Därför kan ”Brics Plus” inte utmana G7 eller USA

Förra veckan, 22-24 augusti, höll samarbetsorganisationen Brics toppmöte i Johannesburg i Sydafrika tillsammans med representanter för över 60 andra länder. Namnet härrör från en ordlek av begynnelsebokstäverna för de ursprungliga…

Så hanteras korruptionen inom Kinas militär

Folkets befrielsearmé är namnet på Kinas militära styrkor. Denna militär tillhör dock formellt inte nationen, utan Kinas kommunistparti. Vid sidan av att slå vakt om partiets maktmonopol så har Kinas…

Ny svår svält rapporteras från Nordkorea

Under 1990-talet genomled Nordkorea en av de värsta svältkatastroferna i modern tid. Dödssiffran från vad landets propaganda kallar “den svåra marschen” varierar från 240 000 till 3,5 miljoner – av…

Ungdomsarbetslösheten nu över 20 procent i Kina

Under de senaste åren har arbetslösheten bland unga kineser ökat dramatiskt. Trots högre utbildningsnivåer och minskande barnkullar har många nyutexaminerade svårt att hitta arbete. Även stora städer som Peking och…

Så skiljer sig Xi Jinping från Mao Zedong

Få ledare har satt sin prägel på det kommunistiska Kina i samma utsträckning som Xi Jinping och Mao Zedong. Det är därför föga överraskande att liknelser mellan dessa två ledare…

Vad är modernisering med kinesiska särdrag?

De senaste åren har Xi Jinping ofta påtalat nödvändigheten av Kinas modernisering för att kunna uppnå den så kallade stora kinesiska återfödelsen. Det är dock ingen modernisering i västerländsk bemärkelse…

Mansöverskott stort problem för Kinas demografi

Ettbarnspolitiken som infördes i Kina 1979 har inneburit ett kraftigt mansöverskott som nu riskerar medföra att 30 miljoner kinesiska män saknar möjlighet att gifta sig under de nästkommande 30 åren.…

Vaccinering i Kina ur ett historiskt perspektiv

Kinas låga vaccinationstäckning hos den äldre befolkningen har ofta pekats ut som en av huvudorsakerna till att man höll fast vid nolltoleransen mot Covid-19 så länge. Men trots detta har…

Nya risker då Kinas ekonomi försvagas gentemot USA

De senaste åren har rivaliteten mellan USA och Kina trappats upp. Handelskrig, sanktioner och det ökade militära stödet till Taiwan har ofta pekats ut som konsekvenser av en tilltagande “strategisk…

Här är ideologin som driver Xi Jinping

Xi Jinping framhålls ofta som den mest ideologiska kinesiska ledaren sedan Mao Zedong. Som ett barn av kulturrevolutionen refererar Xi ofta till sin tid som utskickad ungdom till landetsbygden, där…