Kinas, Indiens och Japans befolkning om 90 år

FN släppte tidigare i veckan en rapport med uppskattningar om befolkningsmängden i världens länder år 2100.

Innan 2011 är slut kommer det finnas sju miljarder människor i världen, och innan 2100 beräknas vi vara fler än tio miljarder.

The Guardian sammanfattar huvudpunkterna i artikeln och publicerar fantastisk grafik, där man kan se uppskattningar av folkmängd och födelsetal i olika delar av världen 1950-2100.

Den största befolkningsökningen kommer inte ske i Asien, utan i de 58 länder som enligt FN utmärker sig med höga födelsetal i dag. Av dessa länder är 39 afrikanska.

I dag finns cirka 4,2 miljarder invånare i Asien, jämfört med en dryg miljard i Afrika. År 2100 beräknas siffrorna vara 4,6 respektive 3,6 miljarder Afrikas befolkning kommer alltså nästan att fyrdubblas.

I Europa finns i dag 740 miljoner invånare, en siffra som beräknas minska till 675 miljoner år 2100.

Kina kommer uppleva sin peak år 2027, med en på befolkning på nästan 1,4 miljarder. Denna beräknas dock krympa till 941 miljoner år 2100, vilket beror på dagens låga födelsetal och en åldrande befolkning.

Japan går samma öde till mötes – befolkningen där beräknas krympa från dagens 126 till 91 miljoner.

Världens folkrikaste land blir i stället Indien, som når sin peak på drygt 1,71 miljarder invånare år 2062. Antalet indier kommer sedan krympa något, och år 2100 vara 1,55 miljarder.

Den befolkning som räknas öka mest 2011-2100 är Zambias, från dagens 13,5 till över 140 miljoner.

Se en tabell över världens samtliga länder här.