Kostsam diabetesepidemi breder ut sig i Kina

Bloomberg skrev i går hur Kinas redan höga medicinska kostnad för diabetes kommer öka ytterligare, då allt fler kineser drabbas av sjukdomen.

Enligt artikeln uppgår diabetesrelaterade vårdkostnader i Kina till cirka 170 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 13 procent av landets alla utgifter inom hälsosektorn. Patienter med diabetes uppsöker sjukhus 3-4 gånger oftare än icke-diabetiker, ofta för åkommor som njurfel och hjärtattack.

En nationell undersökning i mars visar att 92,4 miljoner kineser nu har diabetes, vilket är fler än i något annat land i världen. Detta antal tros inom de kommande åren öka fort, då fenomen som kontorsarbete och snabbmatsätande snabbt cementeras i samhället.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att Kina 2005-2015 förlorat över 4 000 miljarder kronor i nationell inkomst, till följd av diabetes och hjärtsjukdomar.

Enligt Bloomberg menar en forskargrupp baserad i Bryssel att kostnaden kommer bli enorm, då cirka 50 miljoner kineser som nyligen fått diabetes snart kommer utveckla komplikationer, och ytterligare 50 miljoner kineser med diabetes ännu inte fått diagnos.

Jag har tidigare på plats skrivit fyra artiklar – komplett med sjukhus och intervjuade läkare – om diabetes i Asien. Där kan enkelt läsas hur allvarlig utbredning av diabetes är i stora delar av Asien, och vad det innebär för samhället i stort:

Artikel om diabetes från Malaysia
Artikel om diabetes från Hongkong
Artikel 1 om diabetes från Kina
Artikel 2 om diabetes från Kina