Chongqing är världens största stad - eller?

Är Tokyo eller Chongqing världens största stad?

Frågan vilken stad som är störst i världen debatteras ofta med olika svar och teorier. BBC gjorde i helgen ett försök att reda ut hur det egentligen står till.

Många – bland annat Time Magazine redan år 2005 – menar att Chongqing i centrala Kina med 30 miljoner människor är störst i världen.

Men BBC påpekar att befolkningsstatistik i Kina är särskilt opålitlig, och att Chongqing i själva verket består av ett jättelikt administrativt område lika stort som Österrike.

Många av de 30 miljoner som räknas till Chongqings administrativa område är i själva verket bönder som bor och arbetar på landsbygden långt från skyskrapor och tågstationer.

Då dessutom vägar och busstrafik är under all kritik, kan det ta 1-2 dagar att åka från ena sidan till den andra av det som vissa kallar ”30-miljoners-staden Chongqing”.

Det finns visserligen inga internationellt vedertagna kriterier för att avgöra en stads början och slut, men många anser att ”inflytande”, särskilt med hjälp av infrastruktur, är viktigt.

Chongqing räknas därför av många inte ens som Kinas största stad; en titel som i stället tillskrivs Shanghai, som ju sägs ha 20 miljoner invånare i sitt urbana område (även om BBC citerar en professor som tror 16 miljoner är mer sannolikt).

Enligt dessa kriterier är de flesta ”experter” överens om att Tokyo är världens största stad, även om det ”bara” bor åtta miljoner människor i statskärnan.

Runt omkring finns nämligen 36 miljoner invånare inom ett konstant bebyggt område som kan nås enkelt via väl utvecklad infrastruktur. Detta område inkluderar även hamnstaden Yokohama med 3,6 miljoner invånare.

Uppskattningar från FN gör gällande att Tokyo år 2025 fortfarande kommer vara världens största stad, även om dess befolkning inte beräknas öka.

Bakom Tokyo tros Delhi och Bombay (Mumbai) segla upp som två och trea, med 29 respektive 26 miljoner invånare.

Intervjuade professorer och författare menar att Kina inte kommer ha några megastäder på över 20 miljoner invånare, men att många gärna vill tro så, och därför inte ifrågasätter uppgifter som att Chongqings stadsbefolkning uppgår till 30 miljoner.

För mer om definitioner och olika mätresultat, se Wikipedias lista med sju olika källors skiftande resultat av vilken stad som är världens största.