Kina allt fetare men ännu långt från USA

En ny amerikansk studie kartlägger övervikten i Kina, och jämför den med samma fenomen i USA.

Det slås fast att Kina fortfarande ligger långt bakom USA i andelen överviktiga, men också att mönstren och kriterierna för personer som blir överviktiga ser helt olika ut i de båda länderna.

Övervikt har först på senare år blivit ett bekymmer i Kina. 1965 utgjorde kött endast 6 procent av den kinesiska kosten – en siffra som 2005 hade ökat till 27 procent.

Fenomenet är så nytt att Kinas hälsoministerium för inte ens har någon statistik på landets överviktiga.

I stället har den amerikanska studien hämtat fakta genom intervjuer med över 9 000 studenter vid kinesiska högstadie- och gymnasieskolor, i sju olika städer och med olika inkomstnivåer.

Enligt en allmänt vedertagen skala är en person överviktig om body mass index är 25-29,9 och feta vid 30 eller över.

Studien uppskattar att 25 procent av alla vuxna kineser är överviktiga, jämfört med två tredjedelar i USA.

En klar samhällsskillnad är att främst de kineser som har det gott ställt ekonomiskt riskerar fetma. I USA är det i stället främst de fattiga som är överviktiga.

Det förklaras med att USA:s fattiga saknar kunskap och pengar att köpa bra mat. Samtidigt har Kinas fattiga inte råd med lika mycket kött eller snabbmat som sina rikare landsmän.

Epidemin har därför ännu inte nått den vidsträckta kinesiska landsbygden, hem åt nästan halva landets befolkning.

En annan skillnad kan ses i att kineser som äter mycket grönsaker fortfarande riskerar fetma. Skillnaden är att de nu även har råd att äta mycket kött tillsammans med nyttigheterna.

I USA äter många fattiga och överviktiga lite grönsaker över huvud taget.

Andra sannolika anledningar till den ökade kinesiska fetman är en allmänt högre konsumtion, samt den enbarnspolitik som resulterat i att barn utan syskon skäms bort av familjens alla medlemmar.

Samtidigt blir västerländsk snabbmat och stillasittande kontorsarbete allt vanligare.

Fetman i sig är givetvis ett hälsoproblem, och har starkt bidragit till att Kina nu har flest diabetespatienter i världen.

Vissa studier menar att över 90 miljoner kineser i dag har diabetes, jämfört med nästan ingen för några årtionden sedan.