TikTok dominerar när det kommer till trender bland unga användare av sociala medier i väst - vilket kan utnyttjas i politiska syften. (Bild: Unsplash)

Så kan TikTok påverka unga användare i väst

Det finns ett talesätt bland unga användare av TikTok: “om något blir viralt på TikTok kommer din mamma att se det på Instagram sex veckor senare”.

Detta är sprunget ur synen att alla trender startar på TikTok för att sedan filtreras ner genom ett ekosystem av sociala medier – att dessa trender “migrerar” mellan olika plattformar, vilket även kallas för “trend gap” plattformarna emellan.

TikToks framgång med att vara först med trender bland framför allt unga användare gör appen till en mycket potent plattform för att styra politisk och kulturell diskurs. Det är samtidigt en plattform som är beroende av Kinas kommunistparti, som därmed kan använda appen för att främja sina politiska narrativ.

New York Times rapporterade i slutet av fjolåret att Network Contagion Research Institute vid Rutgers University funnit att ämnen som anses vara känsliga för den kinesiska regimen är underrepresenterade på TikTok, i jämförelse med en snarlik tjänst för kortvideos på Instagram som ägs av Meta. De underrepresenterade ämnena innefattade repressionen i Tibet, förtrycket av muslimer i Xinjiang och protesterna i Hongkong.

När det kommer till kriget mellan Israel och Hamas har TikTok en tydlig pro-palestinsk övervikt enligt en granskning av Wall Street Journal, där man använde sig av konton registrerade som 13-åriga amerikanska användare:

Denna övervikt rimmar väl med Kinas ambition i konflikten, där sympatier med Palestina ses som ett vis att stärka den egna ställningen i regionen på det Israel-allierade USA:s bekostnad. Något som Kinamedia också skrev närmare om i oktober förra året.

Av TikToks användare är drygt två tredjedelar under 34 år gamla, och många från vad som kallas ”generation Z” (födda 1995-2012) får sina nyheter från plattformen.

En brittisk myndighetsrapport visar vidare hur TikTok är den enskilt största nyhetskällan i åldersgruppen 12-15 år.

The Wire China sammanställde nyligen grafik av en undersökning från PEW Research, som visade att 58 procent av amerikanska tonåringar använder TikTok ”varje dag”, och 17 procent ”nästan hela tiden”:

Screenshot

Den stora diskrepans som enligt bland annat Gallup snabbt uppstod mellan yngre och äldre generationer i hur man ser på kriget mellan Israel och Hamas speglar därmed varifrån de inhämtar sina nyheter. Från traditionella medier eller från det kinesiskägda TikTok, där narrativet ofta speglar Kinas geopolitiska intressen.

Mekanismerna kan liknas vid att Sovjetunionen skulle ha erbjudits inflytande över innehållet i Hylands hörna, tv-programmet som en stor del av den svenska befolkningen bänkade sig framför för ett par generationer sedan.

Dessutom spenderar unga användare i dag betydligt mycket mer tid på TikTok – enligt vissa undersökningar i snitt 80 minuter per dag – än den dryga timme per vecka som Hylands hörna sändes.

Grafik från The Wire China visar vidare hur antalet minuter som amerikanska användare spenderar på TikTok redan har passerat Instagram, och snart även väntas överträffa Facebook:

Med anledning av allt detta har USA börjat agera för att med lagens hjälp begränsa Kinas potentiella inflytande på den amerikanska ungdomen via TikTok.

Kongressen, en av två kammare i USA:s lagstiftande församling, röstade förra månaden med stor majoritet genom en lag som föreskriver att plattformen inte ska ägas av ett företag med kopplingar till den kinesiska regimen.

Till skillnad från vad många medier uppger så rör det sig alltså inte om något regelrätt förbud mot appen, utan att det kinesiska ägarbolaget Bytedance måste avyttra plattformen för att appen ska få tillstånd att fortsätta verka i USA.

Det är oklart när den andra kammaren, den amerikanska senaten, kommer rösta för förslaget. Men president Joe Biden har sagt att han kommer skriva under lagen om den får stöd i båda kamrarna.

Även flera svenska politiker, med Liberalernas Simon Mohamsson som kandiderar till EU-parlamentet, har börjat efterlysa liknande åtgärder i Sverige och Europa: