Inslag från taiwanesiska tv-nyheter som visar hur invånare på ön Xiaoliuqiu samlats vid kusten för att försöka få sig en skymt av Kinas militär och de robotar som avfyras i området.

Ingen panik på Taiwan när Kinas militärövningar omringar ön

För ett par dagar sedan skrev Kinamedia närmare om de militärövningar som den kinesiska militären meddelade att man planerar hålla kring Taiwan mellan torsdag och söndag. Övningarna sker med skarp ammunition, i områden som på sina håll ligger närmare än 20 kilometer från den taiwanesiska kusten.

De planerade övningarna offentliggjordes i samband med att det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi landade på Taiwan i tisdags och kan därmed ses som en av Kinas reaktioner på besöket.

Inför Pelosis resa utfärdade Peking flera skarpa varningar i syfte att skrämmas så pass att besöket inte skulle bli av, och när detta misslyckades måste man nu alltså komma med någon slags motåtgärd för att visa att det inte endast handlade om tomma hot.

De pågående militärövningarna kring Taiwan beskrivs som Kinas största någonsin. I dag uppges drygt 20 kinesiska stridsflygplan och flera militära fartyg ha tagit sig över den medianlinje i Taiwansundet som skiljer Kina från den taiwanesiska huvudön.

Och liksom jag varnade för i en intervju med Expressen under gårdagen, så har kinesiska missiler avfyrats i en bana över ön för att sedan landa i ett på förhand utsett övningsområde öster om Taiwan. Dessutom har flera missiler avfyrats i närheten av de mindre taiwanesiska öar som ligger närmare Kinas fastland, där även flera kinesiska drönare har iakttagits.

Allt detta har skapat stora och olycksbådande rubriker i utländska medier. Men på Taiwan är stämningen alltjämt lugn.

Vardagen flyter på som vanligt och det är inte tal om att söka skydd; tvärtom rapporteras det på flera håll om hur invånare tagit sig ut till kusten för att titta på skådespelet och försöka få en skymt av de kinesiska missilerna.

Anledningen till att det inte råder någon panik är dels att övningarna meddelats på förhand och alltså var väntade. Och dels – som jag sagt till otaliga svenska medier i veckan – så är Taiwans befolkning redan vana vid kinesiska militära hot.

Även om dessa militärövningar alltså är större och mer allvarliga än några tidigare övningar som Kina hållit i området sedan mitten av 1990-talet, så är taiwaneserna oerhört luttrade inför de kinesiska hoten.

Omvärlden har först på senare år vaknat upp till de hot som öns befolkning tvingats leva under i flera årtionden. Därför är det inte särskilt lustigt att många taiwaneser även i nuläget främst diskuterar middagsbjudningar, Covid-19 och andra vardagliga problem samtidigt som utländska medier varnar för ett tredje världskrig.

Bland de på ön som följer situationen nära så finns det även en förståelse för att den kinesiska ledningen efter sina skarpa varningar måste reagera för att inte tappa ansiktet.

I höst hålls den viktiga 20:e partikongressen där Xi Jinping förväntas utses till Kinas ledare på en kontroversiell tredje mandatperiod. Inför denna kongress har Xi inte råd att framstå som svag; men han kan heller inte riskera den politiska stabiliteten inför kongressen genom att utlösa en väpnad konflikt.

Därför försöker man från Kinas håll att svara på ett sätt som visar självsäkerhet och tuffhet, men samtidigt inte riskerar leda till en omfattande konflikt.

Att många av motåtgärderna är rent symboliska kan exempelvis ses av att Kina nu har infört sanktioner mot Nancy Pelosi och hennes familj. Det är knappast sannolikt att Pelosi planerat resa till Kina – men samtidigt kan man visa upp för den inhemska publiken att man agerat mot en av USA:s högt uppsatta politiker.

Med allt detta sagt så är det som utspelar sig just nu givetvis inte irrelevant. Tvärtom så spär de pågående militärövningarna på spänningarna i regionen – och det inte bara mellan Kina, USA och Taiwan.

