Kina och EU:s flagga tillsammans

Nya sanktioner mellan EU, Kina, USA, Storbritannien och Kanada

Förra veckan rapporterade InBeijing som första svenska nyhetssida om att EU planerade införa sanktioner på fyra stycken kinesiska tjänstemän och en kinesisk entitet 22 mars, med anledning av övergreppen mot etniska minoriteter i Xinjiang.

Under gårdagen bekräftades dessa och tjänstemännen namngavs. Jag varnade samtidigt i gårdagens upplaga av InBeijing nyhetsbrev för att Kina kommer slå tillbaka med egna och sannolikt ännu större sanktioner mot europeiska aktörer.

Så skedde också omedelbart. Som svar uppgav kinesiska myndigheter nämligen redan i går att sanktioner införs mot fyra EU-organisationer och tio stycken politiker och forskare.

Dessa individer och deras familjer tillåts nu inte längre resa till Kina, Hongkong eller Macao. Företag och institutioner förknippade med dessa individer bestraffas vidare med begränsade möjligheter att göra affärer i Kina.

Bland de tio européer som utsatts för Pekings sanktioner finns en handfull EU-parlamentariker som uttalat sig om situationen för mänskliga rättigheter i Kina, samt forskaren Adrian Zenz vars arbete tjänat att dra uppmärksamhet till förföljelserna i Xinjiang.

En svensk återfinns bland de tio, nämligen forskaren Björn Jerdén som leder det nya nationella kunskapscentrumet om Kina vid Utrikespolitiska institutet. UI vill för närvarande inte kommentera sanktionerna, samtidigt som utrikesminister Ann Linde säger att beslutet är ”helt oacceptabelt”.

En komplett lista på de individer och organisationer som utsatts för sanktioner kan ses via Kinas utrikesministerium. Nedan några reaktioner på Twitter från de europeiska personer och organisationer som utsatts för sanktioner:

Efter att de kinesiska sanktionerna offentliggjorts, skedde något som visar hur världens demokratiska länder börjar gå samman och agera mot Kinas framfart. USA, Storbritannien och Kanada meddelade att även de inför sanktioner mot kinesiska tjänstemän på grund av övergreppen i Xinjiang.

Bland andra South China Morning Post understryker hur ovanligt det är med koordinerade sanktioner likt dessa, samt hur det är ett tecken den nya amerikanska administrationens uttalade strategi att skapa en enda front för att bemöta Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna:

A former director of the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), which implements sanctions policy, told the Post that coordinated sanctions between the US and its allies, all imposed on the same day, are “extremely rare”.

“Today’s actions plainly demonstrate that the Biden administration has turned the page on the Trump administration’s general go-it-alone strategy on imposing sanctions,” said John Smith, now co-head of the law firm Morrison & Foerster’s national security practice.

Tidningen namnger vidare de fyra kinesiska tjänstemän som EU, Storbritannien och Kanada inför riktade sanktioner mot. Det handlar om tjänstemän på mellannivå med befattningar i olika partiorganisationer i Xinjiang.

Chen Quanguo, partisekreterare i Xinjiang och en av de ytterst ansvariga för övergreppen i regionen, utsätts exempelvis inte för sanktioner. Det gör inte heller någon annan som sitter med i kommunistpartiets 25 man starka politbyrå, som fattar alla avgörande beslut inom kinesisk politik.

Chen Quanguo är dock sedan tidigare redan med på listan över tjänstemän som USA sanktionerat på grund av övergreppen i Xinjiang. Ytterligare två kinesiska tjänstemän läggs nu till på denna lista. Utrikesminister Antony Blinken underströk på Twitter vikten av att sanktionerna utfärdas gemensamt:

Även om sanktionerna i sig är riktade och inte drabbar vare sig den kinesiska partitoppen eller de högsta politikerna inom EU, så utgör de givetvis tecken på kraftigt försämrade relationer mellan Kina och flera västerländska demokratier.

De försämrade relationerna kommer sannolikt på egen hand att få konsekvenser på flera områden. Exempelvis är det oklart huruvida det kontroversiella ekonomiska samarbetsavtalet CAI, som ingicks mellan Kina och EU vid årsskiftet, någonsin kommer ratificeras under nuvarande omständigheter:

De fyra kinesiska tjänstemännen samt en lokal säkerhetsbyrå i Xinjiang kommer nu beläggas med inreseförbud till EU och få sin tillgångar i unionen frysta. Det är nu också olagligt för individer, företag eller organisationer inom EU att på något vis finansiera eller upplåta tillgångar till de sanktionerade kinesiska aktörerna.

Det är även värt att notera hur EU:s sanktioner endast riktar sig mot de fyra specificerade tjänstemännen. De kinesiska sanktionerna omfattar även familjemedlemmarna till de tio listade européerna.