Satir: Den utmärglade ledaren

Det är fredag om bara någon timme – av logistiska skäl så publiceras veckans satir av Niklas Eriksson, känd som @Kluddniklas på Twitter, redan nu! Teckningen tar denna gång avstamp…

Satir: Ensam på 100-årsdagen

Vanligtvis publicerar Kinamedia satir av tecknaren Niklas “@KluddNiklas” Eriksson varannan fredag. Denna teckning kommer dock några timmar tidigare än vanligt, för att hinna läggas ut på det kinesiska kommunistpartiets 100-årsdag…

Satir: Victor Orban bjuder in Xi Jinping till EU

Vilken fredag! Strålande sol, svensk fotbollsvinst och så en ny satir av Niklas “@KluddNiklas” Eriksson här på Kinamedia. Veckans teckning hämtar inspiration från Ungerns president Viktor Orban och hans regerings…

Satir: Viruselefanten i rummet

Det är äntligen fredag, och dags för Kinamedia att publicera en ny politisk satir av tecknaren Niklas Ericsson, på Twitter även känd som @KluddNiklas. Denna fjärde teckning tar avstamp i…

Satir: Den åldrande supermakten

Som vanligt varannan fredag, så har Kinamedia äran att publicera en politisk satir tecknad exklusivt för Kinamedia av Niklas Eriksson, som på Twitter även är känd som @KluddNiklas. Denna veckas…

Satir: Kinas ambassadör går genom rutan

Det är fredag kväll, och därmed inleder Kinamedia helgen genom att publicera den andra politiska satiren tecknad exklusivt för denna nyhetssida av Niklas Eriksson, på Twitter även känd som @Kluddniklas.…

Satir: Vad fiskar Xi Jinping efter?

Kinamedia har inlett ett samarbete med tecknaren Niklas Eriksson, på Twitter även känd som @Kluddniklas. Varannan vecka kommer han att teckna en politisk satir med nyhetstema som publiceras unikt här…