De områden där den kinesiska militären just nu skjuter skarpt ligger också nära några av Japans allra sydligaste öar. Minst fem stycken kinesiska robotar har slagit ner i vatten som enligt internationella havsrätt ligger tillräckligt nära de japanska öarna för att räknas som Japans ”särskilda ekonomiska zon”, vilket lett till skarpa reaktioner i Tokyo.

Även diplomatiskt så måste Kina visa sig starkt i denna trängda situation. Därför har man bland annat ställt in ett bilateralt möte mellan Kina och Japans utrikesministrar efter att G7 utfärdat skarp kritik mot de pågående militärövningarna.

Av samma anledning har Kina även kallat till sig en rad europeiska diplomater för en avhyvling med beskyllningar om att de lagt sig i landets ”interna angelägenheter”.

Dessutom meddelade Kina i dag att man avbryter en rad militära och säkerhetspolitiska dialoger och samarbeten med USA som en följd av Nancy Pelosis besök.

Det handlar bland annat om att överge de direkta samtalen mellan de båda ländernas försvarsdepartement och kommunikationen bland de olika delar av respektive lands militär som befinner sig i regionen. Som jag också varnade för i gårdagens intervju med Expressen, så ökar detta risken för en missbedömning eller en felkalkylering som kan utlösa en farlig spiral av vedergällningar.

Noterbart är hur Kina också uppger att man kommer avbryta samtal och samarbete kring klimatet med USA som en hämnd för Nancy Pelosis besök.

Peking har med rätta uppfattat klimatet som en känslig fråga för USA:s regering, där opinionen förväntar sig framsteg i form av globala samtal. Kinamedia har tidigare rapporterat om hur kinesiska myndigheter hotat med att överge klimatsamarbeten när man fått kritik gällande mänskliga rättigheter från USA och andra demokratier.

Även om ingen omedelbar krigsrisk är föreliggande på grund av den uppkommande partikongressen samt de omfattande truppförflyttningar och andra logistiska operationer som måste föranleda en kinesisk attack mot Taiwan, så är de pågående övningarna oroande i egenskap av en slags generalrepetition för en kommande invasion eller blockad av Taiwan.

Kinas militär har inte varit i strid sedan slutet av 1970-talet, och saknar framför allt erfarenhet gällande koordinering av de olika vapenslagen.

Bland andra New York Times citerar kinesisk militär beskriva övningarna som en möjlighet att träna inför vad som komma skall om Peking inte lyckas införliva Taiwan med andra metoder än vapenmakt:

The Chinese military called the exercises a prelude to a bigger show of force intended to punish the island for a visit by Ms. Pelosi that challenged Beijing’s claims to Taiwan. The drills, pushing ever closer to Taiwan and expected to run 72 hours, will also give Chinese forces valuable practice should they one day be ordered to encircle and attack the island.

(…)

The six areas for China’s exercises were chosen for their importance in a potential campaign to seal off Taiwan and repel foreign intervention, Maj. Gen. Meng Xiangqing, a professor of strategy at the National Defense University in Beijing, said in an interview on Chinese television.

One zone covers the narrowest part of the Taiwan Strait. Others could be used to block a major port or attack three of Taiwan’s main military bases. One facing southern Taiwan, “creates conditions to bolt the door and beat the dog,” he said, using a Chinese saying that refers to blocking an enemy’s escape route.

Sammanfattningsvis så har omvärlden – liksom Taiwans befolknings reaktion tydligt visar – ingen anledning att frukta ett nytt storkrig i regionen just nu, alldeles oavsett hur pass dramatiska rubriker de pågående kinesiska militärövningarna skapar i medier världen över.

Däremot finns all anledning att oroa sig för utvecklingen på medellång sikt, med stor risk för upptrappningar i synnerhet efter höstens partikongress om Xi Jinping där som förväntat lyckas konsolidera sin makt i ytterligare en femårsperiod.

Utvecklingen på lång sikt är som sagt någonting som Taiwans befolkning redan har levt med i flera årtionden.

Att omvärlden först nu i elfte timmen insett situationens allvar gör det ännu viktigare att världens demokratiska nationer inte låter sig skrämmas till tystnad av de kinesiska militära och diplomatiska hoten, utan istället är redo att i ljuset av dessa stödja Taiwan på ett lika målmedvetet vis som Nancy Pelosi.