Vad sades egentligen när Kinas ambassadör träffade ordföranden i riksdagens utrikesutskott?

18 januari, 2019

Sedan något knappt år tillbaka har Kinas ambassad i Sverige haft för vana att genom pressmeddelanden på sin hemsida attackera såväl medier som enstaka journalister eller akademiker vars rapportering och uttalanden inte faller ambassaden på läppen.

Jag har själv blivit attackerad vid ett par tillfällen, och trenden har bland annat uppmärksammats genom ett inslag i programmet Medierna i Sveriges Radio P1.

Ambassadens pressmeddelanden innefattar även ambassadörens politiska aktiviteter. Ofta ges en selektiv och ensidig bild från exempelvis samtal med svenska politiker. Så skedde denna vecka, när Kinas ambassadör tog sig till riksdagshuset för ett möte med Hans Wallmark, ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Mötet resulterade i ett pressmeddelande på kinesiska på ambassadens hemsida, där man närmast får intrycket att ambassadören läxade upp Wallmark som å sin sida ensidigt öste beröm över Kinas samhällsutveckling.

Bland annat citeras ambassadören uppmana Wallmark att Sverige ”på ett passande vis ska lösa de konkreta problem som finns i den bilaterala relationen mellan länderna”, för att på så vis säkerställa en sund och stabil utveckling av relationerna.

Det framgår inte specifikt vad dessa ”konkreta problem” består i. Men en kvalificerad gissning är att det handlar om att kinesiska myndigheter ännu inte har fått någon ursäkt vare sig för de kinesiska turister som i höstas avvisades från ett hotell i Stockholm, eller för den satirshow i SVT som ambassaden uppgav sårade det kinesiska folkets känslor.

Vidare är det givetvis också en nagel i ögat att svenska politiker fortsätter kräva Gui Minhais frigivning.

Av pressmeddelandet framgår sedan att Wallmark berömmer Kina för bland annat frihandel, innovationskraft och dess kamp mot klimatförändringarna. Vidare citeras Wallmark säga att Sveriges nya riksdag vill samarbeta med Kinas nationella folkkongress ”på alla områden och alla nivåer” för att förbättra relationen med landet.

I pressmeddelandet står däremot inte ett ord om Gui Minhai, vilket är lustigt med tanke på att Wallmarks egna utskott tidigare krävt den fängslade förläggarens frigivning. Detta ledde till att jag själv kontaktade Wallmark, som via mail själv gav en annan version av mötet med Kinas ambassadör.

Wallmark berättar att han under samtalet tog upp Gui Minhais situation inte bara en utan flera gånger. Han underströk även att han i egenskap av tjänstledig redaktör håller rätten att skriva och publicera fritt utan repression högt.

Under samtalet, som varade en dryg halvtimme, togs även Taiwan upp. Då Kinas ambassadör talade om svenska partiers och politikers utbyten och kontakter med Taiwan, var den delen av mötet när Wallmark möjligtvis kunde uppfatta att ett hot låg i bakgrunden.

Wallmark nöjde sig dock med att understryka hur det i riksdagen finns 349 ledamöter från åtta partier, och att om det ens vore önskvärt så vore det ändå omöjligt för honom att styra dem eller vilka kontakter de har.

Ingenting av ovanstående finns alltså med i den kinesiska ambassadens rapport. Det är vidare värt att notera hur denna endast är skriven på kinesiska, och vare sig på svenska eller engelska.

Målgruppen för detta pressmeddelande är sannolikt ambassadörens kollegor och chefer på Kinas utrikesministerium, som därmed ska se att han gör ett bra jobb. Förmodligen är det inte menat att vare sig svenska journalister eller för den delen Wallmark själv ska ta del av rapporten.

Man kan ana att det har blivit allt viktigare för Kinas ambassadör att visa sina överordnade att han gör ett bra jobb. Kinesiska myndigheters aktiviteter har under de senaste månaderna börjat kritiseras alltmer vidlyftigt på flera håll, så även i Sverige.

I onsdags publicerade ambassaden därför – återigen endast på kinesiska – en mer allmän kritik mot dess röster i den svenska debatten, riktat mot ”vissa svenska politiker och medier”. Bland annat upprörs ambassaden av ökad ifrågasättning av infrastrukturprojektet de nya sidenvägarna och telekombolaget Huawei.

Jag översätter nedan fritt detta pressmeddelande från ambassadens hemsida, för att visa vilken sorts urskuldande och överlägsen retorik ambassaden använder sig av i sina uttalanden:

Den kinesiska ambassadens talesman kommenterar vissa svenska politikers och mediers uttalanden angående Kina
2019/01/17

Vi har på senare tid lagt märke till att en del svenska politiker och medier har kallat Kina för ”ett säkerhetshot” och beskrivit kinesiska investeringar som ”oroande”. Sådana argument saknar grund, är rent fiktiva och dessutom oansvariga.

Kina har aldrig utgjort något som helst hot mot global fred och utveckling, utan har alltid på ett viktigt vis bidragit till internationell fred och rättvisa, och engagerar sig nu för att bygga ett samhälle av ett gemensamt framtida öde för mänskligheten.* Kina är det land av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd som bidrar med flest trupper till de fredsbevarande styrkorna. Vi är aktiva förespråkare av politiska överenskommelser i internationella konflikthärdar eller andra problem, och bekämpar målmedvetet [global] terrorism. Kina agerar inte på något vis som skadar andra länders intressen. Vi behöver inte en tum av andra länders territorium, kommer aldrig eftersträva hegemoni och har vare sig som intention eller intresse av att hota något annat land.

Kina håller resolut fast vid en öppen utveckling och har sina dörrar på vid gavel för att samarbeta med världens alla länder på ett vis som innebär ömsesidiga fördelar. Kinesiska investeringar i utlandet görs huvudsakligen av företag i enlighet med marknadsprinciper och lokala lagar, med en vinn-vinn-princip som mål. De nya sidenvägarna bygger på att koppla samman länder längs med denna väg som en modell för samarbete baserat på, samverkan, delning, öppenhet, transparens enligt gällande regler och lagar. Vissa har anklagat Kina för att ”kontrollera” telekommunikationsnät och infrastruktur, men har aldrig lyckats visa upp några övertygande bevis för detta. Subjektiv spekulation av denna sort är såväl onödig som självdestruktiv.

Kinas utveckling utgör en möjlighet för Sverige och världens övriga länder. Vi hoppas att Sverige kommer gå hand i hand med Kina för att tillsamman främja ett smidigt och vänskapligt samarbete baserat på ömsesidig respekt och vinn-vinn.

Det är alltså med denna ton som Kinas ambassad rutinmässigt inte bara attackerar journalister och akademiker. Man förvränger dessutom innehållet i möten med svenska riksdagsledamöter och använder sedan resultatet i propagandasyfte.

* Uttrycket 人类命运共同体 översätts på engelska till ”community of shared future for mankind”, och är en fras myntad av Xi Jinping för att uppmana till en internationell ordning mer baserad på det kinesiska kommunistpartiets politik och värderingar.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.