Fetma allt större problem i Kina

En purfärsk nationell undersökning visar att övervikt och allmänt dålig fysisk form är ett växande problem i Kina.

Av landets vuxna befolkning – i åldrarna mellan 20 och 69 år – är nu 34,4 procent överviktiga, medan 11,1 procent bedöms som feta (obese).

I genomsnitt väger varje vuxen kines 1,92 kilo mer nu än för tre år sedan.

Detta kom Kinas statliga administrationsenhet för idrott fram till genom att undersöka 43 629 vuxna invånare i tio olika provinser.

Allra störst är utbredningen i storstäderna, och i synnerhet bland unga män och kvinnor i medelåldern. Detta eftersom arbete och studier tar upp så mycket tid att de tillfrågade i dessa målgrupper anser att de inte har möjlighet att motionera.

Administrationsenheten påpekar att åldersgruppen 20-39 år är den grupp som motionerar allra minst, varav 51 procent anger tidsbrist som ursäkt skäl.

I samband med dessa resultat påminner Shanghaiist om en annan relaterad undersökning från fjolåret:

In October 2012, researched showed that massive workloads along with the rising pressure to climb up China’s economic ladder have caused Chinese people to be the most stressed in the world, contributing to a country-wide increase in sleep problems, suicides, and cases of people actually working themselves to death.

Den nya undersökningen visar även att unga vuxna visar upp en allt sämre förmåga då det gäller hoppa, springa eller greppa saker.

I ett land där övervikt nästan inte existerade för drygt tre årtionden sedan, håller fetma nu på att bli ett hälsoproblem så riskerar urholka hela sjukvårdssystemet, genom kraftigt ökade kostnader för behandling av bland annat diabetes, högt blodtryck och hjärtproblem.

Jag har tidigare på InBeijing uppmärksammat detta bland annat i följande artiklar:

Kina allt fetare, men ännu långt från USA (20 juli 2011)
Ohälsosamma Shanghai (12 dec 2010)
Kostsam diabetesepidemi breder ut sig i Kina (15 nov 2010)