Inget Huawei i svenskt 5G - till Dagens industris förtret. (Bild: Marco Verch Professional Photographer, CC BY 2.0 via Flickr)

Dagens industri drar en sista suck för Huawei

Bara en enda svensk tidning har öppet och konsekvent argumenterat för att ett företag som kontrolleras av världens största diktatur ska få bygga Sveriges viktigaste tekniska infrastruktur.

Det handlar inte om någon vänsterblaska som Folket i Bild/Kulturfront. Tvärtom så är det Nordens största affärstidning Dagens industri – som har en högerprofil och är positivt inställd till frihandel – som vill se att kommunistkina släpps in i svenskt 5G.

Dagens industris ledarsidas kampanj för att tillåta Huawei i Sveriges 5G-nät kulminerade i början av året i form av ett par betalda helsidor från företaget. Detta i form av annonser om Huaweis tillförlitlighet, samt ett ”öppet brev” från företaget till Sveriges regering.

Men trots att Huaweis i Dagens industri uppmanade regeringen att köra över Post- och telestyrelsens beslut samt ignorera Säpo och Försvarsmaktens rekommendationer, så uppehöll Förvaltningsrätten för ett par veckor sedan domen från lägre instans om att utestänga Huawei från 5G i Sverige.

Ett väntat beslut som välkomnades på de flesta håll; men som Dagens industris ledarsida återigen framhöll som skadligt för Sverige.

Vårt anseende har ”tagit stryk” av hanteringen, menar ledarskribenten Frida Wallnor i en artikel med rubriken ”Efter Huawei måste trovärdigheten säkras”. Beslutet sägs avvika från rättsprincipen att inte särbehandla bolag baserat på nationalitet.

Vidare sägs beslutet vara en konsekvens av att ”säkerhetspopulisterna” har tolkningsföreträde i Sverige just nu; näringsfriheten uppges ”godtyckligt offras på säkerhetspopulismens altare”.

Med tanke på all denna populism, är det inte konstigt att svenskarna nu är ett av västvärldens mest Kina-skeptiska folk, menar Wallnor.

Detta är ännu en i raden av artiklar som lika gärna hade kunnat vara skriven av den kinesiska ambassaden på Djurgården: Kina behandlas orättvist per definition. Populism ligger bakom misstankar mot kinesiska företag. Alla för Huawei ofördelaktiga beslut är ett tecken på att rättsstaten i väst inte fungerar.

Och det slutar inte där. Dagens industri framhäver återigen risken för att Ericsson och andra svenska bolag kan drabbas av motåtgärder, samt att samarbetet kring tekniska standarder kan upphöra på grund av ”utfrysningen av Huawei”. Wallnor menar rentav av detta ökar risken för konflikt.

Alltså: ge efter för hoten från Peking, genom att garantera ett ”privat” kinesiskt företag tillgång till vår 5G. Fred i vår tid!

Mot slutet av artikeln slirar argumentationen rejält. Ömsesidighet, menar Wallnor, bör vara ett ledord för Sveriges och EU:s Kina-strategi: ”Snarare än att abrupt stänga kinesiska dörrar bör man locka med ett mer hjärtligt europeiskt bemötande i utbyte mot ökad tillgång till den kinesiska marknaden.”

Ömsesidighet med Kina, där staten har monopol på en rad av ekonomins nyckelsektorer och kontrollerar ekonomin hårdare än ytterst få andra länder. Så här kommenterade Jerker Hellström på Swedish Center for China Studies nyligen den kinesiska marknaden för telekom:

Den kinesiska staten kontrollerar telekommarknaden och Ericsson verkar bara på en mindre del. I praktiken är Ericsson redan utestängt från resten, enligt Jerker Hellström.

Kina behöver inte heller frukta att Ericsson utgör något säkerhetspolitiskt problem på samma sätt som svenska Post- och telestyrelsen bedömt att Huawei utgör för Sverige.

– Nej, kommunistpartiet kontrollerar alla kontrakt som ges till utländska företag. Om någon teknisk upphandling skulle vara känslig så blir det helt enkelt bara nej tack, säger Jerker Hellström.

Det är oklart hur Wallnor får ihop att ett mer hjärtligt europeiskt bemötande här skulle utgöra ömsesidighet.

Som grädde på moset avslutas texten med insikten om att president Xi Jinping ”nyligen signalerat att han vill förbättra landets dåliga rykte utomlands”, samt att svenskarna inte bör stå i vägen om Xi nu vill återuppta en mer konstruktiv dialog.

Vad som åsyftas här är Xi Jinpings nyligen utfärdade instruktioner till politbyrån att göra Kina mer ”älskvärt”, genom att berätta landets historier på ett mer ”ödmjukt vis” för en utländsk publik.

Kinamedia skrev närmare om dessa instruktioner i en text med rubriken ”Analys: Felaktiga förhoppningar om ett mer försonligt tonläge från Kina”.

Bland medier, analytiker och organisationer som följer Kina råder konsensus om att det inte på något vis är partiets ambitioner eller metoder som Xi Jinping avser att ändra. Han vill snarare att diplomater och medier paketerar om budskapet på ett vis som mer effektivt kan nå en västerländsk publik.

Men Frida Wallnor upprepar alltså precis samma misstag som en stor majoritet av medier, politiker och företag på senare tid insett är felaktigt och ödesdigert – hon är beredd till eftergifter gentemot Kina på grundval av vad partiet lovar, snarare än på grund av vad partiet gör.

Att fortfarande ta Xi Jinpings retorik till intäkt rakt av, är om möjligt det största kvittot på att någon ännu inte förstått hur dagens Kina fungerar.

Likaledes är det faktum att Dagens industri in i det sista ville se Huawei i svenska 5G-nätet något som varje läsare bör påminna sig om när hugger in på tidningens framtida texter om Kina.

Inklusive Frida Wallnor senaste ledarartikel om Kina med rubriken ”Ta rygg på Tyskland i relationen med Kina”, där hon uppmanar Sveriges regering att lära av tidigare misstag och inte svansa efter ”USA och dess Kina-fientliga linje.”

Orden ”tidigare misstag” är en länk till hennes egen artikel om förbudet mot Huawei. Vilket väl i och för sig inte är särskilt lustigt, eftersom i princip inga andra svenska röster likställer beslutet med ett misstag.