Kinesiska myndigheter vill att andelen unga kineser ökar. En oro finns nu för tvångsmetoder i detta syfte. (Bild: IAPB/VISION 2020, CC BY-NC-SA 2.0 via Flickr)

Kina förbjuder vasektomi och testar ”trebarnspolitik”

Kinas demografiska bekymmer är på medellång sikt det absolut största hotet mot kommunistparitets globala politiska maktambitioner. I maj uppmärksammade Kinamedia resultaten från landets senaste folkräkning, som visade att färre barn föddes i fjol än någonsin sedan svältkatastrofen 1961.

Folkräkningen gav också vid handen att andelen kineser som är äldre än 60 år har ökat till 18,7 procent, jämfört med 13,3 procent 2010. Likaledes har andelen kineser i arbetsför ålder (15-59 år) minskat från 70,1 procent till 63,35 procent.

Förskjutningen kan gå ännu snabbare den närmaste framtiden. Kinesiska forskare varnade nyligen för att FN:s prognoser kraftigt överskattar landets födelsetal, som nu är så låga att befolkningen riskerar halveras redan till år 2045, vilket skulle få drastiska ekonomiska påföljder.

Denna demografiska kris beror dels på att Kina liksom många andra länder upplever lägre födelsetal i takt med sin ekonomiska utveckling. Men dels har den om inte orsakats så i alla fall kraftigt förstärkts av den ökända ettbarnspolitiken som sedan 1979 bedöms ha förhindrat cirka 400 miljoner födslar.

Det faktum att partiet inte hade några problem att under flera årtionden stoppa så pass många födslar med framtvingade aborter och andra tvångsmetoder, har skapat misstankar om att man heller inte kommer tveka inför att använda liknande tillvägagångssätt för att öka födelsetalen när detta anses vara nödvändigt.

På senare tid har flera tecken på just detta kunnat märkas. Bland andra The Guardian uppmärksammar en ledarartikel i statliga mediapublikationen China Reports Network, som menar att partimedlemmar är skyldiga att skaffa tre barn för nationens väl och ve:

The piece, published by a state media outlet called China Reports Network, said every member of the ruling party – of which there are about 95 million – “should shoulder the responsibility and obligation of the country’s population growth and act on the three-child policy”.

“No party member should use any excuse, objective or personal, to not marry or have children, nor can they use any excuse to have only one or two children,” it said.

Artikeln ska först ha publicerats förra månaden, men sedan raderats efter att den nu i december fått stor spridning och även omfattande kritik på Kinas internet.

Att låta kontroversiella meddelanden spridas online, som sedan raderas om de blir föremål för större kritikstormar, är en metod kinesiska myndigheter flera gånger tidigare använt.

Även om det bara handlar om en testballong, så ger ledarartikeln i den statliga tidningen vid handen vilka tankar delar av partiet går i för att komma till rätta med landets demografi.

The Guardian noterar att Kinas ettbarnspolitik helt övergavs 2016, och att myndigheterna sedan dess presenterat flera åtgärder för att uppmuntra barnafödande. Dessa inkluderar åtgärder för att sänka utbildningskostnaderna, subventioner för familjer som skaffar flera barn och en nylien införd obligatorisk ”väntetid” för alla som ansöker om skilsmässa.

Som de kinesiska forskarnas nyligen utfärdade varningar ovan vittnar om, så har dessa åtgärder dock inte alls fått önskat resultat i ett Kina som är mer urbaniserat fixerat vid karriär och självförverkligande än tidigare.

Washington Post uppmärksammade vidare ytterligare ett steg som nyligen tagits för att motverka landets låga födelsetal: förbud av vasektomi, alltså det relativt enkla medicinska ingrepp som hindrar fertila män från att få fler barn.

Tidningen återger ett vittnesmål från en familj som nekats denna behandling, med Kinas ”nya lagar för familjeplanering” som förklaring:

Zhao Zihuan, a first-time mother in the Chinese city of Jinan, had two miscarriages before giving birth to a son last year. The seven-hour labor ended in an emergency Caesarean section.

Exhausted by child care, the 32-year-old and her husband decided one kid was enough — so in April they began to inquire about a vasectomy. Yet they were turned down by two hospitals. One doctor told Zhao’s husband that the surgery was no longer allowed under the country’s new family planning rules.

Paret uttrycker oro för vad som skulle ske om kvinnan blev gravid av misstag, eftersom hon inte skulle kunna tänka sig att göra abort.

Washington Post talar även med en chef vid ett sjukhus i provinsen Hubei, som bekräftar att nästan alla allmänna sjukhus nu har slutat utföra vasektomi på grund av riskerna med att erbjuda ingrepp som inte klart godkänts av regeringen.

Och den grundläggande politiken, tillägger chefen, är att Kina är i behov av flera födslar.

Av de 18 allmänna sjukhus som tidningen kontaktade, uppgav tolv att de inte längre genomför vasektomi, medan ytterligare ett inte gör ingreppen på ogifta män.

Intervjuade par och singlar som velat genomföra proceduren har berättat att sjukhus och läkare vägrat, och i vissa fall även frågat om bevis på giftermål eller att paren i fråga redan har barn.

Tidningen noterar att detta på vissa håll skapat rädsla för att mer tvångsmässiga eller exkluderande metoder står på tur för att pressa par till att skaffa fler barn.

Detta kan ju för oss låta otänkbart. Men för alla som hört talas om de grymma tvångsmetoder som tidigare använts för att stoppa 400 miljoner födslar, så framstår det inte alls som otänkbart med obehagliga påtryckningar också i andra riktningen.

LÄSTIPS:

China: editorial says Communist party members must have three children” (The Guardian)
Call For China Cadres to Have Three Kids Sparks Outrage” (Bloomberg)
In need of a baby boom, China clamps down on vasectomies” (Washington Post)