Tankar om turister, tv-satir och Kinas ständiga krav på ursäkt

Under september har relationen mellan Kina och Sverige nått någon slags ny bottennivå. Ett par händelser har fått Kina att kräva offentliga ursäkter från svenskt håll. Det är dock extremt viktigt att vi inte ger vika här, trots hotet om ett minskat antal kinesiska turister eller ett på andra vis försämrat ekonomiskt utbyte.

Den första händelsen rör givetvis fallet med tre kinesiska turister som avvisades från ett hotell i Stockholm av svensk polis. Som jag tidigare skrivit, så krävde turisterna att få övernatta i lobbyn och vägrade lämna hotellet när personalen sade åt dem att gå.

Kinas ambassad och utrikesministerium krävde sedan en ursäkt, kompensation samt att poliserna som avvisade familjen skulle straffas, trots att de handlat helt enligt rådande föreskrifter. Ambassaden utfärdade rentav en varning för kinesiska turister att resa till Sverige, med anledning av att kineser hanterats ”mycket våldsamt” av svenska tjänstemän.

Varningen kan ses som en diplomatisk påtryckning. Hot om att minska antalet kinesiska turister används ofta av myndigheterna som ett slagträ mot länder som Kina hamnat i dispyt med.

Det är dock osannolikt att Sverige kommer utfärda någon ursäkt till de kinesiska turisterna. Efter en lång stunds tystnas tog utrikesminister Margot Wallström bladet från munnen i fredags och sade att bråket var ”över”. Hon menade att det är polisens och inte Utrikesdepartementets sak att hantera denna situationen. Gott så.

Sedan skapade en andra händelse en ny konflikt vid veckoslutet. Detta efter att satirprogrammet Svenska Nyheter sänt ett inslag i Sveriges Television i syfte att göra humor av vad som skett.

Många upplevde – med rätt eller orätt – detta inslag som rasistiskt. Så även Kinas ambassad, som i helgen utfärdade följande pressmeddelande på sin hemsida:

The SVT program and Jesper Rönndahl spread and advocate racism and xenophobia outright, and openly provoke and instigate racial hatred and confrontation targeting at China and some other ethnic groups. The program also referred to a wrong map of China where China’s Taiwan province and some part of the Tibet region were missing, which severely infringes on China’s sovereignty and territorial integrity. The program breaks the basic moral principles of mankind, and gravely challenges human conscience and is a serious violation of media professional ethics. To think that such things could happen in Sweden, an advocate of ethnic equality!

Relevant program staff from SVT argued that this is an entertainment program, an argument which is totally unacceptable and we firmly reject. We urge SVT and the program to immediately give an apology. We reserve the rights to take further actions.

Fetstilen är tillagd av mig. Det är nämligen denna del av pressmeddelandet som är allra viktigast. Låt mig förklara varför.

Till att börja med anser jag det meningslöst att diskutera huruvida inslaget var rasistiskt. Det var det med största sannolikhet, även om många påpekar att det handlar om satir samt att de klipp som nu cirkulerar på nätet har tagits ut sitt sammanhang.

Jag har själv inte ens sett hela programmet. Att SVT ska be kinesiska myndigheter om ursäkt bara för att regimen så kräver är ändå helt förkastligt, oavsett hur rasistiskt inslaget må vara.

Det är i sammanhanget viktigt att notera hur den statliga kinesiska tv-kanalen CCTV har paraderat de svenska medborgarna Gui Minhai och Peter Dahlin i rutan, där de tvingats avge flera falska ”erkännanden” vilka föregåtts av psykisk och sannolikt även fysisk tortyr.

CCTV har inte bett om ursäkt för detta. Så självklart är det nonsens samt en ren och skär maktutövning att kräva att SVT måste be om ursäkt för ett satirinslag.

Att följa kravet vore dessutom farligt. Som svenska forskare och analytiker denna vecka har påpekat, så är Sverige ”måltavla för ett nytt kinesiskt experiment med hårda politiska påtryckningar”.

Kina provar helt enkelt nu hur långt man kan gå. I vilka sammanhang kan man använda ekonomiska eller andra påtryckningar för att tvinga sig till ursäkter eller politiska eftergifter från mindre länder som Sverige?

Följande är således alldeles självklart: om SVT skulle be om ursäkt bara för att kinesiska myndigheter kräver det, så kommer många flera liknande krav från kinesiskt håll att komma mot svenska medier och myndigheter i framtiden. Så kan vi helt enkelt inte ha det.

Lyckligtvis så verkar det heller inte finnas några planer från SVT:s håll på att be om ursäkt. Såhär beskriver en av kanalens programchefer situationen:

En tjänstemän på ambassaden var under lördag förmiddag i kontakt med Thomas Hall, programchef på SVT Nöje, för att protestera mot innehållet i programmet.

– Han var ledsen och arg för att SVT sände något han uppfattade som rasistiskt. Jag försökte säga att vi gör det motsatta, driver med nidbilden av kineser och asiater, säger Thomas Hall till SVT Nyheter.

– Han köpte inte det utan krävde en ursäkt och ett borttagande av programmet. Jag förklarade att vi inte kan be om ursäkt eftersom jag anser att vi inte har gjort något fel, säger Thomas Hall till SVT Nyheter.

Istället för att komma gapandes med hot så borde den kinesiska ambassaden anmäla inslaget till Granskningsnämnden för radio och TV.

SVT producerar material efter svenska regler och bestämmelser. Har programmet brutit mot dessa så kommer man fällas av GRN. Kina ska i detta avseende inte behandlas annorlunda än andra aktörer med liknande klagomål.

Vad kommer då hända om SVT och Utrikesdepartementet inte ber Kina om ursäkt? På kort sikt får vi säkert se en rad påtryckningar som kan ha negativa konsekvenser för det ekonomiska utbytet med Kina.

Nu under helgen utfärdade Kinas ambassad exempelvis den fjärde(!) och hittills mest allvarliga varningen för kinesiska turister som planerar besöka Sverige.

Pressmeddelandet finns här på kinesiska, och har översatts till engelska av What’s on Weibo:

September 23: The Chinese Embassy in Stockholm issues another safety alert for Chinese in Sweden, warning Chinese to pay extra attention to their safety in China, saying: “We remind Chinese citizens in Sweden to pay attention to their safety. Since April of this year, we have received daily reports from Chinese about being robbed, having things stolen and losing documents, but the Swedish police so far have not investigated any cases. We cannot effectively guarantee the legal rights of Chinese citizens [here].”

Och hur har kinesiska myndigheter tänkt att straffa SVT, vilket ambassaden hotade med på sin hemsida? Det är värt att notera att SVT har en korrespondent på plats i Kina. Det vore inte osannolikt att denne får problem med sitt visum om SVT inte hörsammar kravet på en ursäkt.

På kort sikt riskeras alltså såväl ekonomi som access till Kina om inga ursäkter utfärdas. Men givetvis är riskerna längre på långt sikt, om Kina upptäcker att man har svenska medier och myndigheter lindade runt sitt finger.

Då kommer dessa hot utan tvekan att upprepas flera gånger i framtiden när Kina vill ha sin vilja genom, vilket de facto skulle innebära ett hot mot svenska myndigheters och mediers självständighet.

Lyckligtvis verkar fler svenska medier än SVT ha insett detta. Här är några exempel på ledarartiklar i ämnet:

Turistbråket är en bricka i ett smutsigt spel” (Expressen)
Kina vapenskramlar med plånboken” (Dagens Nyheter)
Turistteatern senaste kinesiska pinsamheten” (Göteborgs-Tidningen)

Se det omtalade inslaget från SVT nedan: