Flaggor vajar över Folkets stora hall i Peking, där kommunistpartiets 20:e partikongress inleds i morgon. (Bild: Remko Tanis, CC BY-NC-SA 2.0 via Flickr)

Detta är värt att hålla koll på under 20:e partikongressen i Kina

I morgon inleds det kinesiska kommunistpartiets 20:e partikongress. Det mesta av arbetet under denna kongress sker bakom stängda dörrar, och givet Kinas fortsatta nolltolerans mot Covid-19 är insynen i ett annars redan mycket ljusskyggt evenemang ännu mindre än tidigare.

För många kan det därför vara svårt att förstå vad man bör hålla koll på under partikongressen. Det är framför allt två stycken händelser som är särskilt viktiga, och de infaller under kongressens första respektive sista dag.

När spektaklet börjar under morgondagen så kommer Xi Jinping att läsa upp en arbetsrapport. Det handlar om en mastodont rapport som otaliga aktörer jobbat på att ta fram under årets gång; vid förra partikongressen tog det Xi tre och en halv timmes oavbrutet pratande att gå genom arbetsrapporten.

Dokumentet ser både tillbaka på de fem år som gått och lägger upp den politiska kursen och prioriteringarna för de kommande fem åren.

Som South China Morning Post utförligt beskriver så är tusentals tjänstemän och otaliga organisationer inblandade i rapporten, även om det givetvis är politbyråns ständiga utskott och framför allt Xi själva som har det sista och absoluta ordet om innehållet.

Bland den strida ström av politiska dokument och uttalanden som kommer från Peking så är alltså denna rapport värd att titta närmare på. Till skillnad mot mycket annat i samma kategori så har hela partiet varit involverat i att ta fram denna rapport, som också ska diskuteras och ”studeras” av alla tjänstemän under den vecka som kongressen pågår.

Med tanke på att rapporten utgör riktmärke för partiets arbete de kommande fem åren, så är det av högsta intresse att se vad som där sägs om exempelvis nolltoleransen mot Covid-19 för att få en indikation på hur länge de nuvarande restriktionerna kan tänkas pågå.

Då nolltoleransen är Xi Jinpings egen signaturpolitik, så är det sannolikt att den kommer höjas till skyarna i rapporten som ett intiativ vilket räddat livet på miljontals kineser. Men kommer uttrycket ”nolltolerans” användas i en kontext som gör gällande att den måste fortsätta användas i striden mot viruset, eller att den redan sett till att Kina vunnit kriget mot pandemin?

Utrikespolitiskt är det minst lika viktigt vad som sägs om Taiwan i rapporten. Kommer Xi Jinping utfärda några nya varningar, sätta upp några nya röda linjer eller komma med några nya årtal i sin ambition att ”återförena” Taiwan med Kina?

Givet den ekonomiska press som Kina befinner sig under så kommer analytiker även spänna öronen för uttalanden kring hur dessa ska hanteras. Kommer Xi Jinpings tidigare fokusfras om ”allmänt välstånd” för ekonomin att återupprepas? I så fall är en mer omfattande statlig styrning av ekonomin att vänta.

Sedan 16:e partikongressen 2002 har ekonomisk utveckling framhållits som partiets främsta fokus i alla arbetsrapporter. Om vi nu istället för höra retorik kring vikten av att balansera tillväxten med säkerhetspolitisk utveckling, så tyder det på att man är beredd på ekonomiska uppoffringar för att slå vakt om partiets maktmonopol och geopolitiska intressen.

Vid sidan av arbetsrapporten under partikongressens första dag, så äger den händelse som alla analytiker ser fram emot mest rum under kongressens sista dag. Då presenteras nämligen politbyråns ständiga utskott, Kinas allra högsta beslutsfattande organ som i dagsläget består av sju personer.

Av dessa sju förväntas minst tre stycken avgå. Detta av åldersskäl (Han Zheng, Li Zhanshu) samt begränsning för antal mandatperioder som premiärminister (Li Keqiang); två regler som Xi Jinping dock själva bryter mot genom att sitta vid makten en tredje mandatperiod och redan vara 69 år gammal.

Minst tre personer i det ständiga utskottet ska alltså bytas ut, inklusive premiärministern som är nummer två i Kinas politiska hierarki. Vilka som ersätter dessa ger en indikation på hur pass starkt grepp Xi Jinping har om makten.

Trots att kommunistpartiets ledning under Xi Jinping blivit mindre pluralistisk, så finns det fortfarande olika intressen och fraktioner även på högsta nivå. Wang Yang, som redan sitter i politbyråns ständiga utskott, samt Hu Chunhua, som tros bli befordrad dit nästa vecka, har båda ett rykte om sig som teknokrater sprungna ur en fraktion som förknippas med kommunistpartiets ungdomsförbund.

