WHO påbörjar i dag sitt årsmöte - men utan Taiwan, vars närvaro Kina blockerar av politiska anledningar. (Bild: United States Mission Geneva, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

WHO bannlyser Taiwan från sitt årsmöte

22 maj, 2022

I dag inleds World Health Assembly (WHA), Världshälsoorganisationens årsmöte som äger rum i Genève 22-28 maj. WHO bannlyser återigen Taiwan från detta möte, trots pågående pandemi och ett allt starkare stöd från omvärlden att låta en taiwanesisk delegation få närvara åtminstone som observatörer.

Detta tilläts Taiwan att göra innan 2016. Men efter att Tsai Ing-wen valdes som president och vägrade erkänna 1992 års konsensus – som förenklat innebär att Taiwan och Kina tillhör en och samma nation – så har Peking straffat Taipei genom att använda sin diplomatiska tyngd för att stänga ute landet helt från WHA.

Det orationella i detta uppmärksammades särskilt efter utbrottet av Covid-19. Uteslutningen av Taiwan innebär dels att landet inte får ta del av viktig information kring viruset, och dels att omvärlden heller inte i samma utsträckning kan lära sig av Taiwans framgångsrika hantering av pandemin.

Situationen har i år ytterligare ställts på sin spets med tanke på den kritik som kinesiska myndigheternas hårdhänta åtgärder för att stoppa smittspridningen orsakat. Samtidigt har Taiwan gradvis börjat öppnat upp samhället igen. Av allt att döma blir man ett av få länder i världen som kommer ut på andra sidan utan vare sig höga dödstal eller allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Inför WHA har bland annat G7, för andra året i rad, argumenterat för att Taiwan ska få närvara som observatör.

Under gårddagen gjorde USA, Japan, Storbritannien, Kanada och Australien ett gemensamt uttalande med samma budskap:

Taiwan har vid upprepade tillfällen skickat förfrågningar att få medverka vid WHA, och tretton av de nationer som har diplomatiska relationer med Taiwan har föreslagit som en motion att landet tillåts bli en del av årsmötet.

Redan i början av maj hade regeringar och parlament i ett tiotal europeiska länder – Sverige inräknat – visat stöd för att inkludera Taiwan på mötet. Flera parlament inklusive det tyska har antagit resolutioner som stödjer taiwanesisk observatörsstatus.

Vidare har över 1 500 parlamentariker från 32 europeiska länder och Kanada skickat ett brev till WHO med uppmaningen att inkludera Taiwan.

Till och med World Medical Association ställde förra månaden ut ett öppet brev till WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus i hopp om att han ska göra något åt bristen på taiwanesiskt deltagande vid årsmötet.

Stödet än ännu mer omfattande än så. Det summerades noga efter förra årsmötet på det taiwanesiska utrikesministeriets hemsida, och florerar redan på sociala medier i form av tweets av bland andra president Tsai Ing-wen:

Men allt detta hjälper föga. Taiwanesiska myndigheter konstaterar uppgivet att WHO helt enkelt ignorerar landets förfrågningar. Istället har man återigen tvingats skicka en delegation till Genève som kommer att hålla egna möten med tjänstemän och experter vid sidan av själva årsmötet.

Debaclet visa inte bara att Kina prioriterar politik framför global hälsa. Det visar även hur FN:s främsta organisation för hälsofrågor fortsätter att under brinnande pandemi utestänga ett av de länder som hanterat smittan allra bäst.

Detta på begäran av landet där Covid-19 uppstod, som sedan konsekvent vägrat att använda utländska vaccin och nu ensamt håller kvar vid en nolltolerans som WHO tidigare denna månad beskrev som ohållbar.

Särskilt ironiskt ter sig detta då Tedros ifrågasättande av nolltoleransen helt censurerades i kinesiska medier och sociala medier, förutom i något enstaka fall då hans ord istället förvrängdes helt, vilket Kinamedia skrev närmare om för en dryg vecka sedan.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.