Karta över de områden de Kina kommer hålla militärövningar med skarp ammunition senare denna vecka, som en motåtgärd till Nancy Pelosis besök på Taiwan. (Bild: Global Times via Twitter)

Nya kinesiska militärövningar runt Taiwan efter Pelosis besök

Hundratusentals personer följde det amerikanska representanthusets talmans Nancy Pelosis flygplan online när det tidigare i dag blev klart att det styrde mot Taiwan. Givet situationens allvar offentliggjordes besöket inte på förhand, utan läckte istället gradvis ut i taiwanesiska och internationella medier under gårdagen.

Sen eftermiddag svensk tid i dag så landade Pelosi på militärflygplatsen Songshan i centrala Taipei, där hon togs emot av utrikesminister Joseph Wu.

Som Kinamedia tidigare rapporterat, så har kinesiska myndigheter – från försvarsministeriet till president Xi Jinping – utfärdat en rad skarpa varningar sedan Nancy Pelosis resplaner först började cirkulera för en dryg vecka sedan.

Xi Jinping sade direkt till Joe Biden i ett sällsynt direktsamtal dem emellan förra veckan att den som leker med elden kommer bränna sig, med hänvisning till situationen kring Taiwan. Så sent som i går garanterade utrikesministeriets talesman Zhao Lijian att den kinesiska militären inte kommer sitta bredvid och titta på om Pelosi åker till Taiwan.

Med dessa hot försökte Peking sannolikt skrämma Pelosi från att åka till Taiwan. Men som jag under dagen har sagt i intervjuer med bland annat Expressen och Sveriges radio, så handlar det främst om upprepningar av tidigare retorik vilket knappast tyder på att man från kinesiskt håll planerar någon dramatisk militär motåtgärd.

Men samtidigt är det givetvis uteslutet att Kina inte reagerar alls på besöket. I höst håller Kinas kommunistparti den viktiga 20:e partikongressen, där Xi Jinping förväntas utses till landets ledare på en kontroversiell tredje mandatperiod. Inför denna kongress har Xi inte råd att framstå som svag.

Samtidigt har Peking i och med dessa hot – samt de nationalistiska strömningar man piskat upp på senare år, framför allt gällande Taiwan – skapat stora förväntningar hos den kinesiska befolkningen.

Kommunistpartiet rättfärdigar i dag sitt maktmonopol inte främst på ekonomisk utveckling, utan under Xi Jinpings tid vid makten minst lika mycket som garant för Kinas heder vad gäller att stå upp mot utländska makter och tillrättalägga historiska orättvisor – av vilka Taiwan framställs som den allra allvarligaste.

En vän från Peking berättade i dag om invånarnas aggressivitet på sociala medier och i privata samtal. Många inte bara ville se utan var också fullt övertygade om att den kinesiska militären kommer agera mot Taiwan så fort Pelosi landat i Taipei, vilket alltså var precis det budskap som myndighetstjänstemän kablat ut den senaste veckan.

Att så inte blev fallet kan tolkas som ett svaghetstecken. Bloggen What’s on Weibo, som sammanställer trender på Kinas största mikroblogg Sina Weibo, återger flera exempel från besvikna internetanvändare:

Many netizens expressed frustrations over how seemingly easy it was for Pelosi to land in Taiwan despite repeated warnings. “It’s not like I want us to go to war,” one person wrote on Weibo: “But they are getting off too easy. For days we shouted about countermeasures, what kind of countermeasure is this?”

“Even our community guard who makes 1500 a month [$220] does a better job; if he says you can’t come in, you can’t come in,” another blogger wrote.

Missnöjesförklaringarna gällande passiviteten trots att de egna myndigheterna slagit sig på bröstet på förhand är sannolikt en del av förklaringen till att Sina Weibo stängdes ner eller inte fungerade som vanligt i samband med att Pelosi landade i Taipei.

Likaledes har problem med mjukvaror för att kringgå Kinas internetcensur – så kallade VPN – rapporterats under dagen.

