Wall Street Journal är en av tidningarna som nyligen fått hotfulla privata påstötningar från Hongkongs myndigheter inför valet till stadens lagstiftande församling. (Bild: Christian Junker | Photography, CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr)

Så används Hongkongs lagar för att tysta utländska medier

En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Och då Hongkong nu två gånger på mindre än en vecka använt den nationella säkerhetslagen för att försöka tysta utländska medier, så är saken väl värd att uppmärksamma – särskilt som artiklarna man vänder sig mot inte ens är skrivna i staden.

Som Kinamedia tidigare påpekat så är ambitionen med Hongkongs nationella säkerhetslag – vilken infördes förra sommaren – att bannlysa aktivism som går emot Kinas intressen, inte bara i staden utan även globalt.

Detta ombesörjs genom säkerhetslagens svepande paragraf 38, som kort och torrt ger vid handen att lagen även gäller brott som begås utanför Hongkong av personer som inte är bosatta i staden. Läs närmare om denna paragraf i artikeln ”Vad innebär det att Hongkongs nya säkerhetslag även gäller utomlands?” från 9 juli i fjol.

Paragraf 38 har bland annat använts för att utreda två danska parlamentariker som inte satt sin fot i Hongkong sedan lagen infördes. Detta eftersom de båda hjälpt en före detta parlamentariker att fly staden för att undkomma ett pågående rättsfall.

Nu använder stadens myndigheter även sina lagar för att försöka tysta utländska medier inför det laddade valet till stadens lagstiftande församling, som äger rum 19 december.

Kinamedia har tidigare skrivit om hur detta val förra året ställdes in med Covid-19 som förevändning, samt hur myndigheterna sedan passade på att införa en ny lag som stipulerar att endast ”patrioter” får ställa upp i val till stadens förtroendeposter.

Då endast ledamöter som anses lojala med Peking får ställa upp i valet nästa helg, upplever många invånare att det enda viset att uttrycka sitt missnöje är att strunta i att rösta eller alternativt avge en ogiltig röst.

Efter att Wall Street Journal skildrade denna utveckling fick man ett brev från Erick Tsang, minister för konstitutionella frågor samt frågor som har med det kinesiska fastlandet att göra. Tidningen publicerade brevet i sin helhet, som avslutades på följande vis:

We encourage all eligible voters to take part in the election next month. Surely every government would want its residents to cast valid votes in any election. Therefore, I am shocked by your statement that “boycotts and blank ballots are one of the last ways for Hong Kongers to express their political views.”

Please be advised that inciting another person not to vote, or to cast an invalid vote, by activity in public during an election period is an offense under section 27A of the Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance, irrespective whether the incitement is made in Hong Kong or abroad. We reserve the right to take necessary action.

I en liknande episod meddelades tidigare i dag att Gilford Law, generaldirektör för Hongkongs handelskontor i London, skickade ett brev till Sunday Times med synpunkter på en artikel om en eventuell bojkott av valet.

Brevet skickades alltså av Hongkongs tjänsteman i London, eftersom tidningen inte har någon personal på plats i Hongkong. Det i sin helhet på Twitter av bland annat Hong Kong Free Press:

Den nationella säkerhetslagen och annan lagstiftning har med en hastig fart rättat in stadens inhemska medier i ledet bland annat genom att anhålla mediemogulen Jimmy Lai, ägare av Apple Daily som nu riskerar livstids fängelse.

Nu ska även utländska medier få sin släng av sleven. Det finns en föregångare till detta på det kinesiska fastlandet, som involverar just Wall Street Journal. I början av fjolåret uppmärksammade Kinamedia hur tre av tidningens journaliser sparkades ut från Kina, efter att redaktionen hemma i USA benämnt Kina som ”Asiens sjuke man” i en ledarartikel.

Samma risk föreligger nu i Hongkong. Följ gummilagarna som vi tolkar dem, eller åk ut.

Nationella säkerhetslagar och vallagar gäller alltså inte bara de som röstar och bor i staden – utan även personer på andra sidan jorden, samt de utländska medier som bevakar lokalvalen på ett för myndigheterna ofördelaktigt vis.

Det här är en trend kommer att bli allt vanligare. Medier, organisationer, aktivister och politiker ska – oavsett nationalitet – tystas med hjälp av allehanda lagar. Och vi kan inte alls förvänta oss att alla orkar så emot.

Tidigare i veckan kom en ny rapport från Reportrar utan gränser, som visar hur Hongkong fallit till plats 80 på organisationens globala ranking över pressfrihet.

I rapporten framgick även hur kinesiska diplomatiska beskickningar påverkar press- och informationsfrihet i sina värdländer. Samma sak gäller nu för tjänstemän från Hongkong som är posterade i utlandet.