Till skillnad från Xi Jinping, som kommer från en familj med revolutionär bakgrund, så har dessa politiker jobbat sig upp genom hierarkin på yrkesmässiga meriter. Ungdomsförbundsfraktionen har alltid ansetts vara förespråkare av marknadsliberala reformer, och mindre intresserade av den politiska dogmatism som Xi numera förknippas med.

På andra sidan har vi politiker som klättrat i hierarkin med hjälp av sin familjebakgrund, sina nära band till Xi Jinping, eller både och. För dessa tjänstemän utgör politisk lojalitet mot Xi och partiet mycket viktigare meriter och prioriteringar än teknokratiskt arbete och en öppnare ekonomi.

Om Wang Yang eller Hu Chunhua lägger beslag på premiärministerposten, eller om andra tjänstemän vars politiska bakgrund inte är nära sammanflätad med Xi Jinping befordras till politbyråns ständiga utskott, så är det ett tecken på att Xi måste kompromissa med sin maktställning genom att beakta andra intressen än bara sina egna.

Om däremot namn som Li Qiang, Chen Min’er, Ding Xuexiang, Huang Kunming, Cai Qi eller Li Xi dyker upp i politbyråns ständiga utskott, så innebär det att Xi har nästan obehindrad makt att placera vem han själv vill i detta Kinas allra viktigaste politiska organ.

Dessa fem herrar har nämligen en politisk historia med Xi Jinping som går tillräckligt långt tillbaka för att de ska åtnjuta ledarens förtroende. Här grafik från Nikkei Asia som både ger ett ansikte till dessa tänkbara nästa ledamöter och visar hur deras politiska bakgrund sammanfaller med Xis dito:

Några namn är särskilt viktiga att hålla ögonen på lite extra. Li Qiang som är partichef i Shanghai anses stå Xi Jinping mycket nära. Samtidigt har hans rykte i år befläckats av Shanghais misslyckande med att stoppa spridningen av Covid-19, vilket ledde till omfattande lockdowns av Kinas finanscentrum.

Om Li Qiang trots dessa misslyckanden skulle befordras till politbyråns ständiga utskott, så vore det kanske den tydligast möjliga indikationen på Xi Jinpings starka maktställning.

Vidare är Hu Chunhua och Chen Min’er intressanta av åldersskäl, då de nu är 59 respektive 62 år gamla. Det innebär att de enligt nuvarande åldersregler kan sitta i politbyråns ständiga utskott i mer än en mandatperiod, vilket i sin tur gör att de kan vara menade att efterträda Xi Jinping vid makten.

Enligt en inofficiell regel känd som ”sju upp, åtta ned” så förväntas en tjänsteman som fyllt 68 år när en partikongress inleds att dra sig tillbaka, samtidigt som befordran är möjlig för någon som är 67 år eller yngre.

Det har tidigare varit praxis att potentiella efterträdare tas upp i politbyråns ständiga utskott i en ålder då de kan tjäna i tre mandatperioder; Xi Jinping blev själv medlem i detta utskott 2007 när har var 54 år gammal.

Även om åldersreglerna inte längre betyder lika mycket som tidigare i och med att Xi Jinping själv nu förväntas bryta mot dem, så är en sak säker. Om vare sig Hu Chunhua eller Chen Min’er befordras så har Xi Jinping planerat att även sitta en fjärde och kanske femte mandatperiod vid makten, eftersom det i politbyråns ständiga utskott inte finns någon som är ung nog att efterträda honom.

Att döma av de bilder som statliga kinesiska medier släppte i dag just innan partikongressen inleds, så verkar Xi Jinpings ställning starkare än någonsin, då han sitter ensam på ett enormt podium inför hundratals av de delegater som ska närvara vid mötet:

I dag meddelades att partikongressen kommer avslutas 22 oktober. Nästa söndag får vi alltså reda på vilka sju politiker – givet att antalet ledamöter inte förändras – som kommer styra världens största land de kommande fem åren.

För den som är närmare intresserad av de potentiella nya ledamöterna så har Reuters publicerat intressanta profiler på Li Qiang, Ding Xuexiang, Hu Chunhua, Chen Min’er och Wang Yang.

Se nedan även en videointervju jag gjorde med Axess för ett par dagar sedan om förutsättningarna inför morgondagens partikongress.

Glöm inte heller att prenumerera på Kinamedia nyhetsbrev, Sveriges största nyhetsbrev om Kina som kommer ut varje måndag och vars nästa upplaga kommer innehålla mer om den viktiga arbetsrapport som Xi Jinping ska läsa upp under morgondagen.