Kinas befolkningstrappa i fjol. Se prognoserna för 2040 och 2060 längre ner i texten. (Bild: By Tweedledumb2 - Own work, data taken from UN World Population Prospects Data Portal, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127018432)

Kina lanserar ”pilotprojekt” för att öka barnafödandet

Kinas demografiska utmaningar har av Kinamedia länge beskrivits som landets absolut svåraste fråga att hantera på medellång sikt. Vid sidan av att befolkningen nu har börjat minska så blir den dessutom snabbt äldre, vilket i kombination med avsaknaden av välfärdssystem kommer påverka såväl konsumtion som produktion.

Landets födelsetal föll i fjol till 0,67 vilket är det lägsta sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949 och likaledes ett av de lägsta i hela världen.

Samma utveckling kan ses vad gäller giftermål, som i Kina fortfarande är ett i det närmaste nödvändigt steg innan familjebildning. I fjol registrerades 11,6 miljoner nygifta kineser, vilket var 700 000 färre än året innan och en dramatisk minskning från 23,9 miljoner år 2013.

Som The Economist tidigare denna månad förklarade utförligt, så vore det otänkbart att Kina löste problemet med en åldrande befolkning och krympande arbetsstyrka genom invandring. Landet har världens lägsta andel av sina medborgare födda i utlandet på 0,1 procent – till och med lägre än Nordkorea.

Aggressiv nationalism och öppen retorik om den kinesiska rasens särart gör att det inte finns någon aptit hos vare sig ledningen eller befolkningen att öka denna andel.

Istället har myndigheterna på senare år försökt främja högre födelsetal genom att avveckla ettbarnspolitiken och skapa incitament som skattelättnader eller kontanta belöningar, vilket alltså inte har varit framgångsrikt då antalet födslar samtidigt har fortsatt att minska.

Det senaste och kanske hittills mest dramatiska tecknet på att myndigheterna har uppfattat allvaret i situationen kom denna vecka, då statliga medier uppgav att landets byrå för familjeplanering lanserar ett ”pilotprojekt” i 20 städer som ska skapa ”en ny kulturell era av giftermål och graviditeter”.

De utvalda städerna sträcker sig från huvudstaden Peking och stålstaden Handan i norr, till tillverkningshubben Guangzhou i söder. Syftet är att främja giftermål och uppmuntra invånare att skaffa barn i en ”passande ålder”, genom att skapa fördelaktiga sociala förutsättningar för barnafödande.

Det är oklart hur målsättningarna ska uppfyllas i praktiken, men bland fokuspunkterna märks att motverka dyr hemgift och andra ”förlegade traditioner” som står i vägen.

Redan nu förlorar Kina mellan fem och tio miljoner invånare i arbetsför ålder varje år, samtidigt som antalet pensionärer ökar ungefär lika mycket. Kinesiska akademiker och forskare varnar för att antalet kineser över 60 år kommer överstiga 500 miljoner redan år 2050 jämfört 280 miljoner i dag, samt att befolkningen som helhet kan halveras inom 45 år.

I veckan publicerades vidare data som visade hur Kina fyra främsta städer – Peking, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen – minskade för första gången ”på årtionden”.

Byrån för familjeplanering är samma byrå som ansvarade för Kinas ettbarnspolitik, som beräknas ha hindrat över 400 miljoner födslar från slutet av 1970-talet fram till att den helt övergavs 2015. Den nya kampanjen för att främja högre födelsetal väcker därför sannolikt obehagliga minnen hos kineser som fortfarande minns de metoder som präglade ettbarnspolitiken.

Det var relativt enkelt för familjeplaneringsbyrån att genom böter, aborter och steriliseringar tidigare stoppa landets kvinnor från att föda barn.

Nu återstår det att att se vilka åtgärder man är beredd att att vidta när födelsetalen måste öka för att kompensera för detta, särskilt som kontrollåtgärderna under Covid-19 gjorde många unga kineser ännu mer tveksamma till att skaffa barn.

Längst upp i denna artikel finns en bild som återspeglar Kinas befolkningstrappa år 2022 enligt FN. Se samma bild nedan, tillsammans med FN:s prognoser för Kinas befolkning år 2040 och 2060.

Kinas förväntade befolkningstrappa fram till år 2100 kan ses som GIF via Wikipedia.

VIDARE LÄSNING PÅ KINAMEDIA:

Importerade fruar från Sydostasien allt vanligare i Kina” (20 april 2023)
Mansöverskott stort problem för Kinas demografi” (29 mars 2023)
Kinas befolkning minskar för första gången på 60 år” (19 jan 2023)
Rekordlåga födelsetal får Kinas befolkning att börja minska i år” (18 jan 2022)
Kina förbjuder vasektomi och testar ’trebarnspolitik’” (13 dec 2021)
Kinas nya folkräkning och varför demografin är avgörande för landets framtid” (12 maj 2021)
Kinas demografiska tidsbomb: minst födslar sedan 1961” (17 januari 2020)