Hongkongs viktiga parlamentsval skjuts upp till nästa år

Under gårdagen skrev jag här på InBeijing om de arresteringar och utrensningar som ägt rum i Hongkong den senaste veckan, med den nya nationella säkerhetslagen som förevändning.

Dessa utrensningar inkluderar diskvalificeringen av tolv pro-demokratiska politiker från att kandidera till september månads viktiga parlamentsval. Texten avslutades med en varning om att valet kan komma att skjutas upp helt och hållet – och det var precis vad som hände i dag.

Under en presskonferens ikväll lokal tid, meddelade stadens regeringschef Carrie Lam att valet till den lagstiftande församlingen skjuts upp ett år, till september 2021. Beslutet togs av Lam enligt de speciella befogenheter som regeringschefen har i nödsituationer, med en ökning av antalet smittade i COVID-19 som förevändning. Hongkong har nu haft 100 eller fler nya fall av viruset under tio dagar i följd.

Lam sade att detta var det svåraste beslut hon tagit under hela året, men framhöll att hon har stöd för beslutet hos centralregeringen i Peking.

Som jag tidigare skrivit här på InBeijing, så är det sannolikt att de pro-demokratiska politikerna skulle kunna få en majoritet i parlamentet efter nästa val, trots att dess sammansättning är riggad för att gynna pro-kinesiska kandidater.

En tydlig signal om detta kom i november i fjol, då pro-demokratiska politiker kammade hem 15 av 16 distrikt i de inte fullt så viktiga lokalvalen.

Sedan dess har myndigheterna på olika vis försökt styra utgången i det kommande parlamentsvalet, inte minst med hjälp av den nationella säkerhetslagen och de ovannämnda diskvalificeringarna av pro-demokratiska kandidater. Nu skjuts alltså hela valet upp.

Under presskonferensen utvecklade Lam resonemanget bakom beslutet. Dels befinner sig flera av Hongkongs invånare i fastlandskina utan möjlighet att komma tillbaka och rösta. Dels skulle miljontals väljare utsättas för smittorisker, särskilt äldre väljare vilket i sin tur riskerar överbelasta stadens sjukvårdssystem.

Det är i sammanhanget värt att notera att val har genomförts i över 60 länder eller regioner sedan pandemin startade. Många av dessa – till exempel Sydkorea, Irland, Polen och Singapore – har drabbats mycket värre än Hongkong, som hittills haft drygt 3 200 registrerade fall av COVID-19 och blott 27 dödsfall.

Beslutet att skjuta upp parlamentsvalet har vidare skapat en rad frågetecken. Enligt Hongkongs konstitution är det även i nödläge endast tillåtet att senarelägga valet 14 dagar åt gången. Hur ska parlamentet fungera nu – kommer samma ledamöter få sitta kvar under ett års tid, även de pro-demokratiska som redan förbjudits att ställa upp i nästa val?

En klart besvärad Carrie Lam kunde inte ge något rakt svar på dessa frågor under kvällens presskonferens, utan underströk istället nödvändigheten av att invänta vad den nationella folkkongressen i Peking beslutar i ärendet.

En anledning till gårdagens diskvalificeringar, som alltså kom mindre än en dag innan beslutet att skjuta upp hela valet, kan vara att utesluta vissa av ledamöterna även utan något nytt val.

Ytterligare en anledning var ett annat beslut som meddelades under kvällens presskonferens, nämligen att de kandidater som diskvalificerats inte kommer få någon ekonomisk ersättning för sina kampanjkostnader. Som en extra förödmjukande åtgärd att lägga på högen, alltså.

Det finns också en tidsaspekt att beakta här. Den nationella säkerhetslagen trädde ju i kraft för bara en månad sedan. Att skjuta upp valet, ger myndigheterna ytterligare ett år att utöva politisk förföljelse mot kandidater man anser vara besvärliga.