Bild från den omtalade presskonferensen som Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, höll tidigare i dag.

Så utnyttjas FN:s människorättschef av Kinas propaganda

Allt sedan Michelle Bachelet blev FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 2018, så har hon försökt att ordna med en resa till Xinjiang. Redan innan hon tillträde kom uppgifter om omfattande fångläger för regionens muslimska minoritetsfolk, som sedan dess bedömts som folkmord av flera parlament och en oberoende domstol.

Kinesiska myndigheter har dock inte velat ge Bachelet – eller andra delar av FN – tillgång till Xinjiang. Ändå har organisationen i stort undvikit att kritisera Peking för vad som nu har blivit världens största inlåsning av etniska minoriteter sedan andra världskriget.

I våras kritiserade FN:s egna särskilda rapportör i frågor som rör etniska minoriteter, Fernand de Varennes, enligt följande FN för skygghet i att belysa utvecklingen i Xinjiang:

“Given the scale of what we have been hearing, or the allegations that have been made, I must admit it seems very timid and I would acknowledge that seems very timid from the side of the UN not to be more vocal and assertive in trying to obtain collaboration from the government of China,” he said.

“Where there‘s smoke, there’s fire, and there’s a heck of a lot of smoke right now affecting hundreds of thousands of people, most of them minorities, most of them Muslims and most of them Uygurs,” Varennes added.

Efter detta så framhöll Michelle Bachelet under sommaren hur ”diskussioner” förs med kinesiska myndigheter för att tillåta ett besök i Xinjiang som skulle ge FN så kallad ”meningsfull tillgång” till regionen.

Dessförinnan sade även FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att man befinner sig i ”allvarsamma förhandlingar” med Kina för att få tillstånd att besöka Xinjiang, och uttryckte förhoppningar om en uppgörelse för att Bachelet obegränsad tillgång dit.

Men kinesiska myndigheter verkar ha varit en betydligt tuffare förhandlingspartner än FN. Förhandlingarna – som ända sedan 2018 ägt rum bakom stängda dörrar – har bland annat resulterat i att Bachelets kontor i mer än ett halvår suttit på en rapport om tillståndet för mänskliga rättigheter i Xinjiang.

Ett av villkoren för hennes resa till Xinjiang, var att inte släppa rapporten innan vinter-OS i Peking var över. Rapporten har heller inte släppts inför Bachelets omtalade resa till Xinjiang, som påbörjades i tisdags.

Givet allt hemlighetsmakeri och alla eftergifter, så varnades Bachelet på förhand från flera håll som rentav avrådde henne från att alls resa under dessa omständigheter. Risken verkade överhängande att hon blott skulle tas på en regisserad resa utan tillgång till vare sig fångläger eller allmänhet, och samtidigt utnyttjas av den kinesiska propagandaapparaten.

Särskilt oroväckande blev situationen då Bachelet just innan resan till Xinjiang sade att det inte handlar om någon utredning eller undersökning, vilket är i linje med kinesiska myndigheters förhandskrav om att resan måste ske på ett ”vänskapligt vis”.

Olyckskorparna fick mycket riktigt rätt. Inte hade resan mer än hunnit börja, innan kinesiska tjänstemän och statliga medier kablade ut rakt av falska citat från Bachelet om att hon i möten med den politiska toppen uttryckt beundran för hur landet skyddar och värnar mänskliga rättigheter:

Som bland andra New York Times noterade, så var Bachelets kontor tvungen att gå ut och avfärda citaten som felaktiga:

“I admire China’s efforts and achievements in eradicating poverty, protecting human rights and realizing economic and social development,” she said, according to Xinhua.

But within hours, Ms. Bachelet’s office issued a rebuttal. It pointed to “her actual opening remarks,” which made no mention of admiring China’s record on rights.

Under resans gång har Michelle Bachelet inte varit tillgänglig för frågor eller gjort några uttalanden. Detta skulle istället ske under en presskonferens vid resans slut, lördag kväll lokal tid.

Denna presskonferens har precis hållits – och den skedde precis på det vis som Kina skulle önska. Vid sidan av att återge kinesiska myndigheters löften, tog hon fler frågor från statliga kinesiska medier i förhållande till det hundratal utländska journalister som enligt uppgift medverkade via video.

Som svar på frågorna från statliga kinesiska medier tycktes Bachelet dessutom läsa innantill:

Som kan ses via ovanstående tweets, så rörde flera av frågorna från statliga kinesiska medier istället situationen för mänskliga rättigheter i USA, som Bachelet svarade på mer utförligt än frågorna om villkoren för Xinjiangs etniska minoriteter:

Utfallet av Michelle Bachelets resa till Xinjiang ses av många som långt allvarligare än en kinesisk propagandaseger. Det innebär de facto att FN hjälper kinesiska myndigheter att dölja övergrepp som allt fler aktörer bedömer vara folkmord:

Det är värt att notera hur Michelle Bachelets resa till Xinjiang sker precis efter den uppmärksammade läckan ”Xinjiang Police Files”, som innehåller tusentals bilder på regionens inlåsta etniska minoriteter och den grymma behandlingen av dem.

Likaledes är det värt att erinra sig hur kinesiska myndigheter på ett snarlikt vis förhalade och kontrollerade WHO:s resa till Wuhan efter utbrottet av Covid-19, och precis som i dag manipulerade den efterföljande presskonferensen helt till den kinesiska regimens fördel.

Det var heller inte ens en vecka sedan som Kinamedia rapporterade om hur WHO, mitt under brinnande pandemi, stänger ute Taiwan från sitt årsmöte trots uppmaningar från stora delar av omvärlden att låta en taiwanesisk delegation närvara åtminstone som observatörer.

Men framför allt på grund av denna resa till Xinjiang, kommer det bli mycket svårt för FN att återfå sitt förtroende bland alla som på något vis arbetar med Kina.