faktum att de är nybyggda innebär även att de inte kommer att stängas inom de närmaste årtiondena.

Det är dock viktigt att konstatera att dessa planer ännu inte har godkänts av Kinas myndigheter, som just nu överväger förslaget från CEC. Men även om tillåtelse till full expansion av 390 gigawatts kapacitet till år 2030 inte ges, så är det givet CEC:s inflytande otänkbart att myndigheterna skulle kräva en minskning av kolkraften innan detta år.

Denna graf från Greenpeace är tveklöst den enskilt viktigaste för att stoppa jordens klimatförändringar. Grafen visar utvecklingen för kapaciteten av Kinas kolkraftverk, samt hur kapaciteten skulle behöva utvecklas för att nå olika klimatmål.

År 2030 är här nyckelåret med anledning av att Kina enligt Parisavtalet avgav ett vagt löfte om att sluta öka utsläppen av koldioxid omkring år 2030.

Trots att Kina i många sammanhang framhålls som någon slags ansvarstagande förebild vad gäller klimatet så är sanningen närmast den motsatta, vilket jag tidigare bland annat förklarat i en lång artikel för Expressen.

För samtidigt som USA och Europa enligt Parisavtalet lovade minska sina utsläpp med 25 respektive 40 procent under närmsta åren, så insisterade Kina på rätten att fortsätta öka sina utsläpp fram till år 2030. Detta trots att Kina redan står för cirka 30 procent av världens koldioxidutsläpp, vilket är mer än USA och Europa tillsammans.

Bland annat AFP har plockat upp gårdagens rapport från Greenpeace, vilket lett till artiklar med rubriker som ”Push for more coal power in China imperils efforts to fight climate change, researchers say”.

För den som vill dyka ner ytterligare i Kinas klimatåtaganden rekommenderas den nya rapporten ”How is China managing its greenhouse gas emissions?” från China Power Project, tillhörandes tankesmedjan Center for Strategic and International Studies.

Där förklaras Kinas ökande andel av de globala koldioxidutsläppen såväl i text som i diagram som detta: