Xia Baolong, Pekings högst uppsatta tjänsteman med särskilt ansvar för Hongkong, sade i början av veckan att endast patrioter ska kunna ha någon form av politiskt förtroendeuppdrag i Hongkong. Ett uttalande som dagen efter följdes av ett svepande lagförslag.

Ny lag om att bara ”patrioter” ska styra i Hongkong får EU att överväga åtgärder

24 februari, 2021

De få kvarvarande elementen av demokratisk representation i Hongkongs politiska system urholkas med blixtens hastighet. Under måndagen meddelade Xia Baolong, Pekings högsta tjänsteman med särskilt ansvar för Hongkong, att endast så kallade patrioter ska få väljas in i lagstiftande och verkställande makt, samt till rättsväsendet och stadens alla myndigheter eller offentliga organ med politisk makt.

Detta följdes under gårdagen av en ny uppsättning lagar, som innefattar att inte ens kandidater till de folkvalda representanterna i stadens olika distrikt (”district council”, ungefär som kommunfullmäktige) tillåts ställa upp till val om de inte är patrioter, vilket innebär att de måste svära lojalitet inte till det ansvar som ämbetet medför, utan till Peking och kommunistpartiet.

De nya lagarna presenterades i går av Erick Tsang, Hongkongs ansvariga minister för konstitutionella frågor, som menade att det inte går ihop att älska sitt land men samtidigt inte respektera kommunistpartiet.

Lagarna förväntas röstas genom i mitten av mars av stadens lagstiftande församling, där det just nu inte finns någon opposition. Som jag tidigare skrivit på InBeijing, så uteslöts fyra pro-demokratiska parlamentariker i november med hjälp av en hastigt införd gummilag från Peking som innebar att ledamöter som inte accepterar Kinas suveränitet över Hongkong eller inte respekterar stadens konstitution, kan få sparken med omedelbar verkan.

Efter att de fyra parlamentarikerna uteslöts, så lämnade återstående femton pro-demokratiska kollegor den lagstiftande församlingen i protest. Parlamentet består sedan dess endast av ledamöter med nära relation till Peking, och de reformer av valsystemet som Xia Baolong talade om i måndags är till för att garantera att de nu lediga platserna fylls av ännu fler lagstiftare lojala med regimen.

Men de nya lagförslagen som offentliggjordes under gårdagen ritkar sig alltså även mot distriktsfullmäktige. Detta efter att pro-demokratiska kandidater knipit närmare 90 procent av de 452 platser som stod på spel i lokalvalen i november 2019, mitt under brinnande proteströrelse.

Washington Post förklarar att medlemmarna i distriktsfullmäktige inte har något egentligt inflytande i större politiska frågor, utan främst styr över lokala angelägenheter som sophämtning och hälsofrågor.

Detta är dock nog för att regeringen ska bli obekväm, särskilt som de även har en marginell men inte avgörande talan när valet till stadens regeringschef sker:

The insistence on “patriots” allows China to ensure that pro-democracy representatives cannot influence the selection of the financial hub’s next leader. The district councils have some say in a committee that selects Hong Kong’s chief executive, but they are currently dominated by pro-democracy politicians who won a landslide victory in 2019 elections.

With Tuesday’s announcement, the councils, the only fully democratic body in Hong Kong, fall in line with China’s broader reshaping of a city once known for its boisterous political culture as democratically chosen representatives are replaced with Beijing loyalists.

När Erick Tsang presenterade lagförslaget under en presskonferens under gårdagen, meddelade han även att folkvalda ledamöter i distriktsfullmäktige kommer uteslutas om de inte avlägger sin ed mot Kina och kommunistpartiet på rätt vis, eller om de inte efterföljer Hongkongs egen grundlag, stadens minikonstitution känd som Basic Law.

En uteslutning på dessa grunder ska också innebära ett förbud att ställa upp i någon form av val under en tidsperiod på fem år.

Tsang offentliggjorde sedan ett närmare tre sidor långt dokument med ”positiva” och ”negativa” punkter som ska användas för att avgöra huruvida stadens politiker följer denna lag. Han tillade att listan – vars punkter påminner om den nationella säkerhetslagen – inte är komplett.

Bland punkterna som kan leda till att stadens politiker utesluts från sina förtroendeuppdrag och förbjuds ställa upp i nya val, finns bland annat uppmuntran till utländsk inblandning samt ”göra motstånd mot regeringens förslag” – vilket alltså de facto omöjliggör all politiskt opposition på alla nivåer.

Som grädde på moset ska även tidigare uppförande och handlingar tas med i beräkningen. Detta är en känslig punkt, eftersom den nya nationella säkerhetslagen och andra liknande lagar som antagits i Hongkongs på sistone utger sig för att inte vara retroaktiva.

I en retorisk kullerbytta för att komma runt denna punkt, sade Tsang att lagen inte ska fungera retroaktivt, men att man samtidigt inte heller kan agera folkvalda politikers tidigare beteende:

AP rapporterar vidare hur Hongkongs regeringschef Carrie Lam uttrycker stöd för lagförslaget, som även framhållits som en självklarhet av det kinesiska utrikesministeriet:

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam gave her clear support Tuesday to electoral reforms that would likely further exclude opposition voices and cement Beijing’s control over the semi-autonomous Chinese city’s politics.

(…)

On Monday, Xia Baolong, director of Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council, said Hong Kong could only be ruled by “patriots,” which exclude those who lobby other countries for foreign sanctions and “troublemakers.”

Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin added to those assertions Tuesday, saying that “people in important positions, holding important powers and shouldering important administration responsibilities must be staunch patriots. It is a matter of course.”

En aktör som dock inte omfamnar de nya lagförslagen är EU. Bland andra Politico noterar att unionens utrikesministrar denna vecka har diskuterat eventuella åtgärder att vidta som reaktion. Dessa innefattar att stoppa alla former av utlämningsavtal med Kina.

Att de nya lagarna är särdeles drakoniska kan ses av att till och med EU reagerar. Politico noterar att unionens regeringar ofta fått kritik från aktivister för att inte agera mot utvecklingen i Hongkong med samma beslutsamhet som USA och Storbritannien, utan tvärtom lägga locket på vad gäller kritik i syfte att ro ett omfattande ekonomiskt samarbetsavtal i hamn.

Redan innan måndagens utfall av Xia Baolong angående nya reformer av Hongkongs valsystem, ska EU:s utrikesministerium ha diskuterat hur man kan öka sitt engagemang kring Hongkong, nu i samarbete med ett USA som skickat signaler om att man vill agera multilateralt i frågan, rapporterar bland annat Wall Street Journal:

Last week, the EU’s foreign service unit circulated a confidential paper outlining a series of steps the bloc could take over coming months.

The paper proposed speedy moves to step up contact with Hong Kong pro-democracy activists, including inviting leading figures to talks in Brussels. It said a consultation platform with Hong Kong civil-society groups could be established to “coordinate European responses on the situation in Hong Kong in light of the EU’s substantial economic and financial interests on the ground.”

The paper said the EU should “coordinate joint outreach to Beijing and Hong Kong” with other democratic powers, including through the Group of Seven leading nations. It also proposes a discussion on Hong Kong at the newly founded EU-U.S. bilateral dialogue on China.

Det lagförslag som presenterades i veckan är syftat att förgöra all återstående folklig representation i Hongkong. Sent omsider börjar man nu från EU:s håll tala om åtgärder som en följd av detta.

Frågan är huruvida den tidigare avsaknaden av åtgärder från Europa har uppmuntrat kinesiska myndigheter att driva denna utveckling så pass snabbt och obönhörligt.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.