Som jag under dagen sagt till Expressen, Sveriges radio och Aftonbladet så kommer vi även få se motåtgärder från Kinas militär. Men inte form av anfallskrig, utan snarare genom utökade militärövningar eller i värsta fall missiltester i Taiwansundet i likhet med de som ägde rum i samband med Taiwans första presidentval i mitten av 1990-talet.

Mycket riktigt så hann Pelosi inte mer än landa innan det meddelades att Kinas militär planerar skarpa militärövningar mellan torsdag och söndag i områden som i princip gör att Taiwan omringas.

Det är värt att notera hur de områden som den kinesiska militären beordrar utomstående att hålla sig bort från inte bara omringar Taiwan. De ligger också närmare än 20 kilometer från den taiwanesiska kusten, vilket enligt internationell lag utgör territorialvatten.

Detta ökar den redan överhängande risken för ett misstag eller en felkalkylering som skulle kunna utlösa en farlig våldsspiral av sammanstötningar, med tanke på den kraftsamling kring Taiwan som Kinamedia rapporterade om för en vecka sedan.

Vid sidan av dessa militärövningar så har Kina – hittills – inte gjort särskilt mycket anmärkningsvärt som svar på Nancy Pelosis besök.

I en rad svenska medier – som exempelvis på Rapport på SVT i bakgrunden medan jag skriver detta – cirkulerar felaktiga uppgifter om att 21 stycken kinesiska stridsflygplan tagit sig in på taiwanesiskt luftrum. Detta stämmer inte; de har siktats i Taiwans luftförsvarszon.

Skillnaden mellan luftförsvarszon och luftrum är stor nog för att utgöra skillnaden mellan en provokativ handling och en krigshandling.

Att Kina under fjolåret skickade närmare 1 000 stridsflygplan på uppdrag i Taiwan luftförsvarszon visar på hur vanligt förekommande detta är. Men som vanligt är medierna ute efter dramatiska rubriker och snabbspridande formuleringar, på bekostnad av noggrannhet eller rentav sanningsenlighet.

En viss mängd medveten desinformation verkar också förekomma. Exempelvis uppgav Kina att man skickat en grupp stridsflygplan över den medianlinje som skär genom Taiwansundet, i riktning mot den taiwanesiska huvudön.

Detta påstående visade sig inte stämma då den taiwanesiska militären inte kunde identifiera några sådana plan. Ändå spreds uppgifterna av större medier som South China Morning Post och skapade på sina håll ett visst mått av förvirring.

Ett par mindre betydelsefulla straffåtgärder har också observerats. 35 stycken taiwanesiska matimportörer har svartlistats från den kinesiska marknaden och den ovannämnda mikrobloggen Sina Weibo har släckt ner sin plattform på Taiwan.

Taiwan kan alltså inte sälja bland annat kakor och kex till Kina, samtidigt som taiwanesernas tillgång till en tungt censurerade och kontrollerade mikroblogg skärs av. Buhu.

Det är de enda egentliga åtgärderna som hittills tagits från kinesiskt håll, även om man samtidigt försöker uppehålla en tuff fasad genom en hård retorik. Inflytelserika diplomat och medieröster fortsätter hota om ”riktade militära insatser” och andra ej definierade följder.

En rad videos och bilder av Kinas militär har också börjat cirkulera online och i medier, i syfte att framstå som tuff och skräckinjagande.

Det är dock värt att notera att ingen av åskådarna i filmklippet ovan bär ansiktsmask mot Covid-19, vilket innebär att det sannolikt är minst två år gammalt.

Givetvis finns en risk för att något går galet i samband med militärövningarna senare denna vecka, eller att andra åtgärder vidtas från kinesiskt håll beroende på vad som sägs och görs när Nancy Pelosi under morgondagen träffar Taiwans president och en rad andra av landets politiker.

Men hittills har Kinas reaktion på Nancy Pelosis besök främst gett anledning till påminnelse om följande ryska ordstäv som i dag cirkulerat online: