Satir: Sagostund med Xi Jinping

Den senaste veckan har Kalla fakta TV4 avslöjat hur tiotals kommuner använder läroböcker från Kinas kommunistparti i undervisningen av kinesiska som modersmål. Det framkom även att Kinas ambassad hade agerat för att få in dessa böcker i svenska skolor.

”Anmärkningsvärt naivt”, kommenterar integrationsminister Johan Pehrson saken. Med andra ord en naivitet som länge präglat Sveriges inställning till Kina och dessutom gör sig utomordentligt för satir av Niklas ”@KluddNiklas” Eriksson här på Kinamedia.

På tal om naivt, vem hade kunnat tro att det maktfullkomliga kommunistpartiet i världens största diktatur skulle försöka nästla sig in i ett utbildningssystem där resurserna för språkutbildning i allmänhet och modersmål i synnerhet blir allt mindre?

Vem hade väl kunnat tro att kinesiska lärare i kontakt med Kinas ambassad skulle lära ut det kinesiska språket på ett vis som gynnar Kinas regim? Helt otroligt.

TV4 beskriver efter intervjuer med analytiker böckerna som ”del av en påverkansoperation”. Om politiker och analytiker är överens i frågan, så vore väl det naturliga att genast skrida till verket för att byta ut dessa läroböcker och införa hårdare kontroller mot lärare som undervisar i kinesiska som modersmål i svenska skolor? Eller blir det istället så att en utredning tillsätts och saken faller i glömska? Vem vet.

Oavsett vilket så är det värt att notera hur detta avslöjande kommer efter en rapport från Nationellt kunskapscentrum i Kina i somras som visade tydliga band mellan Kinas kommunistparti och tretton stycken kinesiska språkskolor i Sverige med cirka 2 500 studenter och 100 lärare. Även där handlade det om att regimen i Peking subventionerar verksamheten och bistår med läroböcker.

Vad blir nästa steg – släppa in Xi Jinping på svenska bibliotek att läsa böcker för barn?

Veckans teckning kan ses i fullstorlek via denna länk.

Kludd-Niklas tidigare verk för Kinamedia kan ses här.