Tiotusentals personer följde under söndagen Nancy Pelosis flygplan i realtid för att se om det var på väg mot Taiwan. Bland taiwaneserna själva har situationen dock främst bemötts med en axelryckning. (Bild: Flightradar24)

Så tycker man på Taiwan om Nancy Pelosis eventuella besök

Den senaste tidens nyhetsuppdateringar kring USA, Kina och Taiwan har till stor del handlat om huruvida det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi denna vecka kommer besöka Taiwan samt vad konsekvenserna i så fall kan bli med tanke på Kinas upptrappade hot sedan saken kommit på tal.

Som ofta är fallet då det gäller rapporteringen om stormaktsspelet mellan Kina och USA, så ignoreras stämningen på Taiwan trots att ön är ofta händelseutvecklingens själva mittpunkt.

Fokus ligger istället på om Pelosi kommer våga åka till Taiwan efter hoten, om kinesiska stridsflygplan kommer skjuta ner hennes plan samt vem av de två stormakterna som skulle vinna en militär konflikt.

Förvånansvärt lite har sagts om hur Taiwan och dess drygt 23 miljoner invånare ser på besöket, som om landet inte vore mer än blott en bricka i det pågående geopolitiska spelet.

En anledning till detta är så klart en generell okunskap om Taiwan bland såväl läsare som journalister. Det är mycket lättare och mer spännande – och ger definitivt många mer klick – att skriva om kraftmätningen mellan flygvapen och militär tillhörandes Kina och USA.

Ytterligare en anledning är sannolikt att det helt enkelt inte råder någon panik på Taiwan.

Nancy Pelosi lämnade USA under helgen och ska enligt den officiella resplanen åka till Singapore, Malaysia, Sydkorea och Japan. Ingenting är på förhand sagt om ett besök på Taiwan.

Detta utesluter förvisso inte att så kan ske. Av säkerhetsskäl vore det dumdristigt att på förhand meddela tidpunkt för ett sådant besök.

Att möjligheten fortfarande finns är man medveten om i Peking. Detta märks genom hot från Kinas utrikesministerium som jag tidigare återgett här på Kinamedia, samt retorik från landets främsta medieprofiler som innefattar att Kina rentav kan komma att skjuta ner det plan som Pelosi färdas i.

Det märktes även genom att Xi Jinping i sitt första samtal med Joe Biden på fyra månader nu i veckan med anledning av Pelosis resplaner varnade Biden för att den som leker med elden kommer att bränna sig.

Allt detta är förstås roligare att rapportera om än den uteblivna paniken på Taiwan.

Nu befinner jag mig visserligen för tillfället själv inte på Taiwan. Men vare sig min partner eller någon av mina taiwanesiska vänner – som inte jobbar med nyheter eller politik, vill säga – ser Nancy Pelosis eventuella besök som en jättehändelse att diskutera med vänner eller familj.

Cyniska kommentatorer har noterat hur risken för krig – en ”fjärde Taiwankris” – som ett konsekvens av Pelosis besök främst är något som diskuteras på forum som Twitter bland en relativt liten skara personer som följer utvecklingen i regionen.

Taiwan befolkning rycker istället mest på axlarna åt saken. Invånarna är luttrade, och har varit med om betydligt allvarligare utrikes- eller säkerhetspolitiska händelser än att representantshusets talman eventuella kommer på besök.

Och de kinesiska hoten, ja de är man vana vid sedan länge.

Nyhetsbrevet A Broad and Ample Road gör ett bra försök att sammanfatta stämningen på Taiwan just nu, utan att använda sig av alarmistiska rubriker om att rädslan för krig har ökat betydligt.

Där citeras inhemska twittrare bland annat peka ut den diskrepans som finns mellan hur situationen på Taiwan rapporteras i utländska medier, samt hur den upplevs av landets egna befolkning.

Det framhålls hur omvärlden först nu panikslaget verkar ha vaknat upp till den vardag och de hot som taiwaneserna själva har levt med i årtionden.

För ett land som vant sig vid missiltester och krigshot är Pelosis potentiella besök något som inte ens dominerar de inhemska nyheterna:

Ännu fler vittnesmål från taiwaneser som knappt rörs i ryggen av Nancy Pelosis besök ges i artikeln ”Possible Pelosi visit elicits shrugs in Taiwan, long the focal point of geopolitical standoff” i Los Angeles Times.

Intervjuade personer har allt från Covid-19 till energipriser att oroa sig för, och tycker inte att den senaste raden av kinesiska hot är värre än de som förekommit under flera årtionden:

As tensions flare between the two superpowers — risking the worst crisis in the region in a quarter of a century — people in Taiwan appear by and large to be responding with a collective shrug, occupying their attention with things like the summer heat wave and local elections rather than the specter of war.

Such is life on the self-governed island of 23 million that has long served as the focal point of an explosive geopolitical standoff. The threat of Chinese military action has loomed for so long that few seem to raise an eyebrow when Beijing lashes out, as Chinese leader Xi Jinping did Thursday in warning President Biden on a call that “those who play with fire will perish by it.”

Analytiker intervjuas som menar att besöket vore positivt på så vis att Taiwan känner sig mindre isolerat internationellt ju mer stöd man får, samtidigt som det påpekas att de nya kinesiska hoten blott är mer av samma visa som regimen i Peking tidigare spelat.

En teori som luftas är också att Peking konstant måste använda tuffare retorik än tidigare för att hoten ska få någon effekt alls.

I den mån saken debatteras av politiker, medier eller internetanvändare och allmänheten så är enligt mina observationer den vanligaste åsikten att Kina inte ska få tillåtas diktera vem som besöker Taiwan eller inte.

Allt detta betyder inte att Nancy Pelosis besök – om det nu alls blir av – vore irrelevant. Tvärtom så vore det ytterligare en upptrappning i en allt mer geopolitiskt osäker region.

Men samtidigt upplevs det i nuläget inte som någon banbrytande händelse som medför en omedelbar risk för krig bland vare sig medier, politiker eller invånare på Taiwan som är vana vid den kinesiska retoriken.

Detta kan i sig tjäna som en måttstock på allvaret – eller snarare bristen på allvar – som de kinesiska varningarna innebär för den inblandade så länge de inte backas upp av handlingar.

Att istället försöka framställa panik är inte bara oansvarig nyhetsrapportering, utan även respektlöst mot de drygt 23 miljoner invånare som knappat noterar den händelse som dominerat den internationella rapporteringen på Taiwan på senare tid.