Det är väldigt viktigt för Kinas statliga medier att Huawei tillåts i det svenska 5G-nätet. (Bild: Marco Verch, CC BY 2.0 via Flickr)

Direkt uttalade hot mot Ericssons verksamhet i Kina om Huawei inte tillåts i svenskt 5G

Tidigare denna vecka publicerade Global Times – som ges ut av partitidningen Folkets dagblad – en ”exklusiv” artikel där det rakt av framgår att Ericsson inte kommer få tillåtas i Kinas 5G-nät, om svenska myndigheter inte ser till att häva förbudet mot Huawei i Sverige.

Det framhålls som en morot att Ericsson redan har bjudits in för att få sin utrustning testad, i samband med den framtida utbyggnaden av vad som kommer bli världens största 5G-nät i Kina.

En inbjudan som enligt en ”nära insatt källa” inte på något vis garanterar att företaget kommer tillåts i kinesiskt 5G, utan istället utgör den ”sista chansen” för Sverige att ändra på det ”felaktiga beslutet” att stänga ute Huawei från det svenska 5G-nätet.

Sverige, menar källan, måste noggrant överväga sin Kinapolitik i detta avseende. Källan beskriver vidare inbjudan som en ”anställningsintervju” snarare än en ”anställning”, eftersom det kinesiska folket inte accepterar att onda dåd utförs mot dem.

Dessa onda dåd är enligt källan alltså Post- och telestyrelsens (PTS) beslut att stänga ute Huawei från svenskt 5G, vilket källan beskriver som ett politiskt beslut utan bevis eller hänsyn till fakta.

Det är inte logiskt, anser källan, att Sverige ”krossar risskålen” för kinesiska företag, men ändå förväntar sig att dess företag ska kunna äta kakan på den kinesiska marknaden.

I texten noteras även att den kinesiska marknaden är mycket större än den svenska och därmed viktigare för Ericsson, som även skulle bli teknologiskt lidande om man uteslöts från den kinesiska marknaden eftersom företaget har forskning och utveckling på plats i Kina.

Det handlar alltså om ett rakt hot, uttalat i en av Kinas viktigaste engelskspråkiga tidningar efter att Förvaltningsrätten om bara ett par veckor ska fatta beslut om Huaweis vara eller icke vara i svenskt 5G, efter en rättegång som Kinamedia skrev närmare om i slutet april.

Ändå verkar det inte som att några svenska medier har plockat upp detta. Wall Street Journal skriver dock närmare om saken i en artikel med rubriken ”China Threatens Retaliation Against Ericsson if Sweden Doesn’t Drop Huawei 5G Ban”.

Tidningen påminner mycket riktigt om att detta bara är senaste i raden av exempel där kinesiska myndigheter använder landets stora konsumentmarknad för att uppnå sina politiska mål:

The warning in the Chinese media is the latest example of Beijing using the heft of its domestic market to protect its business and foreign-policy interests. China last year restricted imports of Australian wine, beef and other goods after Australia enacted its own Huawei ban and called for an investigation of Beijing’s handling of the coronavirus pandemic.

After Swedish regulators banned Huawei last October, Chinese officials and state-controlled media outlets called the decision unfair, saying that Huawei presented no security risks and that Sweden was trying to protect a homegrown champion in Ericsson. They threatened to retaliate against Swedish companies doing business in China, including Ericsson and its largest shareholder, Investor AB, the investment company of Sweden’s influential Wallenberg family that has major holdings in several big European companies.

Det är nämligen viktigt att som Wall Street Journal göra skillnad på de olika förbuden. Ett förbud mot Huawei i Sverige sker på välgrundade misstankar givet kinesisk lagstiftning, och företagets relation till Kinas stat och militär.

Ett förbud mot Ericsson sker däremot – vilket statliga kinesiska medier också villigt medger – inte på grund av risker förknippade med företaget, utan som en ren hämndaktion.

Situationen går att jämföra med de sanktioner som USA, EU, Storbritannien och Kanada införde mot fyra kinesiska tjänstemän i Xinjiang på grund av brott mot de mänskliga rättigheterna i regionen. Kina svarade med hämndsanktioner mot ett tjugotal politiker och forskare i dessa länder och områden.

På pappret ser det ut som sanktion mot sanktion; båda sidor är lika goda kålsupare. Men i realiteten handlar det om sanktioner eller förbud på grund av en anledning, kontra rena hämndaktioner för att få den andra sidan att ändra sitt beslut.

Att Peking ger sig på Ericsson för ett beslut som svenska myndigheter har tagit visar vidare på att man i Kina inte upplever stat och näringsliv som skilda från varandra, vilket i sin tur ironiskt nog borde ge upphov till en ännu större oro kring kinesiska myndigheters kontroll över Huawei.

Global Times framhåller triumferande hur Ericssons vd Börje Ekholm försökt påverka Sveriges regering att upphäva den självständiga myndighetens PTS beslut att bannlysa Huawei från svenskt 5G, samt hota med att Ericsson annars kommer lämna landet.

Kinamedia skrev redan i november närmare om hur Börje Ekholm i kinesiska medier tog Huaweis parti mot svenska myndigheter, samt hur Jacob Wallenberg en månad senare gjorde detsamma i en intervju med Dagens nyheter.

Wall Street Journal noterar att Börje Ekholms ”lobbykampanj” för Huaweis räkning beror på att Ericsson får 8 procent av sina intäkter från Kina, jämfört med 1 procent från Sverige. Ericsson anställer vidare 13 000 personer i Kina och har en fabrik i landet.