Hongkongs parlament är nu helt utan pro-demokratiskt opposition (Bild: Tksteven, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Samtliga pro-demokratiska ledamöter lämnar Hongkongs parlament

Tidigare i dag uteslöts fyra stycken pro-demokratiska parlamentariker från Hongkongs lagstiftande församling med omedelbar verkan. Detta ledde till att de återstående femton pro-demokratiska ledamöterna i sympati lämnade parlamentet tillsammans.

För första gången sedan Hongkong överlämnades till Kina 1997, står staden därmed utan politisk opposition till det pro-kinesiska etablissemanget i såväl den verkställande som lagstiftande makten.

Dagens händelser utspelade sig efter att den nationella folkkongressens ständiga utskott i Peking – Kinas högsta lagstiftande församling – antagit en resolution som gör det möjligt för Hongkongs myndigheter att omedelbart avsätta de av stadens parlamentariker man inte är nöjd med.

Redan under gårdagen rapporterade South China Morning Post att myndigheterna i Peking var i färd med att införa en lag som gör ”patriotism” till en förutsättning för att vara ledamot i Hongkongs parlament.

När dessa nya bestämmelser i dag presenterades framkom att alla ledamöter som stödjer Hongkongs självständighet, vägrar acceptera nationens suveränitet över staden, samarbetar med utländska aktörer för att påverka inhemsk politik eller agerar på ett vis som ”hotar den nationella säkerheten” omedelbart kommer uteslutas från den lagstiftande församlingen.

Parlamentariker som inte respekterar Hongkongs grundlag Basic Law ska också uteslutas. Det framgick dock inte hur eller vem som ska avgöra vilka ledamöter som har brutit mot någon av alla de ovanstående svepande formuleringarna.

Lagen gav vidare stadens lokala myndigheter rätten att utesluta parlamentariker som ansågs ha gjort sig skyldiga till brott mot den nya lagen. Man lät sedan ingen tid gå förlorad, utan uteslöt efter bara Dennis Kwok, Kwok Ka-ki, Kenneth Leung och Alvin Yeung från den lagstiftande församlingen.

Den snabba agerandet visar på att de lokala myndigheterna redan på förhand kände till lagen och sannolikt agerade i samspel med Peking.

Redan när uppgifterna om den nya lagen började sippra ut, så pratade samtliga pro-demokratiska ledamöter ihop sig och gav vid handen att alla kommer avgå om någon av dem utesluts. Således meddelade de återstående femton pro-demokratiska ledamöterna att de under morgondagen kommer lämna in sina avskedsansökningar, med anledning av att de första fyra sparkats ut från parlamentet.

De utsparkade och avgående ledamöterna uppger att parlament har strypts av centralregeringen till den grad att oppositionen inte längre kan verka där. Den nya lagen från Peking är bara den senaste i en rad åtgärder för att ta kontroll över den lagstiftande församlingen:

* I maj valdes pro-kinesiska parlamentsledamoten Starry Lee till ordförande i en viktig kommitté, där en pro-demokratisk ledamot tidigare tjänat som ordförande på ett vis som försvårade för stadens myndigheter att få genom vissa lagförslag. Lee valdes till ordförande i en omröstning som skedde efter att säkerhetsvakter ”burit ut” pro-demokratiska ledamöter från salen och låst dörrarna så att de inte kunde rösta i frågan.

Foto från Standnews från maj i år, då pro-demokratiska ledamöter stängdes ute från Hongkongs parlament när pro-kinesiska politikers Starry Lee valdes till ordförande i en viktig kommitté.
Foto från Standnews från maj i år, då pro-demokratiska ledamöter stängdes ute från Hongkongs parlament när pro-kinesiska politikers Starry Lee valdes till ordförande i en viktig kommitté.

* I juli meddelandes att tolv stycken kandidater till stadens parlamentsval, som var planerat att hållas i september, förbjuds från att ställa upp. Bland de tolv fanns flera redan sittande parlamentariker, inklusive all de fyra som i dag uteslöts från parlamentet. Motiveringen till diskvalificeringarna var återigen svepande – kandidater som inte uppehåller Hongkongs grundlag eller visar motstånd mot den nationella säkerhetslagen diskvalificerades per automatik.

* Senare i juli meddelades att parlamentsvalet skjuts upp helt och hållet med minst ett år. Beslutet motiverades med COVID-19, och togs enhälligt av regeringschefen Carrie Lam genom en särskild nödlag. Lam underströk att hon hade stöd från Peking i sitt beslut.

Kritiker menade att beslutet istället berodde på en rädsla från myndigheternas sida att de pro-demokratiska ledamöterna skulle göra stora framgångar i valet. I de inte så fullt lika viktiga lokalvalen i november i fjol, kammade pro-demokratiska kandidater nämligen hem inte mindre än 15 av 16 distrikt. Lokalvalen sågs på förhand som en slags folkomröstning om hur myndigheter och polis hanterat stadens proteströrelse.

* Tidigare denna månad arresterades sju stycken parlamentariker med anledning av det ovannämnda debaclet i maj, då Starry Lee valdes till ordförande i en av parlamentets kommittéer. Innan omröstningen – som alltså ägde rum efter att flera politiker låsts ute från salen – uppstod nämligen handgemäng. Ingen ledamot från den pro-kinesiska sidan arresterades dock, och en personanmälan mot en av dem som slog en pro-demokrat till marken blockerades av myndigheterna.

Detta är bara ett axplock av åtgärder för att försvåra de pro-demokratiska parlamentarikernas arbete. De äger dessutom rum vid sidan av såväl den nya svepande nationella säkerhetslagen, som räder mot mediehus och massarresteringar av aktivister och meningsmotståndare.

Men det var alltså dagens omedelbara uteslutning av fyra stycken parlamentariker via ytterligare ett dekret från Peking som blev droppen vilken fick bägaren att rinna över för stadens pro-demokratiska lagstiftare.

Att lämna parlamentet var dock inget enkelt beslut. Ironiskt nog så skedde detta samtidigt som jag i dag åt lunch med en aktivist från Hongkong som nu har bosatt sig på Taiwan. Vi började genast givetvis diskutera frågan.

Jag argumenterade för att parlamentarikerna borde stanna kvar, för att i största möjliga mån försöka hindra det snabba förfallet av politiska och civila rättigheter just nu. Parlamentarikerna får dessutom lön och möjlighet att anställa yngre assistenter och sekreterare som på så vis kan få erfarenhet av det politiska spelet.

Min lunchkamrat menade däremot att parlamentarikerna gör helt rätt. Att stanna kvar i den lagstiftande församlingen vore att ge både Peking och de lokala myndigheterna legitimitet, då de kan peka på att politisk opposition fortfarande existerar i staden.

Det finns så klart poänger i bådas våra resonemang. Oavsett vilket, så var stadens parlament det sista betydelsefulla forumet där oppositionen kunde ge uttryck för sina politiska uppfattningar. Efter att proteströrelsen krossats och civilsamhället strypts, fanns inte längre någon säker kanal med möjlighet att motverka eller knappt ens uttrycka missnöje mot den av etablissemanget förda politiken.

Läsare av InBeijing vet att kuvandet av Hongkongs lagstiftande församling inte började först i år. Exempelvis uteslöts sex stycken parlamentariker 2016 och 2017, sedan de utfört olika former av protester då de avlagt sin parlamentsed till Hongkong och Kina.

Men en betydande skillnad var att dessa uteslutningar krävde såväl en lokal rättsprocess som godkännandet av en kommitté i Peking. Dagens uteslutningar genomfördes omedelbart, med ett penseldrag från Hongkongs lokala myndigheter som i sin tur har satts vid makten av regimen i Peking.

Samma myndigheter försöker dock hålla gott mod. Regeringschefen Carrie Lam sade i dag att händelsen inte alls påverkar parlamentets legitimitet och uttryckte samtidigt sin glädje över att det nu blir allt lättare för den verkställande makten att få genom sina lagförslag, skriver New York Times:

Carrie Lam, Hong Kong’s chief executive, dismissed suggestions that the absence of the opposition lawmakers would tarnish the legislature if it pushed through policies favored by Beijing’s supporters.

“Of course we want the Legislative Council to pass the bills that we propose. We feel all the more excited when they can be passed in an efficient manner,” she said. “As the executive branch, we work in the hopes that the council will support and pass our bills.”

Värt att notera är att Hongkongs lagstiftande församling alltid har varit riggad till etablissemangets fördel.

Bara hälften av de 70 platserna väljs direkt av stadens befolkning. Resterande 35 delas ut till intresseorganisationer inom olika samhällsområden och affärssektorer, av vilka en betydande majoritet tillfaller pro-kinesiska kandidater.

Trots detta har man från myndigheternas sida alltså haft problem att tygla parlamentet, och sett sig tvingade att ställa in årets val där pro-demokratiska politiker riggningen till trots ansågs ha möjlighet att för första gången vinna en majoritet i församlingen.

Men från och med i dag spelar allt detta inte längre någon roll. För nu har Hongkong, precis som Kina, ett parlament av nickedockor.

Vad som kvarstår av oppositionen har drivits bort från såväl gator som politiska poster. Vad som nu händer med den är oklart. Men en sak är säker; oppositionen kommer inte att ge upp. Något jag blev ännu mer övertygad om efter min lunch här i Taipei i dag.