Xi Jinping på Kinas statliga tv-kanal CCTV i samband med att politbyråns nya ständiga utskott presenterades tidigare i dag. (Bild: Faksimil Twitter)

Xi Jinping fyller Kinas politbyrå med sina allierade lojalister

23 oktober, 2022

I dag avslutades den 20:e partikongressen i Peking med att kommunistpartiet presenterade politbyråns ständiga utskott; Kinas allra viktigaste politiska organ som har det slutgiltiga ordet i alla stora beslut.

Som Kinamedia tidigare förklarat, så är utformningen av detta organ en tydlig temperaturmätare för hur starkt Xi Jinpings grepp om makten är. Det visar sig nu att nästan alla bedömare på förhand underskattat Xis maktfullkomliga ställning. Politbyråns nya ständiga utskott består nämligen enbart av politiska allierade som är tydliga lojalister med Kinas högsta ledare.

Under gårdagen rapporterade Kinamedia om hur premiärminister Li Keqiang och den marknadsliberale Wang Yang – som många tippat skulle bli ny premiärminister – inte ens fick plats bland de 205 ledamöterna i den nya centralkommittén.

I dag meddelades vidare att Hu Chunhua – ännu en reformförespråkare som tippats ta plats i det ständiga utskottet och tack vare sin unga ålder rentav förekommit i diskussioner om Xi Jinpings tänkbara efterträdare – inte ens ingår i den nu 24 man starka politbyrån, och därmed de facto degraderats då han de senaste tio åren har suttit i denna politbyrå.

Istället för Wang Yang eller Hu Chunahua, som båda tillhör en fraktion förknippad med kommunistpartiets ungdomsförbund snarare än Xi Jinpings fraktion med revolutionär familjebakgrund, så blev Shanghais partisekreterare Li Qiang ny premiärminister.

Li Qiang har fått omfattande kritik under årets gång på grund av kaoset i Shanghai när staden tvingades till omfattande lockdowns mot Covid-19. Men samtidigt är Li Qiang en av Xi Jinpings absolut närmaste allierade och beskrivs ofta som hans skyddsling.

Li Qiangs befordran till Kinas nummer två är därför ett tydligt tecken på att banden till Xi Jinping nu är mycket viktigare än politiska bedrifter, i den ”meritokrati” som kinesiska ledare ofta vill mena att deras politiska system är.

Detta blir ännu tydligare om man även synar det ständiga utskottets övriga fem medlemmar i sömmarna. Kvar sedan förra mandatperioden är chefsideologen Wang Huning, som myntat ”den kinesiska drömmen” och en rad av de andra politiska slogans som Xi Jinping styr Kina genom, samt Zhao Leji, som lett den disciplinkommitté med vilken Xi Jinping rensat ut sin verkliga eller inbillade fiender från partiet.

Övriga nya medlemmar är Ding Xuexiang, Cai Qi och Li Xi. Alla har band med Xi Jinping som går tillbaka flera årtionden; Ding Xuexiang den politiker som kanske står Xi allra närmast då han de senaste åren varit ansvarig för ledarens personliga säkerhet och följt med Xi på flera viktiga resor i och utanför Kina.

Xi Jinping inleder nu sin kontroversiella tredje mandatperiod som Kinas ledare omgiven av ”ja-sägare”. Detta riskerar få tydliga konsekvenser för landets politiska beslutsfattning.

Själva tanken med att balansera olika fraktioner och åsikter i politbyråns ständiga utskott var – som Kinamedia nyligen förklarade närmare – att viktiga beslut inte ska fattas av en enstaka person som var fallet under Mao Zedongs era, utan att dessa istället ska föregås av debatt och diskussion bland tjänstemän inom partitoppen som förespråkar olika intressen och har olika kunskap eller ingångspunkter i de frågor som diskuteras.

Om Xi Jinping nu tar upp frågor som att stärka partiets kontroll över ekonomin eller, gud förbjude, attackera Taiwan i politbyråns ständiga utskott, så är sannolikheten större att han mötts av en rad hummanden och nickanden än problematiserande frågeställningar.

Eller med andra ord: Oktober 2022 var tidpunkten då Xi Jinping rensade ut alla meningsmotståndare från partitoppen för att själva kunna utöva oinskränkt och maktfullkomligt styre.

Vad som sedan följer på detta kan vi i nuläget bara spekulera om, men det ser inte särskilt lovande ut om vi tittar närmare på de förändringar som under partikongressen även gjordes i kommunistpartiets konstitution:

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.