Ohälsosamma Shanghai

Det är väl känt att nyfunnen rikedom och en mer västerländsk livsstil i samspel varit katastrofalt för folkhälsan i större kinesiska städer. Och ingenstans verkar situationen vara värre än i Shanghai: Eastday återger en dyster rapport som bland annat håller en tredjedel av stadens invånare som överviktiga.

17 000 invånare i åldern 15-69 ska ha undersökts, varav 31 procent klassas som ”överviktiga” och 9 procent som ”feta”.

Möjligen är det länkat till att bara 17,1 procent av invånarna utövar någon som helst regelbunden fysisk aktivitet, och hela 90 procent inte rör på sig så mycket som man bör, till stor del på grund av stillasittande kontorsjobb.

Vidare är 55 procent av stadens män rökare, av vilka över hälften konsumerar 20 cigaretter eller mer dagligen. Tre fjärdedelar av stadens kvinnor utsätts för passiv rökning i sitt eget hem.

”Det är oroande, eftersom lungcancer är den cancertyp med högst andel dödlig utgång”, citeras en tjänsteman säga i artikeln. Han säger också att cancer i Shanghai i dag är mer utbredd än infektionssjukdomar.

Stadens cancerfall ökar med över en procent årligen, och i fjol drabbades cirka 50 000 shanghaineser av sjukdomen. Nästan en fjärdedel av den vuxna befolkningen har högt blodtryck.

Detta kan givetvis också kopplas till shanghaibornas diet: 60 procent av hushållen använder för mycket olja, och 38 procent av invånarna har för högt saltintag. McDonalds och KFC är två av stadens billigaste och mest populära restaurangkedjor.

Samtidigt uppger 21,6 procent av befolkningen att de dricker alkohol regelbundet, och 8,7 procent dricker enligt undersökningen skadliga mängder.

Hjärtsjukdomar och cancer rapporteras i dag vara de två vanligaste dödsorsakerna i ett Shanghai som blir allt mer ohälsosamt.